ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מטרופולין תחבורה ציבורית בע"מ נגד אופיר ישעיהו :

לפני כבוד השופט נצר סמארה

תובעת

מטרופולין תחבורה ציבורית בע"מ, ח.פ 513002832
ע"י ב"כ עוה"ד אייל מרדיקס

נגד

נתבע

אופיר ישעיהו, ת"ז XXXXXX092
בעצמו

פסק דין

1. לפניי תביעה, בסדר דין מהיר, לחיוב הנתבע בגין נזקי רכוש והפסדים שנגרמו על רקע תאונת דרכים נטענת.

תאונת הדרכים הנטענת ארעה ביום 17.05.2020 בין כלי רכב, מסוג אוטובוס, מ"ר 367-60-701 שבעת התאונה היה בבעלות התובעת (להלן: "האוטובוס") לבין כלי רכב, מסוג פרטית, מ"ר 81-824-36 שבעת התאונה היה בבעלות הנתבע ונהוג בידו (להלן: "הפרטית") (ולהלן: "התאונה").

2. התובעת טוענת כי בעת שהאוטובוס היה במצב של עצירה לנוכח אור אדום ברמזור בנתיב הימיני, מבין שניים, הגיחה הפרטית ופגעה בצדו השמאלי האחורי והמשיכה בנסיעה, אך נהג האוטובוס הספיק לצלם את הפרטית הפוגעת. לטענת התובעת, בגין התאונה נגרמו לה נזקים שהוערכו על ידי שמאי רכב.

מנגד, מכחיש הנתבע את עצם קרות התאונה. הנתבע טוען כי לא זכורה לו כי נגרמה תאונה בין הפרטית לאוטובוס. לטענת הנתבע הוא אף ירד כדי לבדוק את הפרטית משום ש"נראה לו מוזר" שהתנגש באוטובוס ולטענתו לא היה כל סימן פגיעה בצדה הימיני של הפרטית.

למעשה, המחלוקת בין הצדדים היא אפוא לעניין עצם קרות התאונה. כמו כן, על אף שלא נטען בכתב ההגנה טענה לעניין הנזק, ישנה מחלוקת בעניין היקף הנזק שכן גובה הנזק הוא לעולם נושא שבמחלוקת, על פי תקנה 13(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018.

3. נערכה לפניי ישיבת הוכחות שבה הוצגו ראיות מטעם הצדדים, והעידו נהגי כלי הרכב המעורבים בתאונה ונחקרו בחקירה נגדית.

4. עתה נותר לדון ולהכריע בתובענה.

5. על סמך מכלול החומר המונח לפניי, לאור התרשמותי הבלתי אמצעית מהעדים במהלך חקירתם בבית המשפט, תוך שאני לוקח בחשבון את טענותיהם ההדדיות של הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל, בהפחתת ראש הנזק ימי השבתה, מהנימוקים המפורטים להלן:

5.1. אני מעדיף את גרסתו של נהג האוטובוס, על פני גרסתו של נהג הפרטית, הנתבע, שהייתה מתפתחת, מתחמקת, בלתי קוהרנטית, ולא מהימנה עליי כלל וכלל.

5.2. בכתב הגנתו טען הנתבע כי הפרטית לא הייתה מעורבת בתאונה הנטענת עם האוטובוס. עוד הוא טען כי לאחר התאונה הנטענת הוא אף הגדיל לעשות וירד מהפרטית כדי לבדוק אם יש נזקים כלשהם ולא מצא כל נזק בצדה הימיני ואף לא בשמאלי של הפרטית. הנתבע אף טוען כי בתמונה שצירפה התובעת לכתב התביעה מזירת התאונה ניתן לראות כי דווקא הרכב שנמצא מאחורי הפרטית נראה פגוע בצדו הימיני ורומז על כך שאולי שזה הרכב שבכלל היה מעורב בתאונה עם האוטובוס.

אלא שהנתבע לא דק פורתא בלשון המעטה.

מעיון בתמונה שצירפה התובעת לכתב תביעתה ושהנתבע אף מסתמך עליה כדי להראות כי אין כל נזק לפרטית, ניתן לראות בבירור כי המראה הימינית של הפרטית יצאה ממקומה. הנזק למראה הימינית הוא נזק לכל דבר ועניין שניתן למצוא בפרטית. מה עוד, שהנזק למראה עשוי להיות קשור קשר ישיר לחיכוך הנטען שנגרם בין הפרטית לאוטובוס.

איני מקבל את ניסיונו המאוחר של נהג הפרטית לטעון בחקירתו הנגדית כי הוא לא חשב שהנזק למראה הוא הנזק בפרטית שנהג האוטובוס מדבר עליו, הגם שהוא מבין כי המראה היא חלק מהרכב (עמ' 6, שורות 14-13 לפרוטוקול).

איני מקבל את ניסיונו המאוחר של נהג הפרטית להראות כי המראה ימינית ברכבו הייתה פגועה עוד קודם לתאונה (עמ' 6, שורות 6-5 לפרוטוקול). אם אכן היה כך, הרי שנשאלת השאלה מדוע הדבר לא קיבל כל ביטוי בכתב הגנתו. מה עוד, שלא ברור הכיצד טוען נהג הפרטית כי אין כל נזק לפרטית במיוחד כאשר הוא טוען כי ירד מהפרטית כדי לבדוק אם יש נזק. אם נהג הפרטית אכן ירד לבדוק את נזקיו לא סביר כי לא ראה את הנזק למראה הימינית. אם המראה הימינית כבר הייתה פגועה מדוע לא התייחס אליה בכתב הגנתו. אם המראה הימינית כבר הייתה פגועה מדוע צירף תמונות של הפרטית ללא פגיעה במראה הימינית, לאחר תיקון הנזק במראה הימינית. התשובה של נהג הפרטית בעניין זה הייתה מתחמקת ומהוססת (עמ' 6, שורות 20-19 לפרוטוקול).

5.3. די בכך כדי לקבוע כי טענת הגנתו של הנתבע מבוססת על פרטים לא נכונים ועל בסיס עובדתי שגוי ואולי אף מטעה, על מנת לדחות את הגנתו.

5.4. השתכנעתי כי הפרטית אכן פגעה באוטובוס בזמן שהאחרון במצב עמידה.

לא מצאתי כי כל קשר בין התאונה ליציאתו של האוטובוס מן התחנה, שהרי מוקד הנזק באוטובוס (כפי העולה מדוח השמאי ומתמונות הנזק שצורפו לכתב התביעה) הוא בפינה השמאלית האחורית. ללמדך כי החיכוך בין כלי הרכב ארעה בזמן שהאוטובוס כבר היה כמעט כולו לפני הפרטית. לכן, חובת הזהירות בנסיבות העניין הייתה בעיקרה על נהג הפרטית.

אף אם תאמר כי התאונה ארעה לאור יציאתו של האוטובוס מן התחנה הרי שמקום שמוקד הנזק באוטובוס הוא בפינה השמאלית האחורית, מצביע הדבר על כך שהאוטובוס כבר כמעט כולו חלף על פני הפרטית ורק אז בשל התקדמות הפרטית או סטייתה ימינה ארע החיכוך בין כלי הרכב. ברור הוא כי במצב דברים זה הגורם שיכול היה למנוע את התאונה הוא נהג הפרטית ולא נהג האוטובוס.

5.5. לא מצאתי כל אינטרס סמוי של נהג האוטובוס להטיל את האשמה על הפרטית שהיה מעורב בתאונה.

5.6. די בכל הנימוקים לעיל, כדי לקבוע כי הוכח מעל למאזן ההסתברויות כי הפרטית היא שהייתה מעורבת בתאונה עם האוטובוס, כפי המתואר על ידי נהג האוטובוס.

5.7. אשר למחלוקת בעניין הנזק הנטען, הרי שמאחר שהנזק נתמך בחוות דעת שמאי ובאסמכתאות המתאימות, ומאחר שהצד שכנגד לא הגיש שומה נגדית שככלל באמצעותה ניתן היה לסתור את גובה הנזק, הרי שסכום התביעה, זולת ראש הנזק בדבר ימי השבתה, בדין יסודו.

לגבי ראש הנזק ימי השבתה, הרי שמדובר בראש נזק שלא הוכח. לא ברור מה הנזק שנגרם לתובעת בגין השבתת האוטובוס שממילא מפעילה מערך אוטובוסים ומחזיקה באוטובוסים המשמשים כאוטובוסים חלופיים לאוטובוסים היוצאים מפעילות ארעית. כך שלא ברור איזה הפסד נגרם לתובעת. לכן, יש להפחית ראש נזק זה מסכום התביעה.

מכאן, שסכום התביעה המוכח עומד על 3,647 ₪.

6. הנתבע ישלם לתובעת את הסכומים הבאים:

6.1. סכום התביעה המוכח, בסך של 3,647 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד למועד התשלום המלא בפועל.

6.2. הוצאות משפט (ובכלל זה אגרת בית המשפט כפי ששולמה ושכ"ט עו"ד), בסך כולל של 2,500 ₪.

6.3. שכר העד כפי שנפסק בדיון.

הסכומים הכוללים ישולמו תוך 30 יום.

7. המזכירות תמציא את פסק הדין לב"כ התובעת ולנתבע ותסגור את התיק.

ניתן היום, כ"ה סיוון תשפ"א, 05 יוני 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מטרופולין תחבורה ציבורית בע"מ
נתבע: אופיר ישעיהו
שופט :
עורכי דין: