ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ש.ב.מ נגד הפניקס הישראלי חברה לביטוח :

בפני כבוד ה שופטת רוני סלע

תובע
ש.ב.מ
ע"י ב"כ עוה"ד יעקב עוז ואח'

נגד

נתבעת
הפניקס הישראלי חב' לביטוח
ע"י ב"כ עוה"ד תומר זמר ואח'

החלטה

נוכח התיעוד הרפואי והסכמת הצדדים למינוי מומחה בתחום האורטופדי, אני מורה בזאת על מינויו של ד"ר אמיר השרוני מהמרכז רפואי קפלן (טל': 08-XXXX515), כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורתופדיה.

אם המומחה אינו זמין לבדיקה ולהגשת חוות הדעת במועד, או אם קיימת מניעה אחרת להגשת חוות הדעת, יודיע על כך תוך 10 ימים לבית המשפט, אחרת יחשב כמי שהסכים למינוי.
ככל שקיימת התנגדות מטעם הצדדים למינוי המומחה, בכלל זה בשל קשריו עם מי מהצדדים, ימסרו הודעתם על כך תוך 10 ימים. העדר הודעה כאמור כמוה כהסכמה למינויו של המומחה.

המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו ע"י ב"כ בעלי הדין, יבדוק את התובע ש.ב.מ ויקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי בעקבות התאונה מיום 22.5.20 , ובמיוחד יקבע:
האם לוקה התובע כיום בנכות, ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות?
מהן המגבלות התפקודיות של התובע, אם בכלל, הן בבית והן בעבודתו במקצועו, אם יש לו כאלו.
האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד?
האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן – מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום?
המומחה יתייחס לתקופות אי הכושר החלקי ו/או המלא של התובע.
המומחה יקבע האם קיים קשר סיבתי בין התאונה לבין מצב התובע לאחר התאונה, תוך התייחסות למצב קודם בתחום הרלוונטי שאינו קשור לתאונה, אם ישנו כזה.

על מינויו של המומחה, כאמור בהחלטה זו, יחולו תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ו-1986.

באי כוח הצדדים ימציאו למומחה תוך 30 ימים את כל המסמכים הרפואיים (המותרים בהגשה) המצויים תחת ידם והנוגעים לתובע.

שכר טרחת המומחה יעמוד על 5,000 ₪ בתוספת מע"מ.
בשלב זה תישא הנתבעת בתשלום שכרו של המומחה וזאת כמימון ביניים. הנתבעת תשלם למומחה את שכרו ישירות, מול חשבונית. הנתבעת תפנה למומחה מיוזמתה, לקבלת חשבון לתשלום שכרו וכל המסמכים הדרושים לשם ביצוע התשלום, בתוך המועד האמור, תפרע את שכרו ותציג לבית המשפט אסמכתא על ביצוע התשלום בתוך 45 יום.

המומחה לא יתחיל בעבודתו, אלא לאחר ששכר טרחתו שולם לו במלואו.

המומחה מתבקש להגיש את חוות דעתו לבית המשפט ולצדדים עד יום 2 5.7.21.

שאלות הבהרה בתוך 15 ימים מקבלת חוות הדעת. תשובות המומחה בתוך 15 יום נוספים. הצד השולח שאלות הבהרה יעביר במישרין עותק לבית המשפט ולצד שכנגד.

אם המומחה אינו זמין לבדיקה ולהגשת חוות הדעת במועד, או אם קיימת מניעה אחרת להגשת חוות הדעת, יודיע על כך מיד לבית המשפט.

לאחר שתתקבל חוות הדעת, יגישו הצדדים תחשיבי נזק מטעמם באופן הבא:
תחשיב נזק מטעם התובע, יוגש תוך 30 יום לאחר קבלת חווה"ד (או לאחר קבלת תשובות לשאלות הבהרה ככל שיוגשו);
תחשיב נזק מטעם הנתבעת יוגש תוך 30 יום לאחר מכן.

בעמוד הראשון של התחשיבים יופיעו תאריך לידה של התובע, מועד האירוע הנטען, מספר ימי האשפוז, תקופות אי הכושר המלא והחלקי ומועדיהן, בסיס השכר לפיו נערך החישוב וכן אחוזי הנכות הרפואית והתפקודית לפיהם נערך התחשיב.

כמו כן יצורפו לתחשיבים כל האסמכתאות לביסוס האמור בהם (כגון תלושי שכר עבור 3 חודשים לפני מועד התאונה ועבור 6 חודשים לאחר מועד התאונה לרבות לתקופה שבה נטען כי הייתה נכות זמנית וימי מחלה, קבלות וחשבוניות להוכחת הוצאות שהוצאו בקשר לאירוע, נתוני המל"ל כולל פירוט התגמולים ששולמו עקב האירוע וכן שיערוך סכומים אלה למועד הכנת התחשיב וכיו"ב). הנתבעת תגיש, בהתאם לצורך, חוות דעת אקטוארית ביחס לתגמולי הביטוח הלאומי.

תחשיב שלא יוגש בהתאם להוראות האמורות ייחשב כלא הוגש.

לאחר קבלת תחשיבי הצדדים ישקול בית המשפט שליחת הצעה בכתב לצדדים או קביעת מועד לדיון.

המזכירות תודיע למומחה ולצדדים ותקבע תז"פ ליום 11.7.21 וליום 27.7.21.

ניתנה היום, י"ד סיוון תשפ"א, 25 מאי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ש.ב.מ
נתבע: הפניקס הישראלי חברה לביטוח
שופט :
עורכי דין: