ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל - מדינת ישראל יחידת ארז נגד אדיב עיאס :

בפני כבוד ה שופטת רננה גלפז מוקדי

עוררת

מדינת ישראל - מ.י. יחידת ארז - מג"ב צפון

נגד

משיבים
1. אדיב עיאס
ע"י ב"כ עו"ד רונן חליוה

2. סמירה עיאס
3. עו"ד ירון בארי
4. עו"ד מוחמד שיח אחמד
5. עו"ד עלי חליח
6. חאלד חאלדי
7. נביל עיאס
8. ראיד עיאס
9. איברהים חריב
10. מואנס חוסרי
11. טראד חריב

בית המשפט קמא ציין כי לאורך התקופה מאז החלה החקירה, הוארך מעת לעת תוקף החזקת התפוסים והפנה להחלטותיו מן המועדים 13/05/2020, 26/07/2020, 20/10/2020, 27/10/2020, 24/12/2020 ו-30/12/2020), תוך שהוא מזכיר כי חלוף הזמן הוזכר על ידו בהחלטותיו האחרונות כשיקול להסטת נקודת האיזון אל עבר זכויות המשיב. עוד צויין, כי השלמות חקירה היו הרקע להגשת כל הבקשות להארכת החזקת התפוסים וביחס לכך הוגשו דוחות סודיים המפרטים את הפעולות הדרושות ובדיון האחרון, בעקבותיו ניתנה ההחלטה מושא ערר זה, גם הוצגה עמדת הפרקליט המלווה.

החלטה

עיקרי ההחלטה קמא

בית המשפט קמא ציין כי לאורך התקופה מאז החלה החקירה, הוארך מעת לעת תוקף החזקת התפוסים והפנה להחלטותיו מן המועדים 13/05/2020, 26/07/2020, 20/10/2020, 27/10/2020, 24/12/2020 ו-30/12/2020), תוך שהוא מזכיר כי חלוף הזמן הוזכר על ידו בהחלטותיו האחרונות כשיקול להסטת נקודת האיזון אל עבר זכויות המשיב. עוד צויין, כי השלמות חקירה היו הרקע להגשת כל הבקשות להארכת החזקת התפוסים וביחס לכך הוגשו דוחות סודיים המפרטים את הפעולות הדרושות ובדיון האחרון, בעקבותיו ניתנה ההחלטה מושא ערר זה, גם הוצגה עמדת הפרקליט המלווה.
בית המשפט קמא ציין כי החוק קובע מגבלה של שישה חודשים להחזקת חפץ שנתפס על ידי המשטרה, אלא אם יוארך המועד על ידי בית משפט השלום, שאז יבחן בית המשפט את התכלית לשמה מתבקשת המשך החזקתו של התפוס ואם כן, האם ניתן לשחררו בתנאים אשר ישיגו את המטרה, תוך איזון זכויות הקניין של הפרט. בית משפט קמא ציין ובצדק כי מעבר למטרת התפיסה, יש לתת משקל למשך הזמן שבו מוחזק התפוס.
הגם שבית משפט קמא קבע כי מדובר בפרשייה רחבת היקף במובן של מספר החשודים והמעורבים והוסיף וקבע כי להתרשמותו, החקירה מצויה בשלב מתקדם, העוררת אינה מציינת מתי היא צופה את סיומה וכבר בדיון קודם נטען על ידי העוררת כי בתום התקופה המבוקשת סביר שיוגש כתב האישום. בית המשפט קמא ציין כי למרות ההצהרה האמורה, לא הוגש כתב אישום ובשל כך, יש לבחון כעת, באופן מדוקדק יותר, את פעולות החקירה אשר בוצעו ואת הבקשה, תוך איזון זכויות המעורבים. לאחר שקבע כי קיימת תשתית ראייתית מספקת הקושרת את המשיבים לעבירות המיוחסות וכי החשד כנגדם התעצם עם התקדמות החקירה, ציין כי למרות רצונם של גורמי החקירה, סיום החקירה ונקיטת הליכים כנגד המעורבים אינו צפוי במועד קרוב ולמרות זאת, לאור חשיבותן של פעולות החקירה, יש לאפשר לעוררת לבצע אותן ולמצות את החקירה.
כאמור, בית המשפט קמא הבחין בין המקרקעין והמסמכים התפוסים לבין המכוניות והכספים. לגבי כלי הרכב, קבע כי לא שוכנע כי המדובר בכלי רכב אשר שימשו באופן ישיר לביצוע העבירות ומטרת החזקתם ברישום היא לצורך חילוט עתידי ככל שיורשעו המשיבים. בית המשפט קמא קבע כי חלוף הזמן והתארכות החקירה מחייבים את ביטול התנאים בעניינם, לרבות הערבויות הכספיות. קביעה דומה ניתנה ביחס לכספים שנתפסו בחשבון הבנק על שמו של המשיב 1.

טענות הצדדים

לטענת העוררת, מטרת התפיסה היא ראייתית ולצורך חילוט בהמשך ההליך הפלילי. חומר החקירה בתיק זה הוא רב במיוחד, החקירה מתפתחת ומטופלת ללא הפסקה, כאשר המדובר בחקירה שאינה פשוטה. לטענת העוררת, למרות חלוף זמן, מאחר שהחקירה הגיעה כעת ל"ישורת האחרונה", לא היה מקום להורות על החזרת התפוסים, כאשר הדבר פוגע ביכולת המאשימה, בסופו של יום, לחלט את הרכוש. בדיון, הגיש ב"כ העוררת דו"ח סודי וכן נייר עמדה מטעם הפרקליט המלווה את החקירה וכן החלקים הרלוונטים מתיק החקירה. הוא הדגיש את העשייה הרבה במסגרת החקירה ואת העובדה כי נותרו פעולות חקירה מהותיות המצדיקות את הארכת החזקת התפוסים. הוא הוסיף וציין כי הכוונה היא להגיש כתבי אישום וכי למעורבים נשלחו כבר מכתבי יידוע ובקרוב יישלחו להם מכתבי חשדות.
המשיב העלה טענותיו בעל פה, באמצעות בא כוחו במהלך הדיון.
ב"כ המשיב טען כי פעם אחר פעם לא עמדה העוררת בהצהרותיה בפני בית המשפט קמא. הוא הפנה להצהרות שנשמעו בדיונים קודמים בבית המשפט קמא לפיהן החקירה עתידה להסתיים, פעם אחר פעם התייצבה העוררת וביקשה את הארכת החזקתם של התפוסים וסיום החקירה עוד אי ננו קרוב ולאחר מכן עוד יידרש שימוע. לטענתו, בית המשפט קמא, המלווה את החקירה, מצא כי אין מקום להורות על המשך החזקתם של חלק מן התפוסים וזאת לאחר הארכות רבות ופרק זמן ניכר אשר חלף ואין מקום להתערב בשיקול דעתו. ב"כ המשיב טען כי יש להגביל את רשויות החקירה ולא ניתן להסכים עם התארכות חקירה שכזו הגוררת תפיסה לאורך זמן באופן הפוגע במשיב. לעניין טענות המשיב, עיינתי גם בתיק קמא, לרבות בפרוטוקול הדיון וכאמור, עיקרי הטענות גם נסקרו במסגרת ההחלטה מושא ערר זה.

דיון ומסקנות

בחנתי את הטענות ואת החומר אשר הוצג לעיוני ואחר זאת, הגעתי למסקנה כי אין מנוס אלא להתערב בהחלטה קמא וכי דין הערר להתקבל, באופן חלקי, כפי שיובהר להלן.
תיק החקירה במסגרתו נתפסו הנ"ל עניינו פרשייה רחבת היקף הכוללת מעורבים רבים וחוקרת חשד להשתלטות על קרקעות חקלאיות באזור שפרעם וקריית אתא, בין היתר, באמצעות זיוף מסמכים והצגתם לרשויות. משיבים 1-2 נעצרו במסגרת החקירה בתאריך 28.10.19 ובסמוך לכך נתפסו התפוסים המדוברים.
עיון בחומר הראיות, בדו"ח הסודי ובעמדת הפרקליטות מלמד על תשתית ראייתית כנגד המשיבים וכפי שבית המשפט קמא ציין, תשתית זו התחזקה עם התקדמות החקירה ועם ביצוען של פעולות החקירה הנוספות, בין היתר, כאלו שבוצעו בתקופה האחרונה. גם אנוכי, כמו בית המשפט קמא, התרשמתי כי העוררת פעלה ופועלת במרץ במסגרת חקירה זו המערבת, כאמור, גורמים רבים , כאשר התקדמות החקירה תלויה בגורמים נוספים זולת העוררת בעצמה.
הטעם המרכזי בעטיו קבע בית המשפט קמא כי אין מקום עוד להחזיק את התפוסים, אינו פוטנציאל החילוט שלהם בסופו של ההליך, אלא חלוף הזמן, כך עולה מן ההחלטה קמא ולטעמי, מסקנה זו אינה מאזנת נכונה את מכלול השיקולים.
כאמור, החלטה המאפשרת לשחרר את כלי הרכב כנגד הפקדה כספית כבר ניתנה זה מכבר, כאשר במסגרת ערר שהגישו המשיבים, הופחת גובה הערבות הכספית לכ- 30% משווי כלי הרכב, ונותרו על כנם תנאים נוספים שנקבעו בבית משפט השלום.
כעת, ההחלטה לשחרר את כלי הרכב ולבטל את התנאים וכן להשיב את הכספים שנתפסו, למעשה מונעת את האפשרות לחלט כספים כלשהם מרכוש זה, ככל שיורשעו המשיבים.
אני סבורה כי נוכח עוצמת החשד כנגד המשיבים, סכומי הכסף המדוברים ושווים של כלי הרכב, החלטה זו אינה מידתית ואינה מאוזנת, זאת גם כאשר לנגד עיניי עומדות חזקת החפות של המשיבים וזכויות הקניין שלהם וגם לאור חלוף הזמן. אין ספק כי מוטב היה כי חקירות מסוג זה יקוצרו, אולם הניסיון מלמד כי המדובר בחקירות מורכבות וכאמור, בית המשפט קמא לא התרשם מהתארכות חקירה שלא לצורך, ההפך הוא הנכון. אף אנוכי התרשמתי כי החקירה מתנהלת בקצב משביע רצון וללא שיהוי מיותר.
אכן, כבר בדיונים קודמים מסרה העוררת כי היא קרובה לסיום החקירה וגם כעת זו התרשמות בית המשפט וכך גם נמסר בדיון בפניי, כאשר ב"כ העוררת הצהיר כי מכתבי יידוע נשלחו לחשודים כולם ובכלל זה גם המשיב הרלוונטי כאן.
ביטול התנאים והערבויות מהווה, למעשה, ויתור על האפשרות לחילוט כלי הרכב במסגרת ההליך הפלילי אשר בכוונת העוררת לנקוט כנגד המשיב ואני סבורה כי החלטה שכזו אינה מידתית ומסכלת את המטרה שלשמה נתפסו כלי הרכב והיא חילוטם בסוף ההליך. מנגד, התנאים אשר נקבעו מאפשרים למשיב שימוש בכלי הרכב ואינם מכבידים מעבר לצורך.
אני סבורה כי הארכת תוקפם של התנאים הנוגעים לכלי הרכב בעוד פרק זמן קצר, כפי שהתבקש בפניי, משקללת נכונה את עוצמת המצע הלכאורי כנגד המשיבים, את התכלית העומדת בבסיס התפיסה ואת עקרון המידתיות. מנגד, לצורך האיזון ובשים לב לסכום המדובר , הגעתי למסקנה כי לא אתערב בהחלטה על שחרור סכום הכסף מחשבון המשיב 1 כאמור בסעיף 17(ה) להחלטה קמא.
סיכומו של דבר, הערר מתקבל חלקית באופן שאני מורה על הארכת התנאים והערבויות אשר נקבעו בהחלטות קודמות ביחס לכלי הרכב כאמור בסעיף 1 להחלטתי זו וזאת עד ליום 22.6.21.

המזכירות תמציא ההחלטה לב"כ הצדדים.

תיק החקירה מצוי בלשכתי ויועבר לעוררת באמצעות המזכירות.

ניתנה היום, י"ד סיוון תשפ"א, 25 מאי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מדינת ישראל - מדינת ישראל יחידת ארז
נתבע: אדיב עיאס
שופט :
עורכי דין: