ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ירון קחלון נגד אור כהן :

התובעים:
ירון קחלון

נ ג ד

הנתבעים:
1.אור כהן
2.הכשרה היישוב חברה לביטוח

החלטה

במסגרת הליך זה תלויה ועומדת מחלוקת לגבי נזקי שני רכבים:
האחד, מסוג "וולוו" מ.ר 8499033 והשני מסוג "קדילאק" מ.ר 71675201 בעקבות תאונה מיום 25.05.20 בה ניזקו (להלן: "הרכבים").

בהתאם למתווה המוסכם אליו הגיעו הצדדים במעמד הדיון שהתקיים ובהעדר הודעה המצדיקה להורות אחרת, ממונה בזאת השמאי אלי אמרן, כמומחה מטעם בית המשפט בתחום שמאות הרכב.

פרטי המומחה לשם יצירת קשר:
כתובת: האילן XXX מושב מצליח
מס' טלפון: 0722999902; מס' פקס: 0 3-9600243 דואר אלקטרוני: [email protected]

הצדדים ימציאו למומחה את כתבי הטענות על נספחיהם, לרבות חוות הדעת שהוגשו מטעמם לגבי הנזקים הנטענים בהתייחס לרכבים הנ"ל.

המומחה מתבקש לחוות דעתו במחלוקת שבין הצדדים הנוגעת לתחום מינויו, כפי העולה מכתבי הטענות וחוות הדעת שהוגשו ול פרט מהם הנזקים שהוא מוצא כי אכן נגרמו לרכבים בעקבות התאונה מושא התביעה מתוך אלו הנטענים מצד התוב ע ומהו אופן תיקונם ואומדנם לדידו, לרבות אומדן ירידת הערך.

המומחה יודיע לב"כ הצדדים אודות מועד בדיקתו הצפוי של הרכב ויאפשר להם ולשמאים מטעמם להיות נוכחים בעת בדיקת הרכב הנ"ל, אם ענין להם בכך.
ככל שיש מניעה לבדיקת הרכבים ולמתן חוות דעת בשל כך, יודיע כן המומחה בהקדם תוך הגשת בקשה מתאימה לבית המשפט לשם איתור הרכב ים באמצעות משרד הרישוי . על הצדדים מוטלת החובה לסייע למומחה בעניין זה, ככל הניתן.
ככל שקיים קושי/ הסתייגות לגבי עריכת חוות הדעת, אם בשל היעדרם של הרכבים או כל טעם אחר, יצוין הדבר מפורשות, תוך עשיית המיטב לצורך ביצוע הערכה.

המומחה ימציא את חוות הדעת לבית המשפט, ככל שניתן, בתוך 45 ימים.
המומחה יקפיד לציין בחוות דעתו אלו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות הדעת.
תז"פ תרשם בהתאמה.

בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה, בתוך 15 ימים, ממועד קבלת חוות הדעת והמומחה מתבקש להשיב בתוך 15 ימים נוספים.
מובהר כי שאלות ההבהרה תישלחנה למומחה רק בחלוף 7 ימים ממועד שליחת עותקן לבית המשפט ולצד שכנגד במקביל, אלא אם כן ותוך פרק זמן זה, הביע הצד השני התנגדות לנוסחן ו/או הורה בית המשפט אחרת.

אני קוצבת את שכרו של המומחה בסך של 6,000 שקלים בצירוף מע"מ והוא יושת לעת הזו על הצדדים בחלקים שווים.
הצדדים יסדירו את התשלום ישירות מול המומחה וזאת בתוך 14 ימים.
המומחה יוודא קבלת שכר טרחתו טרם עריכת חוות הדעת.
ככל שיסתמן עיכוב בהגשת חוות הדעת מחמת אי המצאת מסמכים / הסדרת שכר הטרחה, תשלח הודעה מתאימה לבית המשפט.

ככל שקיימת היכרות בין המומחה לבין מי מבעלי הדין או קיים ניגוד עניינים מטעם אחר, יודיע הוא על כך לבית המשפט באופן מידי.

ככל שלא תימסר ע"י מי מהצדדים בתוך 7 ימים הודעה מנומקת בדבר מניעה למינוי מומחה זה, אזי תישלח החלטתי זו למומחה.

עם הגשתה של חוות הדעת, תינתנה הוראות נוספות לגבי המשך בירורו של הליך זה.

ניתנה היום, י"ד סיוון תשפ"א, 25 מאי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ירון קחלון
נתבע: אור כהן
שופט :
עורכי דין: