ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סוהיל זראע נגד אייץ. אר. אייץ טכניק :

לפני:

כבוד הרשמת אימאן נסראלדין

התובע
סוהיל זראע
ע"י ב"כ: עו"ד אבו אלהיג'א
-
הנתבעת
אייץ. אר. אייץ טכניק - רם אספקת אויר בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד עוקב

פסק דין

בהמשך לדיון המוקדם שהתקיים בפני ביום 29.4.21, הודיעו הצדדים ביום 19.5.21 על הגעתם להסדר דיוני, במסגרתו הם מסמיכים את בית הדין לפסוק לפשרה במחלוקת שביניהם, ללא נימוקים, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, החל בבית הדין לעבודה מתוקף סעיף 39 לחוק בית הדין לעבודה התשכ"ט-1969, זאת בטווח שבין 35,000 ₪ לבין 70,000 ₪ - הכל בהסתמך על מכלול החומר שבתיק וטענות הצדדים בדיון. עוד הסכימו הצדדים, כי מתוך הסכום שייפסק לתובע יוגדר סך של 33,000 ₪ נטו כפיצויי פיטורים מוגדלים, כפוף לפטור ממס ולאישור פקיד שומה שהתובע ימציא לנתבעת; עוד הסכימו הצדדים ביניהם, כי מתוך הסכום שייפסק ייגזר 20% כהשתתפות בשכר טרחת עו"ד ויתר הסכום יוגדר בערכי ברוטו והתובע ימציא בגינו אישור פקיד שומה.
עוד הוסכם בין הצדדים, כי הנתבעת תמציא לתובע טופס 161 מתוקן תוך 14 ימים ממועד מתן פסק הדין והתובע ימציא ניכוי מס במקור תוך 7 ימים לאחר מכן.
לאחר שנתתי דעתי לכלל החומר שבתיק ולטענות הצדדים, כפי שנטענו בכתבי הטענות ובמסגרת הדיון, אני מורה לנתבעת לשלם לתובע סך של 33,000 ₪ נטו בגין פיצויי פיטורים מוגדלים וסכום נוסף בסך 15,000 ₪ ברוטו ₪.
בנוסף לסכומים הרשומים לעיל תשלם הנתבעת לתובע סך של 12,000 ₪ בגין הוצאות ושכר טרחת עו"ד.
הנתבעת תעביר לידי ב"כ התובע טופס 161 מתוקן תוך 14 ימים מהיום. התובע ימציא לב"כ הנתבעת, תוך 7 ימים ממועד קבלת טופס 161 מתוקן, אישור מרשויות המס בנוגע לשיעור המס אותו יש לנכות מהסכומים הקבועים בסעיף 3 לעיל והנתבעת תפעל בהתאם לאישור זה. ככל שלא יומצא אישור כאמור, תפעל הנתבעת בנוגע לניכוי המס, בהתאם לדין.
הצדדים ישתפו פעולה ביניהם לצורך העברת המסמכים.
הסכומים ישולמו תוך 30 יום ממועד קבלת אישור פקיד שומה או מחלוף המועד, בדרך שתוסכם בין הצדדים.
המזכירות תבחן השבת האגרה לב"כ התובע, בהתאם לתקנות שבדין.

ניתן היום, י"ד סיוון תשפ"א, (25 מאי 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: סוהיל זראע
נתבע: אייץ. אר. אייץ טכניק
שופט :
עורכי דין: