ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שיפודי שיפודי חן פתח תקווה נגד פאר המנעולים בע"מ :


לפני כבוד ה שופטת מיכל עמית - אניסמן

התובעים

  1. שיפודי שיפודי חן פתח תקווה
  2. ליאור לוי
  3. שלומי לוי
  4. שי שלם

ע"י ב"כ עו"ד שי בבאי ואח'

נגד

הנתבעים

  1. פאר המנעולים בע"מ- התובעת שכנגד
  2. שלומי נחום

ע"י ב"כ עו"ד גד כרמי ואח'
3. נציגות הבית המשותף ברח' מוטה גור 7 פ"ת
4. איתן פארק אולימפיה בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד אלון שירי

הנתבעים שכנגד
1. ליאור לוי

2. שלומי לוי

3. שי שלם
שלושתם ע"י עו"ד שי בבאי ואח'

4. שלומי נחום
ע"י עו"ד יעקב פלהיימר

החלטה

ראיות התובעים יוגשו עד ליום 13.9.2021.

ראיות הנתבעים והתובעת שכנגד יוגשו עד ליום 25.11.2021.

ראיות הנתבעים שכנגד יוגשו עד ליום 25.1.2022.

"ראיות" משמע לרבות תיקי מוצגים שיכללו את כל המוצגים שבדעת בעל הדין להגישו באמצעות מי מהעדים או בכלל.

לראיות שיוגשו יצורף דף פתיח, עליו תצויין בברור רשימת המצהירים של אותו צד (לרבות מומחים).

כל אחד מהתצהירים/חוו"ד וכל אחד מהמוצגים, יסומן בנפרד ובאופן נוח לאיתור (בצירוף "דגלונים"). עמודי כל תצהיר/חוו"ד יהיו ממוספרים.

כל מסמך עליו מסתמך עד יצורף לתצהירו/חוות דעתו ויסומן בנפרד בברור ובאופן נוח לאיתור ועיון (בצירוף "דגלונים"). לחילופין, תבוצע הפנייה ברורה לתיק המוצגים ה"מדוגל".

בנוסף להזנת מסמכים למערכת הממוחשבת (או להגשת עותק לא כרוך לשם הזנתו על ידי המזכירות לתיק הממוחשב), על הצדדים לדאוג להמציא למזכירות האזרחית עותק כרוך ו'מדוגל' (תוך הקפדה כי על העותק להשאר במצב כרוך ו'מדוגל'; ויש להבהיר למזכירות כי מדובר בעותק שאינו מיועד לעבור לסריקה אלא עליו לעבור ללשכה). הצדדים יעשו כן במקביל להגשת הראיות לתיק הממוחשב ובכל מקרה לא יאוחר מאשר שבוע קודם למועד הדיון הבא בתיק.

לתשומת לב: לא ישמע עד שעדותו לא הוגשה בתצהיר/חוו"ד כאמור, ולא תותר הגשת מוצג שלא נכלל בתיק המוצגים, אלא אם בד בבד עם הגשת הראיות, תוגש בקשה לזימון עדים ערוכה כדין. הבקשה תפרט מדוע נבצר לקבל מהעד תצהיר, את תמצית העדות הצפויה, מדוע העדות רלוונטית ודרושה, ויצורפו אליה המסמכים שיש כוונה להגישם באמצעות העד. לבקשה תצורף עמדת הצד שכנגד.

צד המבקש להעלות התנגדות להגשת מוצג ללא חקירת עורכו או מכל סיבה אחרת, יעשה כן בכתב תוך 14 יום מהיום שהחומר הומצא לו, שאם לא כן יראוהו כמסכים להגשת המסמך (גם אם אינו מסכים לתוכנו); העתק ההתנגדות יועבר ישירות לצד שכנגד, אשר יוכל להגיב עליה תוך 14 ימים. לא תישמע התנגדות בדרך אחרת, לרבות ובפרט במהלך ישיבת ההוכחות עצמה.

יובהר כי כל צד אחראי להתייצבות כל העדים מטעמו, לרבות מומחים (והוראה זו גוברת על הוראות התקנות).
ככל שתאושר על ידי בית המשפט בקשה לזימון עדים אשר לא הגישו תצהיר, אזי לאחר קביעת מועד הוכחות על ידי בית המשפט, ולא יאוחר מ- 45 יום קודם למועד שיקבע לשמיעת הוכחות, תוגש בקשה להוצאת זימון לעדים אלו. על מבקש הבקשה לוודא כי התקבלה החלטה בבקשה (ואם תעתר – כי יוצא זימון).

למותר לציין, כי כל מסמך שיוגש לבית המשפט, יומצא במקביל לצד שכנגד (כך שיגיע לידיו, במלואו, במועד בו הוגש לבית המשפט).

עם זאת, מובהר כי חיוביהם של הצדדים אינם מותנים זה בזה. במקרה של צורך בארכה, יש לפנות - מבעוד מועד - לבית המשפט בבקשה מתאימה, בצרוף עמדת הצד שכנגד ולוודא כי התקבלה החלטה בבקשה.

נקבע לקדם משפט לאחר הגשת ראיות ולפני שמיעתן, ליום 3.2.2022 בשעה 9:00.

משהושלמו ההליכים המקדמיים, הרי שבהמשך להודעת התובעים מיום 6.9.2020 ולהחלטתי מיום 11.11.2020, מוצע כי הצדדים ישקלו ניהול הידברות ביניהם, בין אם במישרין או באמצעות חזרה להליך גישור, בניסיון להגיע להסכמות לגופה של התובענה, וזאת על מנת לחסוך המשאבים הכרוכים בהגשת הראיות.

ניתנה היום, י"ד סיוון תשפ"א, 25 מאי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שיפודי שיפודי חן פתח תקווה
נתבע: פאר המנעולים בע"מ
שופט :
עורכי דין: