ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין משה הרשקוביץ נגד עדיפות לנכים בע"מ :

לפני כבוד הרשם הבכיר אריה דורני-דורון

התובע:

משה הרשקוביץ

נגד

הנתבעת:

עדיפות לנכים בע"מ

פסק דין

לפניי בקשה למתן פסק דין בהיעדר הגנה בתביעה קטנה על סכום של 5,260 ₪.

עיון במערכת השאילתות של "נט המשפט" מעלה כי כתב התביעה והזמנה לדין הומצאו כדין לנתבעת עם אישור מסירה ביום 10.03.21. אף על פי כן, משחלפו 30 ימים שנקצבו בתקנה 4(ב) לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), התשל"ז- 1976 (להלן – "התקנות") ולא הוגש כתב הגנה, עתרה התובע (ביום 24.05.21 ) למתן פסק דין בהיעדר הגנה.

לאחר שעיינתי בכתב התביעה של צרופותיו, ובהתחשב בסכום התביעה ונושאה, ראיתי לעשות שימוש בסמכותי בהתאם לתקנה 10 לתקנות ולתת פסק דין על יסוד כתב התביעה בלבד.

הואיל ושימוש בתקנה זו אינו פוטר את בית המשפט מלבחון אם התובע זכאי לכל הסעדים המבוקשים בהנחה שכל האמור בכתב התביעה הוא אמת (רע"א 9921/09 פרוז'אנסקי נ' חברת לילה טוב הפקות בע"מ, פסקות 11-14 לפסק הדין של השופט י' דנצינגר (16.11.2011)), החלטתי לקבל את התביעה בחלקה בהתייחס לנזק בפועל ולנזק לא ממוני צרכני ולקבוע כי הנתבעת תשלם לתובע סכום של 1,000 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ( 14.01.21) ועד ליום פסק הדין, וכן כל סכום שיגבה ממועד מתן פסק הדין ואילך על ידי הנתבעת .

כמו כן, תשלם הנתבעת לתובע הוצאות משפט בסכום של 250 ₪. סכומים אלה ישולמו בתוך 30 ימים שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום בפועל.

הואיל ופסק הדין ניתן במעמד צד אחד, ניתן להגיש בקשה לביטולו לבית משפט זה תוך 30 ימים ממועד המצאתו לידי הנתבעת . במקרה זה ישקול בית המשפט שיקולי הוצאות ללא כל תלות בהוצאות ההליך על הוצאותיו.

הדיון יבוטל.

התיק ייסגר.

המזכירות תשלח עותק מפסק הדין לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן היום, י"ד סיוון תשפ"א, 25 מאי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: משה הרשקוביץ
נתבע: עדיפות לנכים בע"מ
שופט :
עורכי דין: