ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רוברט מיכאלי נגד אבי יגוד :

בפני כבוד השופטת ליאורה אדלשטיין

התובע

רוברט מיכאלי ת"ז XXXXXX331

נגד

הנתבעים

  1. אבי יגוד ת"ז XXXXXX652
  2. צדוק הראל ת"ז XXXXXX221

החלטה

נקבע לקדם משפט ליום 22.12.2021.

בתיק זה הוגשה בקשת רשות להתגונן נגד תובענה לביצוע שטר וניתנה רשות להתגונן.

התובע י גיש לבית המשפט וימציא לנתבעים, תוך 30 יום ממועד מתן החלטה זו, כתב תביעה לפי התביעה שהוגשה.

הנתבע יגיש כתב הגנה תוך 30 ימים מקבלת כתב התביעה .

אם הנתבע לא יגיש את כתב ההגנה תוך פרק הזמן האמור לעיל, תשמש בקשת הרשות להתגונן והתצהיר שצורף לה (על נספחיהם) אשר עמדו בפני בית המשפט עובר למתן הרשות להתגונן, ככתב הגנה.

בעלי הדין לא ישנו ולא ירחיבו את חזיתות המריבה מעבר לכתבי הטענות.

הצדדים ישלימו הליכים מקדמיים כמפורט בפרק ט' לתקנות ועל פי האמור להלן –
תוך 30 ימים מהיום, בעל דין רשאי לשלוח לבעל דין אחר שאלון שיכלול שאלות ובלבד שהן נוגעות לעניין הנדון ולא די שיהיו קבילות בחקירה שכנגד של עד בעל פה ורשאי בעל דין להציג מסמך הנוגע לדברים הנדונים חלף מענה לשאלון; התשובה לשאלון תינתן בתצהיר בתוך שלושים ימים מיום מסירת השאלון. השאלון לא יכלול יותר מ-25 שאלות כולל שאלות משנה.
תוך 30 ימים מהיום, יחליפו בעלי הדין תצהירי גילוי מסמכים המאמתים את רשימת כל המסמכים הנוגעים לעניינים השנויים במחלוקת, המצויים או שהיו מצויים ברשותו או בשליטתו של בעל הדין ושאיתר בעל הדין לאחר חקירה ודרישה; אם המסמך אינו מצוי עוד ברשותו או בשליטתו, יפרט את הנסיבות הקשורות לכך.
עד 30 ימים לאחר שהחליפו בעלי הדין תצהירי גילוי מסמכים לפי תקנה 57, ישלימו בעלי הדין את הליכי העיון במסמכים ויאפשרו האחד לבעל הדין השני לצלם את המסמכים או לסרוק אותם על חשבון בעל הדין שביקש את העיון.
בקשה בעניין הליך גילוי ועיון, לרבות בקשה בעניין מענה לשאלון או לגילוי או עיון במסמך פלוני, תועלה ברשימת הבקשות לפי תקנה 49(ג).

רשימת בקשות שמבוקש לדון בהן בישיבת קדם משפט, תוגש בהתאם לתקנה 49 לתקנות, עד לא יאוחר מ - 20 יום לפני ישיבת קדם משפט. תשובה לרשימת הבקשות תוגש תוך 14 יום.

רשימת עדים, בהתאם לתקנה 62 לתקנות, תוגש על-ידי התובע 20 יום לפני ישיבת קדם משפט, ועל-ידי הנתבע 14 יום לאחר מכן.

במקביל לאמור לעיל, ימסרו הצדדים הודעתם בדבר הפניית התיק לגישור, בהתאם להחלטה מיום 19.05.2021.

תז"פ 09.12.2021.

ניתנה היום, ט' סיוון תשפ"א, 20 מאי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רוברט מיכאלי
נתבע: אבי יגוד
שופט :
עורכי דין: