ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עופר רם נגד מנורה מבטחים ביטוח בע"מ :

בפני כבוד השופט דניאל מרדכי דמביץ

תובע

עופר רם, ת.ז. XXXXXX857

נגד

נתבעים

  1. מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, ח.צ. 520042540
  2. עלאא אבו קטיש

פסק דין

לפניי תביעה על סך 11,000 ₪ בגין נזקי התובע כתוצאה מפגיעת נגרר של משאית ברכבו (איסוזו איפון, שנת יצור 2002, מ.ר. 5243035) ביום 20.2.2020.
לטענת התובע (בכתב תביעתו ובדיון), התאונה ארעה בחניה של "טסט אריה" במישור אדומים. נסעה משאית שברולט מ.ר. 2634832 אשר אליה היה מחובר נגרר מ.ר. 3654255 (להלן - הנגרר). נ הג המשאית, "ככל הנראה נהג גרוע, לקח את הסיבוב בצורה מחפירה והנגרר פגע בחזית שמאל [של רכב התובע; ד.ד.] בצורה קשה" (סעיף 2 לכתב התביעה).
אין מחלוקת כי הנתבעת 1 (להלן גם - הנתבעת) היתה מבטחת של הנגרר, וככל הנראה לא של המשאית. התובע פנה אל הנתבעת מיידית בעניין התאונה.
ביום 24.2.2020 הוציאה הנתבעת מכתב הכרה בכיסוי הביטוחי ובאחריותו המלאה של המבוטח שלה בגין הארוע מיום 20.2.2020. באותו מכתב צויין כי השמאי המטפל באירוע הוא אוריאל אהרוני וכי מוסך ההסדר שיתקן את רכבו של התובע הוא 'ד"ר פח וצבע'.
בו ביום גם יצא מכתב הנתבעת אל מוסך ההסדר האמור הקובע כי בהתאם לבחירת התובע, תיקון רכבו יבוצע על חשבון הנתבעת במוסך ההסדר.
לטענת התובע בכתב התביעה, משהתייצב במוסך ההסדר, סרב מוסך ההסדר לבצע את התיקון בטענה לחוסר כדאיות כלכלית. לפיכך, בהתאם לעצת השמאי, התובע הגיש דרישת פיצוי ישירות לנתבעת. בחלוף חודשיים וחצי קיבל התובע מכתב דחייה מהנתבעת ובו נאמר כי הואיל ומדובר בנגרר שהיה מחובר לגורר אזי אין אחריות לנגרר ויש להפנות את הדרישה לגורם הנזק שהוא המשאית. הנתבעת תלתה את השינוי בעמדתה בכך שהמוקדן לא שם לב שמדובר בנגרר.
כשפנה התובע בעניין זה לנתבע 2 (שהוא בעל החברה שהיא בעלת הנגרר והגורר; להלן גם הנתבע), הנתבע סירב לשאת בנזקי התובע.
ביום 8.7.2020 הומצאו כתב התביעה והזמנה לדין לנתבעת. ביום 12.7.2020 הומצאו המסמכים לנתבע.
ביום 30.7.2020 הוגש לתיק כתב "בקשה לדחייה על הסף וכתב הגנה". המסמך נחתם במילה "הנתבעים" ונראה כי נעשה על ידי הנתבעת.
לא הוגש כתב הגנה נפרד מטעם הנתבע ולא היתה התייצבות של הנתבע לדיון.
בבחינת הקדמת המאוחר יצויין כי גם כתב טענות שהוגש לתיק לאחר הדיון (אליו צורף פסק דין שיוזכר להלן) נחתם במילה "הנתבעים".
בכתב ההגנה הודגש כי הגורר איננו מבוטח על ידי הנתבעת. מכאן לשיטת הנתבעת כי היא איננה אחראית לנזקים שנגרמו על ידי הגורר.
מעבר לכך, כתב ההגנה כולל הכחשה של כלל הטענות בכתב התביעה הנוגעות לעצם התאונה ונזקיה, ללא טיעון פוזיטיבי.
כתב ההגנה אינו כולל התייחסות לשינוי עמדתה של הנתבעת כמתואר בכתב התביעה (מהכרה בחבות אל התנערות ממנה) .
בדיון הדגיש נציג הנתבעת כי העובדה שהתובע לא יודע מי מבטח את הגורר אינה מכשירה הגשת תביעה נגד מבטחת הגורר. עוד טען: "הפוליסה הזו מבטחת את הנגרר לא כאשר הוא מחובר לרכב ובנהיגה" עמ' 1, שור' 19-18) .
התובע הביע תמיהתו על שינוי עמדת הנתבעת לאחר הוצאת מכתבי נטילת האחריות מיום 24.2.2020. עוד סיפר התובע כי נוכח חלוף הזמן תיקן את רכבו בהתאם לחוות הדעת של השמאי. התיקון בוצע בכפר עזריה, תוך שלא ניתנה לו חשבונית. התיקון בוצע בהתאם לחוות דעת השמאי, זאת לאחר שכאשר התובע פנה למוסכים יהודיים הוא נדרש לשלם פי שתיים ופי שלוש כסף משומת הנזק. התובע טען כי במהלך התיקון רכבו היה בהשבתה 4-3 ימים שבהם עבד רק במסגריה שלו מבלי לבצע נסיעות עם רכבו.
לאחר הדיון הגישה הנתבעת לתיק את הפוליסה של הנגרר.
בפוליסה נאמר כי היא מכסה את חבות המבוטח (וואיס לבניה בע"מ, ח.פ. 515424315) "בשל נזק שייגרם לרכוש של צד שלישי כתוצאה מאירוע תאונתי עקב שימוש בכלי הרכב [הנגרר; ד.ד.] בתקופת הביטוח, למעט נזק שנגרם בזדון. לעניין פרק זה, "אירוע תאונתי" משמעו - פגיעה של גורם פיזי מוחשי, שלא ניתן היה לצפותו, והמהווה גורם ישיר להתרחשות הנזק".
כמו כן הגישה הנתבעת לתיק את פסק הדין ב-תא"מ (ת"א) א.מ. הבונה במרכז השקעות תשתיות ופיתוח בע"מ נ' הסוללים אספלט קירצוף פיתוח בע"מ (4.4.2016) אשר לשיטתה יש בו כדי ללמד על העדר כיסוי ביטוחי במקרה דנן.
כתב התביעה הומצא לנתבע. כתב ההגנה שהוגש אינו מוסר גרסה לגבי ההתרחשויות בשטח וממילא הנתבע גם לא התייצב לדיון. לפיכך דין הנתבע להיות מחוייב במלוא התביעה.
טענת הנתבעת לגבי העדר כיסוי אינה יכולה להתקבל:
ביום 24.2.2020 יצאו מכתבים מפורשים של הנתבעת הנוטלת אחריות מלאה לנזקי התובע.
הטענה שלא הובחן בכך שמדובר בפוליסה בעניינו של נגרר - תמוהה. בכותרת הפוליסה מצויין מפורשות (במרכז השורה): "סוג הרכב: נגרר". כותרת זו מופיעה גם בראש כל אחד מהדפים הבאים של הפוליסה (עמודים 4-2).
הגדרת 'אירוע תאונתי' בפוליסה איננה תומכת כלל בטענת נציג הנתבעת בדיון כאילו הפוליסה חלה לגבי הנגרר "לא כאשר הוא מחובר לרכב ובנהיגה".
הנזק נגרם כתוצאה מקיום הנגרר. עובדה מוסכמת היא שהגורר לא פגע ברכבו של התובע. אלמלא היה הנגרר במקום (בתנועה, במגע עם רכב התובע), לא היתה פגיעה ברכב התובע.
הנתבעת היא הגורם המקצועי ובעל הידע והכוח להשיג ולהציג את כל המידע הנוגע לגורר ולנוהג בו. בחירת הנתבעת להסתפק לצורך הגנתה בהכחשה מאוחרת ומפתיעה לגבי הכיסוי הביטוחי - אינה מספיקה ומעלה חשד כי בידיה מידע סותר.
נזקי התובע:
הפגיעה ברכב נשומה על ידי השמאי אוריאל אהרוני (שמאי שהיה מקובל מלכתחילה על ידי הנתבעת) בסך של 5,650 ₪ לא כולל מע"מ. בית המשפט מקבל את טענת התובע לפיה הוא ביצע את התיקון תמורת סכום השומה ולא קיבל חשבונית (מוסכים הפועלים בכפוף לרשויות המס דרשו סכומים גבוהים הרבה מהשומה). הטענה מהימנה ולא הופרכה או עורערה בשום צורה.
התובע שילם את שכרו של השמאי בסך של 700 ₪.
הטענה לגבי הפסד 4 ימי עבודה ותמחורם ב-2,800 ₪ אינה מבוססת. התובע העיד כי בימי תיקון הרכב הוא עבד במסגרייה שלו ולא ביצע נסיעות להתקנות וכדומה. אין בכך כדי לזכות את התובע בסכום האמור, וזאת אף מבלי שהתובע הוכיח צורך קונקרטי כלשהו בביצוע נסיעות להתקנות בימי התיקון.
התובע דרש תשלום "הוצאות אחרות" בסך של 1,000 ₪. בדיון לא היה בידי התובע לפרט את ההוצאות האחרות.
התובע דרש תשלום 750 ₪ בגין עגמת נפש. לא מוכר ראש נזק עצמאי זה בתביעות פח.
דרישותיו של התובע לנזקים עקיפים/כלליים אמנם נדחות, אולם לצד זאת בית המשפט סבור שבנסיבות הסחבת שבה נקטו עמו הנתבעים, לרבות אילוצו לפנות לתיקון הרכב בעזריה (לאחר שנדחה על ידי מוסך ההסדר) , יש הצדקה לחיוב בהוצאות מוגדלות.

התוצאה
אני מחייב את הנתבעים, יחד ולחוד, לשלם לתובע סך של 6,350 ₪ בתוספת הוצאות משפט בסך של 2,610 ₪.

ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים תוך 15 יום.

ניתן היום, ט' סיוון תשפ"א, 20 מאי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עופר רם
נתבע: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: