ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אברהם בקשי נגד עדי ארמי :

לפני כבוד השופטת איילה גזית

התובעים:

  1. אברהם בקשי
  2. עיזבון המנוחה יקיר אסתר ז"ל
  3. עיזבון המנוחה מלכה ריכטר ז"ל

נגד

הנתבע:
עדי ארמי

החלטה

התובעים הינם הבעלים הרשומים של מקרקעין, אשר מכרו ב-3 הסכמי מכר את המקרקעין לנתבע בשנת 1999. לטענת התובעים, בהתאם לסעיף 10 להסכמי המכר, הוא הסעיף עליו מסתמכת התביעה, כל המיסים החלים הידועים במועד חתימת ההסכם, או שיחולו בעתיד על הבעלים – יחולו וישולמו על ידי הקונה בלבד. כך גם נקבע בסעיף 17 כי שכר טרחת עורך הדין, יחול על הקונה בלבד.
על פי התביעה, כוונת הצדדים הייתה שהעיסקה תהווה מבחינת התובעים כ"עיסקת נטו", ושכל ההוצאות הנלוות והמיסים ישולמו על הנתבע הקונה.
לטענת התובעים, הסכמי המכר לא דווחו למס שבח מקרקעין במועד על ידי בא כוחם שייצג אותם בהסכמי המכר, ולמעשה, לא דווחו על ידו כלל. מרגע קבלת התמורה בידי התובעים, ונוכח גילם וחוסר הבנתם את הנושא, סברו התובעים שהעיסקה הושלמה עם קבלת התמורה, ולכן, זנחו את הנושא (סעיף 14 לכתב התביעה).
התובעים טוענים, כי ביום 31.05.12, לאחר שהנתבע חתם על הסכם מכר למכירת הנכס לצד ג', הוגש הדיווח למס שבח, ולעיריית תל-אביב דווחה העיסקה במחצית השנייה של 2013. התובעים טוענים, כי פנו לנתבע בסמוך לקבלת השומות, אלא שהוא סירב לשלם, ועל כן, בלית ברירה, שילמו המוכרים את מס השבח ודרשו את החזר הכספים מהנתבע. כמו כן, עתרו למתן סעד הצהרתי לפיו, חיוב היטל ההשבחה חל על הנתבע, וכן, דרשו פיצוי מוסכם ועוגמת נפש.
הנתבע טען, כי תביעת התובעים התיישנה זה מכבר, הואיל והסכמי המכר נערכו בשנת 1999. לטענת הנתבע בהסכם, התחייבו התובעים להמציא אישור רשות מקומית, אשר לשם קבלתו, נערכה שומת היטל השבחה, אלא, שהעיסקה לא דווחה לשלטונות המס ולא לרשות המקומית. לטענת הנתבע, המועד לדיווח לשלטונות המס קבוע בחוק והמועדים חלפו במהלך שנת 2000, והמועד לקבלת אישור עירייה נקבע בהסכם ל-120 יום לצורך העברה בטאבו. על כן, טוען הנתבע, כי הפרות ההסכמים הן של התובעים והן של הנתבע, התגבשו בשנת 1999 ו-2000.
הנתבע הגיש בקשה לדחייה ולחילופין, מחיקת התביעה על הסף ולתיק הוגשו תגובות ותשובות.
לאחר שעיינתי בכתבי הטענות על נספחיהם, בבקשה, בתגובות ובתשובות, עולה כי התביעה דנן התיישנה.
אין מחלוקת, כי הסכמי המכר נחתמו בשנת 1999, כאשר העברה בטאבו נקבעה לביצוע תוך 120 יום ממועד החתימה, אלא שהצדדים, או ב"כ התובעים (על פי סעיף 14 לכתב התביעה), לא פעלו לדווח לרשויות, לא למס שבח מקרקעין ולא לרשות המקומית, בעניין עריכת העיסקה. החוק קובע את המועדים להגשת דיווח לרשויות, והתובעים לא היו רשאים לעצום עיניים כנגד הפרת הנתבע את ההסכם בהיעדר תשלום המיסים החלים עליו על פי ההסכם.
תחילתו של מרוץ תקופת ההתיישנות, הינו מהמועד שקבע החוק להגשת הדיווח לרשויות והעדר התשלום על ידי הנתבע במועד הקצוב בחוק . אם נוכחו התובעים שהנתבע אינו מקיים את חיוביו במועדים הקבועים בחוק, היה עליהם לפעול בהגשת התביעה כנגדו במהלך 7 השנים מיום שהפר את חובתו שבחוק לתשלום המיסים לרשויות.
טענת התובעים כי נוכח גילם וחוסר הבנתם את הנושא, הם סברו שהעיסקה הושלמה עם קבלת התמורה ולכן, זנחו את הנושא – אין בה כדי להשהות או לעצור את תחילת מרוץ תקופת ההתיישנות. התובעים לא פעלו להגשת תביעה כנגד הנתבע במועדים הקבועים בחוק ההתיישנות, והתביעה הוגשה רק כאשר נודע להם שיש חוב עקב מכירת המקרקעין לצד שלישי. בעניין זה, המחדל ב אי הגשת תביעה כנגד הנתבע - רובץ לפתחם.
אין ממש בטענת התובעים, שתקופת ההתיישנות מתחילה ביום קבלת דרישת התשלום להיטל ההשבחה ב-2014, או בקבלת הסירוב מאת הנתבע במועד כלשהו לאחר 05.06.2014.
הלכה פסוקה היא, כי מרוץ תקופת ההתיישנות מתחיל כאשר מתגבש בידי התובע "כוח תביעה", שפירושו: התקיימות התנאים המאפשרים לתובע להגיש את התביעה ולזכות בסעד המבוקש. במקרה דנן, כוח התביעה של התובעים להגשת התביעה התגבש לכל המאוחר לאחר 120 יום מעריכת ההסכם, בהם, יכולים היו התובעים לברר בנקל שהנתבע אינו משלם ושהעיסקה לא דווחה למס שבח ולעיריית תל-אביב. התובעים או מי מטעמם זנחו הן את הטיפול בדיווח לרשויות, והן את הגשת התביעה כנגד הנתבע בגין היעדר התשלום מצדו, ואין להם להלין בעניין זה אלא על עצמם. השתהות התובעים בהגשת התביעה דנן רק לאחר שנודע להם על קיום החובות באמצעות צד ג' שרכש מהנתבע – איננה עוצרת את מרוץ תקופת ההתיישנות.
אשר על כן, לאור הנימוקים לעיל, התביעה נדחית בזה מחמת התיישנות.
לפנים משורת הדין, אין צו להוצאות.

המזכירות תשלח עותק החלטה לצדדים.
המזכירות תבצע סגירת תיק.

ניתנה היום, ט' סיוון תשפ"א, 20 מאי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אברהם בקשי
נתבע: עדי ארמי
שופט :
עורכי דין: