ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חיים שמולביץ נגד חגי מאיר הכהן :

לפני כבוד השופטת אביגיל כהן, סגנית נשיא

המבקשים

  1. חיים שמולביץ
  2. אם תקשורת המונים בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד יניב אינסל

נגד

המשיבים

1. חגי מאיר הכהן
ע"י עו"ד מיכאל טסלר

2. מאיר דהן (פורמלי)

בית משפט קמא בפסק דינו ציין כי ספק אם בית משפט העליון התכוון לכך שעסקינן בשני תנאים מצטברים ללא סייג וזאת לאור פסיקה אחרת ומאוחרת יותר. (רע"א 6551/14 פ.ס.ח הובלות ומסחר בע"מ נ' בני עאדל ג'באלי בע"מ (30/11/2014) פסקה 13 ,ואף נראה כי לאור עקרונות היסוד בתקנות סדר הדין האזרחי תשע"ט – 2018 ובעיקר בתקנה 5 לתקנות החדשות, תעבור הפסיקה שינוי מתאים.

החלטה

1. לפני בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום בתל אביב (כבוד השופט טל חבקין) מיום 25/1/2921 בעש"א 44300-11-20 ולפיו התקבל ערעור המבקשים על החלטת כבוד רשם ההוצל"פ מיום 29/10/20 בתיק הוצל"פ 541852-05-20 (להלן: " תיק ההוצל"פ"), לדחות טענת "פרעתי" שהגיש המבקש – החייב בתיק ההוצל"פ בהעדר התייצבותו לדיון, אך נקבע כי בירור הבקשה בטענת "פרעתי" מותנה בתשלום הוצאות בסך 40,000 ₪ בתוך 30 יום ממתן פסק הדין.

2. בקשת רשות הערעור היא בעניין התנאי שנקבע לבירור הבקשה בטענת "פרעתי" – גובה ההוצאות ומועד תשלומ ם.

3. בבקשת רשות הערעור נטען כי ידם של המבקשים אינה משגת לתשלום הוצאות " בסכום כה אסטרונומי, כתנאי לבירור הבקשה". ודאי שלא בתוך 30 יום ושעה שמחצית כספי הפנסיה של המבקש 1 מעוקלים מידי חודש על ידי המשיב 1 ואילו המבקשת 2 היא חברה בהליכי חדלות פרעון.

4. נטען כי בית משפט לא קיים דיון בערעור וכך נוצר מצב שניתן פסק דין אשר אינו בר ביצוע.

בית משפט קמא בפסק דינו ציין כי ספק אם בית משפט העליון התכוון לכך שעסקינן בשני תנאים מצטברים ללא סייג וזאת לאור פסיקה אחרת ומאוחרת יותר. (רע"א 6551/14 פ.ס.ח הובלות ומסחר בע"מ נ' בני עאדל ג'באלי בע"מ (30/11/2014) פסקה 13 ,ואף נראה כי לאור עקרונות היסוד בתקנות סדר הדין האזרחי תשע"ט – 2018 ובעיקר בתקנה 5 לתקנות החדשות, תעבור הפסיקה שינוי מתאים.
יחד עם זאת, כיוון שעניינינו נדון לפי התקנות הישנות נקבע כי לכל היותר היה צריך כבוד רשם ההוצל"פ למחוק את הבקשה ולכל היותר לחייב בהוצאות אך לא לדחותה .
נקבע כי קביעת כבוד הרשם לפיה בהתנהלות המערער היה משום שימוש לרעה בהליכי משפט מקובלת על בית משפט תוך פירוט התנהלותו של המבקש ודחיית טענות המבקש ביחס למחדליו הדיונים.
נקבע בין היתר, כי זכותו להחליף ייצוג משפטי אך אין בחילופי ייצוג משום הצדקה לדחיית מועד הוכחות שנקבע מבעוד מועד, מה גם שלא הוכח מדוע עו"ד אחר ממשרד ב"כ המבקש לא יכול להופיע במקומו.

מכל מקום, הוחלט בכל זאת לפעול לפי הלכת גני עינב שניתנה במותב תלתא ולאפשר בירור טענת "פרעתי" אך בתנאי לתשלום הוצאות.
נקבע בסעיף 33 לפסק הדין:
"בהינתן שהמערער אינו משלם את החוב הפסוק בתיק ההוצאה לפועל על אף שההליכים אינם מעוכבים, ועל כן חיובו בהוצאות שייתוספו לתיק ההוצאה לפועל אינו סעד אפקטיבי, ראיתי לנכון להתנות את בירור טענת הפרעתי בתשלום הוצאות בפועל בסך של 40,000 ש"ח בגין דחיית הדיון והתנהלות המערער כמכלול. סכום ההוצאות מביא בחשבון את היקף הסכום שבמחלוקת; את סכום ההוצאות שפסק הרשם, אשר בנסיבות הן על הצד הנמוך; ואת הקביעה שהמערער נהג באופן שעולה כדי ניצול לרעה של הליכי משפט (השוו לרע"א 6658/09 מולטילוק בע"מ נ' רב בריח (08) תעשיות בע"מ (12.1.2010)). הסכום ישולם תוך 30 יום ממועד החלטה זו, שאם לא כן תידחה טענת הפרעתי באופן שיקים מעשה בי-דין. הרשם יוכל להאריך מועד זה בהתקיים טעמים מיוחדים. לאחר תשלום הסכום יקבע הרשם מועד חדש לדיון בטענת הפרעתי לגופה".

6. בבקשת רשות הערעור נטען, כאמור, כי סכום ההוצאות גבוה ואין באפשרות המבקש לשלמו וכי בית משפט קמא לא היה אמור להעלות תהיות וביקורת ביחס להלכת גני עינב. לא היה מקום שלא להיעתר לבקשה לדחיית הדיון בלשכת ההוצל"פ ולא היה בסיס לקבוע כי המבקשים הם אלו שעשו שימוש לרעה בהליכי משפט. קביעה שיש לקובעה ביחס למשיב. יש לבטל סכום ההוצאות ולמצער – להפחיתם.

7. המשיב בתשובתו מבקש לדחות את בקשת רשות הערעור.
טוען כי המבקש מפר באופן סדרתי ומכוון החלטות שיפוטיות. לא שילם ולו את ההוצאות שנפסקו לחובתו בטענת ה"פרעתי" ובבית משפט. הוא ממילא לא משלם הוצאות ולכן טוען כי היה צריך לבטל את פסק הדין נגדו כנגד חיוב בהוצאות, שהרי הוא לא מתכוון לשלמן.
נגד המבקש ניתן פסק דין חלוט שתיאר את מעשיו בחומרה. בכוונת מכוון הוא לא התייצב לדיון בטענת ה"פרעתי" למרות שבקשתו נדחתה ולאחר מכן נדחתה בקשתו למחוק את הבקשה בטענת "פרעתי".

אין זה נכון שאיין ידו של המבקשת משגת לשלם את הסכום שנקבע. בקשותיו לדחיית הדיון נומקו בנימוקים שקרים וממילא טענת הפרעתי חסרת סיכוי לגופו של עניין.

8. דין בקשת רשות הערעור להידחות.
א) ככלל, ערכאת ערעור מתערבת בפסיקת הוצאות לרבות קביעת "תנאי" על ידי הערכאה הדיונית רק במקרים חריגים.
כך נקבע למשל לגבי תקנה 210 לתקנות הישנות במסגרתה בית משפט יכל להתנות קבלת רשות להתגונן בתנאים.נקבע כי שיקול דעת הערכאה הדיונית רחב מאוד.
יחד עם זאת, אין לסכל את מטרת התקנה על ידי קביעת תנאים או ערובות שאין בכוחו של הנתבע לעמוד בהן. (רע"א 2895/12 עמרן נ' מועצה מקומית קרית טבעון. סעיף 14).

ב) במקרה דנן, לא שוכנעתי כי עסקינן בתנאי שהמבקש אינו יכול לעמוד בו באופן המצדיק התערבות.
בית משפט השלום ביקש ליתן למבקש את יומו בלשכת ההוצל"פ אך לאור ההתנהלות הלא ראויה מצידו של המבקש אשר תוארה הן על ידי רשם ההוצל"פ והן על ידי כבוד השופט חבקין, נמצא כי זהו המקרה שבו חיוב בהוצאות לא יהיה סעד אפקטיבי כל עוד לא נלווה אליו מנגנון שיבטיח את התשלום.
מול אינטרס המבקש לקבלת יומו בבית משפט יש ליתן משקל גם לאינטרס המשיב לסופיות הדיון וברור שמחיקת תובענה תחת דחייתה אכן לא נותנת מענה הולם לאינטרס הציבור בניצול יעיל של משאבי שיפוט כפי שקבע נכונה כבוד השופט חבקין.
למעשה, בית משפט השלום לא מצא הצדקה של ממש בהתערבות בהחלטת כבוד הרשם ורק כיון שכבוד הרשם לא בחן את סיכויי טענת ה"פרעתי", נתן למבקש בכל זאת אפשרות לקבל את יומו אך כנגד תשלום בפועל של ההוצאות.

ג) אינני מוצאת לנכון במסגרת זו לחוות דעתי על סיכויי הבקשה בטענת "פרעתי" לגופו של עניין, אך עיון בתשובת המשיב לבקשת רשות הערעור מגלה כי למשיב מענה של ממש לטענת ה"פרעתי ".

ד) ברור שמאז מתן ההחלטה חלפו לא רק 30 יום אלא כמעט 120 יום ואין מדובר בסכום שעל המבקש יהיה לשלם בתוך 30 יום ממתן החלטת בית משפט.
על בסיס מכלול הנסיבות ולאור ההתנהלות הדיונית של המבקש, אני סבורה כי החלטת בית משפט שלום איזנה נכונה בין האינטרסים השונים. מצויה היטב במתחם הסבירות ואין זה המקרה החריג שבו תתערב ערכאת ערעור גם בתנאי שנקבע לצורך ביטול החלטת כבוד הרשם.

ה) הרבה מאוד לפנים משורת הדין וכיוון שהיה תלוי הליך ערעורי על פסק דינו של בית משפט השלום, אני מאפשרת למבקש לשלם את הסכום שנקבע על ידי בית משפט השלום עד ליום 10/6/2021.

9. לסיכום:
א) לאור האמור לעיל, נדחית בקשת רשות הערעור.

ב) המבקש יישא בהוצאות המשיב ושכ"ט עו"ד בסך 7,500 ₪.
סכום זה יחולט מתוך הערבון ויועבר למשיב באמצעות בא כוחו.

ג) המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, ט' סיוון תשפ"א, 20 מאי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: חיים שמולביץ
נתבע: חגי מאיר הכהן
שופט :
עורכי דין: