ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הר קור בע"מ נגד פירות ומשתלות בן דור בע"מ :


בפני כבוד ה שופט ערפאת טאהא

המבקשת

הר קור (2002) בע"מ

נגד

המשיבים

  1. פירות ומשתלות בן דור בע"מ
  2. מטעי י.ג. בן דור בע"מ
  3. בן דור ברקאי מטעים בע"מ
  4. משתלות ועצי פרי ברקאי בע"מ
  5. מערכות קירור ושיווק ויצוא פרי בן דור בע"מ
  6. יוסף בן דור
  7. גיא בן דור
  8. מישל ברקאי

החלטה

לפניי בקשה למתן צו לעיון במסמכים.

בבקשה טענה המבקשת כי על אף צו בית המשפט המורה למשיבים להמציא את המסמכים שגולו על ידם, המצאת המסמכים נעשתה בשלבים ולאחר בחינת מלוא המסמכים שהומצאו על ידי המשיבים, נמצא כי לא כל המסמכים שגולו על ידם הומצאו. על כן, עתרה המבקשת למתן צו המורה למשיבים להמציא את המסמכים שלטענתה לא הועברו לעיונה.

המשיבים טענו כי כלל המסמכים שגולו על ידם נמסרו לעיון המבקשת וכי המטרה העומדת מאחורי הגשת הבקשה היא להסיט את תשומת הלב מחובתה של המבקשת להמציא את מלוא המסמכים ולגלות שקיפות מלאה באשר למסמכי ההתחשבנות מול המשיבים. לאחר טיעון כללי זה התייחסו המשיבים באופן פרטני למסמכים שהמבקשת טענה כי לא בוצע הליך עיון בהם.

לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובה ובנספחיהן, הנני מורה כדלקמן:

אשר להקלטות בסעיף 2.3 לתצהיר גילוי המסמכים טענו המשיבים כי מסמכים אלה הומצאו וצירפו את נספח 1 לתגובה בתמיכה לטענתם. נספח 1 לתגובה אינו קריא ולא ניתן ללמוד ממנו דבר. על כן, הבקשה בעניין זה מתקבלת.
אשר לדו"חות הפרי לעונות קודמות לשנת 2019 – מהבקשה עולה כי אין טענה שמסמכים אל ה לא גולו והבקשה היא שהמסמכים יומצאו בפורמט אקסל באופן מקוון כפי שנמסרו המסמכים בסעיף 2.47 לתצהיר גילוי המסמכים מטעם המשיבים. משהומצאו המסמכים עצמם כפי שפורט בתגובת המשיבים, איננו רואה הצדקה להמצאת המסמכים בפורט המבוקש. על כן, הבקשה בעניין זה נדחית.
אשר לסעיף 17.2 לבקשה – גילוי שמו של המגדל שהוזכר בחוות דעת השמאי כצנלסון – שביקשו המשיבים להתבסס על נתוני אותו מגדל לצורך הוכחת טענותיהם כפי שעולה מחוות הדעת שהוגשה על ידם, על המשיבים למסור למבקשים את פרטי המגדל על מנת שיתאפשר להם לבחון את מלוא המידע הנוגע לגידוליו ובהתאם לחקור את המומחה על חוות דעתו. על כן, הבקשה בעניין זה מתקבלת.
אשר לסעיף 17.3 – מעיון מדוקדק בבקשה עולה, כי אין טענה שהמסמכים לא הומצאו, והבקשה היא להמצאת המסמכים בפורמט אקסל באופן מקוון. יתירה מכך, מתשובת המשיבים עולה כי המסמכים הומצאו ואף צוינו מספרי החשבוניות הנוגעות לעניין. על כן, הבקשה בעניין זה נדחית.
אשר לסעיף 17.4 - הנוגע לדו"ח השיווק של חברת עצי פרי ברקאי בע"מ (נתבעת מס' 4), אכן מעיון בכתב התביעה עולה כי לא נדרש כל סעד נגד נתבעת זו ואינני סבור כי המסמך רלבנטי לצורך הכרעה במחלוקת. על כן, הבקשה בעניין זה נדחית.
אשר לסעיף 17.5 - לבקשה שעניינו מסמכים המתייחסים לשיווק הפרי של ארבע החברות של המגדלים לשנת 202, טענה המבקשת כי מסמכים אלה רלבנטיים מאחר שבכתב התביעה נטען על ידה כי היא זכאית לעמלת שיווק בגין הפרי ששווק בשנה זו. המשיבים אינם חלוקים על הטענה כי מסמכים אלה רלבנטיים, וטענתם היא שיש בחשיפת המסמכים כדי לחשוף סודות מסחריים של המגדלים. לטענתם, קיים אמצעי דרסטי מאשר המצאת המסמכים, קרי העברת דו"ח נתוני שיווק כפי שנעשה.
לא שוכנעתי בטענה בדבר קיומו של סוד מסחרי. מדובר בנתוני שיווק הנוגעים לשנה ספציפית שלגביה קיימת טענה מצד המבקשת לזכאות לעמלת שיווק. אין ספק שהמסמכים הדרושים חיוניים לצורך קביעת שיעור העמלה אם וכאשר תתקבל טענת המבקשת לזכאותה לעמלה. דו"ח השיווק אינו נותן מענה לדרישת המבקשת ואין בו כדי ליתר את הצורך בהמצאת המסמכים עצמם עליהם מבוסס אותו דו"ח. על כן, הבקשה בעניין זה מתקבלת.
המסמכים שהבקשה לגביהם התקבלה יומצאו למבקשת בתוך 14 ימים מהיום.

מאחר שחלק מהבקשה התקבל וחלק אחר נדחה, אינני עושה צו להוצאות.

המזכירות תמציא עותק החלטה זו לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, ט' סיוון תשפ"א, 20 מאי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: הר קור בע"מ
נתבע: פירות ומשתלות בן דור בע"מ
שופט :
עורכי דין: