ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בהאא זידאן נגד פסק דין :

בפני כבוד הנשיא רון שפירא

העותר

בהאא זידאן, ת"ז XXXXXX228
ע"י ב"כ עו"ד סעב

נגד

המשיבים
.1 מדינת ישראל
.2 הממונה על עבודות שירות - מפקדת גוש צפון

פסק דין

הרקע לעתירה וטענות הצדדים בתמצית:
לפני עתירת העותר שהוגשה נגד החלטת המשיב בדבר הפסקה מנהלית של עבודות השירות וריצוי יתרת העונש במאסר בפועל בבית סוהר.

העותר נדון, בין היתר, ל-5 חודשי עבודות שירות בניכוי ימי מעצרו בגין עבירות של פציעה כשעבריין מזוין, תקיפה סתם וכן נהיגה פוחזת של רכב. למרות דחיות שניתנו לתחילת ריצוי העונש, שיחות בירור ושימועים, העותר לא התייצב ולו ליום עבודה אחד.

העותר טוען כי אשתו חולה אונקולוגית במצב קשה ומתקדם והוא היחיד שמטפל באשתו ובנותיו הקטנות. העותר מבקש לאור מצב אשתו החולה ובנותיו הקטינות, שאחת מהן חולה ובמעקב רפואי, להתחשב במצבו ובהגשת בקשת החנינה לנשיא ולהיעתר לעתירה בחיוב. נטען כי העותר ובא כוחו לא קיבלו זימון לשימוע וידעו על השימוע רק לאחר מכן. נטען כי בגלל עניינים אישיים של ב"כ העותר העניין נפל בין הכיסאות. העותר עצמו ביקש לתת לו הזדמנות נוספת בגלל המצב המשפחתי.

המשיב טוען כי נעשו ניסיונות רבים לרתום את העותר לריצוי עונשו בעבודות שירות ולא מאחורי סורג ובריח, אולם כל המאמצים עלו בתוהו בשל התנהלותו של העותר, אשר לא התייצב לריצוי עונשו ולו יום אחד בלבד. העותר לא התייצב לריצוי עונשו, זומן לשיחת בירור ולא התייצב. לאחר מכן שלח רטרואקטיבית אישורי מחלה. ביום 04.03.20 נערך לו שימוע. כאשר זומן לוועדה רפואית לא התייצב. נטען כי העותר ניתק קשר עם המפקח כאשר הקשר היה מול ב"כ העותר שטען כי מצבו הבריאותי של העותר ושל בני משפחתו אינו טוב. לאור דברים אלה ניתנה לעותר הזדמנות לפנות לביהמ"ש והוא התבקש לעדכן את מערך עבודות השירות בהחלטת בימ"ש. העותר פנה לביהמ"ש בבקשה לעיכוב ביצוע עבודות השירות ולפנים משורת הדין ביהמ"ש נעתר לבקשה וקבע כי על העותר להתייצב לריצוי ע"ש ביום 10.12.20. יום לפני מועד ההתייצבות המפקח יצר קשר עם העותר שהודיע כי הוא חולה בקורונה ונמצא בבידוד. מספר ימים לאחר מכן נעשה ניסיון ליצור קשר עם העותר אולם ללא מענה. התברר כי העותר הגיש בקשה נוספת לדחיית מועד ריצוי עבודות השירות אך ביהמ"ש לא דחה את תחילת ריצוי עונשו. לאחר מספר ניסיונות נוספים ליצור קשר עם העותר הוזמן העותר לשימוע. למרות שמועד השימוע נדחה מספר פעמים לבקשת ב"כ העותר, ולמרות שב"כ העותר אישר את מועד השימוע ב דוא"ל, העותר או בא כוחו לא התייצבו לשימוע, בטענה כי מצבה הרפואי של אשת העותר מדרדר ועליו לשהות עם ילדיו. העותר טען כי תוגש בקשת חנינה אך חרף בקשות לקבל העתק מבקשת החנינה לא התקבלה הבקשה אצל המשיב לכן הומלץ על הפסקה מנהלית. נטען כי בקשת החנינה הוגשה לאחר מועד השימוע ולא הועברה למשיב אלא לאחר החתימה על הפסקה מנהלית של עבודות השירות.

לטענת המשיב, לא נפל כל פגם בהתנהלותו ובהחלטתו. נטען כי המשיב עשה כל שלאל ידו על מנת שהעותר ירצה עונשו בעבודות שירות והפקעת עבודות השירות נעשתה בזהירות יתרה ולאחר שקילת מכלול העובדות והראיות. נטען כי ריצוי עונשו של העותר נדחה מספר פעמים לבקשת העותר, אך גם למועד שנקבע לא התייצב העותר. העותר אף לא התייצב לשימוע. נטען כי העותר לא השכיל לנצל הזדמנויות שניתנו לו ולא הרים את נטל ההוכחה שמוטל עליו. נטען כי נסיבותיו של העותר נלקחו בחשבון בגזר הדין ובהסכמת העותר לריצוי העונש בעבודות שירות והבנת הנדרש ממנו. נטען כי אין בהן כדי להוות לגיטימציה לאי ריצוי עונשו ולו ליום אחד בעבודות שירות. נטען כי בקשת חנינה איננה כשלעצמה סיבה לעכב עונש מאסר, בפרט כשבעניינו של העותר ניתן עיכוב ביצוע 4 פעמים. נטען כי התנהלות העותר מצביעה על הבעת זלזול מצדו בהחלטות ביהמ"ש ובהוראות הממונה והעותר לא העלה כל פגם המצדיק התערבות בהחלטת המשיב על הפסקה מנהלית.

דיון והכרעה:
לאחר שבחנתי את טענות הצדדים ואת המסמכים שהוצגו לעיוני הגעתי למסקנה כי יש לדחות את העתירה, שכן לא נפל בהחלטת המשיב או בהתנהלותו פגם המצדיק את התערבותו של בית המשפט.

מהנתונים שהוצגו בפני עולה כי למרות ההזדמנויות שניתנו לעותר לרצות את העונש כסדרו, ולמרות שיחות בירור ושימוע שנערכו, העותר מתנהל באופן שלא ניתן להשלים עמו במסגרת ריצוי עבודות השירות. העותר לא החל לרצות ולו יום אחד מעונשו, למרות דחיות והזדמנויות שניתנו לו.

עם כל ההבנה למצבו האישי והמשפחתי של העותר, הרי שנתונים אלה כבר הובאו בחשבון בעת מתן גזר הדין וכן על ידי המשיב, אשר ניסה להעניק לעותר הזדמנויות לרצות את עונשו בעבודות שירות ולא במתקן כליאה. למרות זאת, העותר לא השכיל לנצל הזדמנויות אלה ולמעשה הפגין זלזול בעונש שנפסק שעליו לרצות. ריצוי העבודות כסדרן מהווה תנאי עיקרי לתקינות והמשך ריצוי עבודות השירות. העותר פעל בניגוד לכללים ונראה כי החלטת המשיב הייתה סבירה בנסיבות העניין.

בנסיבות אלו, לא מצאתי כי בהתנהלות המשיב או בהחלטת המשיב נפל פגם או חוסר סבירות המצדיקים התערבות. על כן, אין מנוס מלדחות את העתירה נגד החלטת המשיב להורות על הפסקה מנהלית של עבודות השירות, שכן מדובר בהחלטה סבירה, שהתקבלה משיקולים ענייניים ובהליך ראוי.

העתירה נדחית.

העותר יתייצב לרצות את יתרת עונשו בהתאם לרישומי שב"ס ביום 1.6.21 עד השעה 9:00, או על פי החלטת שב"ס, כשברשותו תעודת זהות או דרכון. ניתנת לעותר האפשרות לתאם את הכניסה למאסר, כולל האפשרות למיון מוקדם, עם ענף אבחון ומיון של שב"ס, טלפונים:
08-XXXX377, 08-XXXX336.

ניתן היום, ט' סיוון תשפ"א, 20 מאי 2021, במעמד העותר וב"כ הצדדים.

רון שפירא, נשיא


מעורבים
תובע: בהאא זידאן
נתבע: פסק דין
שופט :
עורכי דין: