ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ג'יפייג' בע"מ נגד יניב נחתום :


לפני כבוד הרשם הבכיר אבי כהן

תובעת

ג'יפייג' בע"מ

נגד

נתבע

יניב נחתום

החלטה

לפניי בקשה מיום 19.5.21 לביטול מחיקה מיום 28.4.21 של התביעה מחוסר מעש.
לאחר עיון בבקשה ובקיים בתיק - הבקשה נדחית.
אפשרות ביטולה של מחיקת תביעה מחוסר מעש מוסדרת כיום בתקנה 45(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט – 2018 (להלן – "התקנות"), שזו לשונה:
"(ג) בעל דין רשאי להגיש לבית המשפט בקשה לביטול המחיקה המינהלית בתוך ארבעה עשר ימים מעת שהומצאה לו הודעת המחיקה ובית המשפט רשאי לבטלה מטעמים מיוחדים".
בנוסף לדין מיוחד זה, יש להזכיר את הדין הכללי שחל על כל בקשה בכתב עפ"י התקנות, ולפיו יש לצרף "לבקשה תצהיר לשם אימות העובדות שביסודה" וכן "אסמכתאות" [תקנה 50(1) לתקנות).
אולם הבקשה שבנדון אינה מקיימת אחר דרישות הדינים הללו, כמפורט להלן:
לבקשה אומנם צורף תצהיר שליח המוסר, אך לא צורף תצהיר לתמיכה בעובדות הנטענות בה.
לא נטען ולא הוכח כי הבקשה הוגשה במועד החוקי הנ"ל.
לא הוגשה בקשה כדין להארכת המועד החוקי הנ"ל.
לא נטען ולא הוכח כי קיימים "טעמים מיוחדים" שמצדיקים את חוסר המעש בתיק.
בנוסף, אציין כי ממסמכי התיק נלמד על מחדל נוסף של התובעת, לפיו התובעת לא קיימה את הוראות כבוד הרשם יוחנן גבאי מיום 6 .1.21 בהתאם לבקשתה מיום 5.1.21 למתן פס"ד בהיעדר הגנה, בה ניתנה הוראה לפיה על התובעת לצרף שאילתא עדכנית ממשרד הפנים לגבי כתובת הנתבע.
בנוסף, ככל שהתובעת מסרה לנתבע את מסמכי כתב התביעה ביום 20.4.21 לטענתה וכפי הנלמד מהמסמכים אותה צירפה לבקשה (אין לעובדה זו כשלעצמה לאשר את חוקיות המסירה), לא ברור מדוע התובעת לא הגישה לבית המשפט הודעה על כך במועד , שהרי ההתראה בטרם מחיקת התביעה נשלחה לתובעת ביום 6.4.21 ובה ניתנו לתובעת 20 ימים לפעול בתיק .
ניתנה היום, ט' סיוון תשפ"א, 20 מאי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ג'יפייג' בע"מ
נתבע: יניב נחתום
שופט :
עורכי דין: