ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אדר בעמקים בע"מ נגד יורי פישר :

בפני כבוד ה שופט ערפאת טאהא

המבקשת

אדר בעמקים בע"מ

נגד

המשיבים

  1. יורי פישר
  2. ילנה פישר

החלטה

לפניי בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט השלום בעפולה (כבוד הרשם הבכיר מרט דורפמן) מיום 22.3.2021, בגדרה דחה בית המשפט קמא בקשה להתיר למבקשת להגיש הודעה לצדדים שלישיים.

רקע עובדתי והחלטת בית המשפט קמא

המבקשת היא יזמית וקבלנית בניין. ביום 26.4.2017 נכרת בין המשיבים ובין המבקשת הסכם מכר, שלפיו רכשו המשיבים מאת המבקשת דירה ברח' יפה נוף במגדל העמק. בהתאם להסכם המכר התחייבה המבקשת למסור למשיבים את הדירה עד ליום 26.10.2019. על אף התחייבותה בהסכם המכר, המבקשת מסרה את הדירה למשיבים רק ביום 14.10.2020, באיחור של כ- 12 חודשים. על כן, הגישו המשיבים לבית המשפט קמא תביעה על סך כ- 46,000 ₪ בשל האיחור במסירת הדירה.

בכתב ההגנה שהגישה טענה המבקשת, כי האיחור במסירת הדירה נבע מסיבות שאינן תלויות בה ושלא הייתה יכולה לדעת עליהן בעת החתימה על החוזה מול המשיבים . לטענתה, לאחר החתימה על החוזה התגלה לה, כי המדרון עליו תוכנן הפרויקט שימש במשך שנים כמטמנת קרקע פיראטית וכוסה בשכבות פסולת ועודפי בניה אשר גרמו לבעיית יציבות קשה של הקרקע וכי בשל כך לא ניתן היה לבנות עליו את הבניינים שתוכננו ללא תכנון מראש והרחבה מסיבית של המדרון וביסוס הבניינים עצמם. לטענתה, משרד הבינוי, רשות מקרקעי ישראל וחברת עמק איילון ניהול תשתיות ופרויקטים בע"מ, החברה שנחברה על ידי משרד הבינוי לניהול הפרויקט, ידעו כבר בשנת 2016 על בעיית היציבות של הקרקע, אך לא גילו זאת למבקשת. על סמך טענות אלה הגישה המבקשת בד בבד עם הגשת כתב ההגנה בקשה להתיר לה להגיש הודעה לצדדים שלישיים נגד משרד הבינוי והשיכון, נגד רשות מקרקעי ישראל ונגד חברת עמק איילון.

בהחלטה מושא בקשת רשות הערעור דחה בית המשפט קמא את הבקשה. נקבע, כי נוכח העובדה שהתביעה הוגשה בסדר דין מהיר ואמורה להתברר במהירות, הגשת הודעה לצדדים שלישיים תביא לסרבול ההליך יתר על המידה. עוד נקבע, כי "אין מקום לייבא את החלוקות הסבוכות שבין הנתבעת לבין צדדים שלישיים לתוך ההליך שלפנינו".

בקשת רשות ערעור

בבקשת רשות הערעור טענה המבקשת, כי שגה בית המשפט קמא עת קבע כי הגשת הודעה לצדדים שלישיים תביא לסרבול ההליכים בתיק. לטענתה, טענות ההגנה שהעלתה בכתב ההגנה זהות לטענות שבהודעה לצדדים שלישיים ועל כן, הגשת הודעה לצדדים שלישיים לא תביא לסרבול ההליכים, כקביעת בית המשפט קמא, אלא דווקא לייעול ההליכים ולחיסכון זמן שיפוטי יקר. כן טענה המבקשת בבקשת רשות הערעור כי מתן היתר למשלוח הודעה לצדדים שלישיים תמנע מתן החלטות סותרות ותביא לבירור כלל הסוגיות הטעונות הכרעה בפני מותב אחד.

דיון והכרעה

לאחר שעיינתי בבקשת רשות הערעור ונספחיה, בבקשה שהגישה המבקשת לבית המשפט קמא להתיר לה להגיש הודעה לצדדים שלישיים, בכתב התביעה שהוגש לבית המשפט קמא ובכתב ההגנה שהגישה המבקשת ולאחר שעיינתי בהחלטת בית המשפט קמא, נחה דעתי כי דין הבקשה להידחות.

ההחלטה להתיר או שלא להתיר משלוח הודעה לצדדים שלישיים היא החלטה הנוגעת לניהול ההליך המסורה לשיקול דעתה של הערכאה הדיונית, וברגיל ערכאת הערעור לא תטה להתערב בהחלטה מסוג זה אלא במקרים חריגים ונדירים. המבקשת לא הצביעה בקשתה על נימוקים המצדיקים התערבות חריגה מעין זו בהחלטת בית המשפט קמא. אף לגופו של עניין לא מצאתי כי נפלה שגגה בהחלטת בית המשפט קמא. טענות ההגנה שהעלתה המבקשת בכתב ההגנה מביאות לשיטתה לדחיית התביעה. אם כך הוא הדבר, אין טעם במשלוח הודעה לצדדים שלישיים. אם טענות ההגנה שהעלתה המבקשת אינן מביאות לדחיית התביעה נגדה אף אם יוכחו כנכונות, צדק בית המשפט קמא עת קבע, כי הגשת הודעה לצדדים שלישיים תביא לסרבול ההליך יתר על המדיה. אוסיף עוד, כי מערכת היחסים שבין המשיבים למבקשת אינה זהה למערכת היחסים שבין המבקשת לבין הצדדים השלישיים והסוגיות הטעונות בירור לצורך הכרעה בתביעה העיקרית שונות מהסוגיות הטעונות הכרעה בהודעה לצדדים שלישיים. כך למשל, לצורך הכרעה בתביעה העיקרית אין כל צורך שבית המשפט ייכנס לשאלה אם הצדדים השלישיים ידעו על בעיית הביסוס לה טוענת המבקשת ואם לאו ואם היה עליהם לגלות זאת למבקשת. כל אשר יהא על בית המשפט לקבוע הוא, האם היה על המבקשת לבצע לפני החתימה על ההסכם עמם או על ההסכם מול הצדדים השלישיים את הבדיקות הנחוצות שהיו מביאות לגילוי הבעיה ואם יש לפטור אותה מחובתה בהתאם לחוזה אף אם לא ביצעה אותן בדיקות, ככל שלא עשתה כן. עולה, אם כן, כי לצורך הכרעה בהודעה לצדדים שלישיים יידרש בית המשפט להכריע בקשת רחבה של סוגיות סבוכות שאינן נחוצות בהכרח לצורך הכרעה בתביעה העיקרית.

סוף דבר, בקשת רשות הערעור נדחית. משלא נדרשה תגובת המשיבים, אינני עושה צו להוצאות.

העירבון שהפקידה המערערת יוחזר לידיה, אפשר באמצעות בא כוחה.

המזכירות תמציא עותק החלטה זו לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, ט' סיוון תשפ"א, 20 מאי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אדר בעמקים בע"מ
נתבע: יורי פישר
שופט :
עורכי דין: