ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין א.א.מ. נגד מעדני הטלה והעגל בע"מ :


בפני כבוד השופט מנחם שח"ק

התובע:
א.א.מ. - אלמוני

נגד

הנתבעות:

  1. מעדני הטלה והעגל בע"מ
  2. הפניקס חברה לביטוח בע"מ

החלטה

1. לאחר שעיינתי בחוות הדעת מטעם בעלי הדין, ולאחר שאפשרתי לבעלי הדין ליתן את עמדתם לעניין מינוי מומחה מטעם ביהמ"ש או להגיע להסכמה בדבר גובה הנכות, הגעתי למסקנה כי יש צורך במינוי מומחה רפואי מטעם ביהמ"ש, בשל הפער העמוק בין חוות הדעת מטעם הצדדים.
2. לפיכך, הינני ממנה את ד"ר אלכס גפטלר, מומחה באורטופדיה וניתוחי עמוד שדרה מהמרכז הרפואי "סורוקה" בבאר שבע, רחוב נשר 9 באר שבע, 8465828, כמומחה מטעם ביהמ"ש בתחום האורתופדיה, ועל מינויו של ד"ר אשר שיבר, מנהל המחלקה לפסיכיאטריה, מרח' ישראל אלדד 7 באר שבע 8468407 טלפון: 050-XXXX279, על מנת שיבדקו את התובע ויחוו את דעת ם ביחס למצבו עקב התאונה הנטענת מיום 01.12.2017 [להלן: "התאונה"].
המומחים יקבע ו ממצאים לגבי מצבו הרפואי של התובע בעקבות התאונה ובמיוחד יתייחס ו ל:-
כמה זמן, אם בכלל, נמשכה הנכות הזמנית (אי כושר לעבודה).
האם לוקה התובע כיום בנכות צמיתה, ואם כן, מה שיעור הנכות.
ג. קשר שבין התאונה לבין מצב התובע נכון להיום.
ד. האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
ה. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד.
3. בתוך 30 ימים, יעבירו בעלי הדין למומחה כל מסמך רפואי שבידיהם לרבות חוות דעת המומחים מטעמם.
4. שכרו של המומחה בתחום האורטופדיה - לא יעלה על 4,500 ₪ בתוספת מע"מ.
שכרו של המומחה בתחום הפסיכיאטריה – לא יעלה על 6,000 ₪ בתוספת מע"מ.
5. לאחר עיון בחומר הרפואי ובמסמכים שהוצגו, אני קובע, כי בשלב זה, וכמימון ביניים בלבד, ישאו שני הצדדים בשכר המומחים, בחלקים שווים. הצדדים יסדירו את שכר המומחים ישירות מול ם ויגישו לתיק בתוך 45 ימים אסמכתא להוכחת תשלום חלקם בשכר המומחים .
6. ב"כ התובע יתאם עם המומחים מועד לבדיקת התובע, שיחול לאחר המועד בו על הצדדים להמציא למומח ים את המסמכים שבידיהם, והתובע יתייצב לבדיק ות במועדים שיקבע ו וכן יתייצב ויבצע כל בדיקה נוספת כפי שידרש על ידי המומחים.
7. המומחים מתבקש ים לזמן את התובע לבדיקה בהקדם האפשרי ולהשלים חוות דעת ם בתוך 30 ימים מיום הבדיקה.
8. ככל שיש מניעה מצד המומחים לקבל על עצמ ם את המינוי או להשלים חוות הדעת תוך הזמן האמור, הוא מתבקש להגיש הודעה מתאימה לבית המשפט בסמוך לאחר היוודע לו על המניעה.
9. הצדדים יהיו רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום מיום קבלת חוות דעתו של המומחה והמומחה יתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים.
10. התיק יובא לעיוני ביום 20.08.2021.

ניתנה היום, ט' סיוון תשפ"א, 20 מאי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: א.א.מ.
נתבע: מעדני הטלה והעגל בע"מ
שופט :
עורכי דין: