ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יניב הרשקוביץ נגד מדינת ישראל :

בפני כבוד ה שופט דורון יעקבי

המבקש:

יניב הרשקוביץ

נגד

המשיבה:
מדינת ישראל

החלטה

מונחת לפני בקשת המבקש להישפט באיחור מיום 19.04.2021 על הודעת תשלום קנס מס' 08190967191 שנרשמה לחובתו של המבקש בשל עבירה מתאריך: 30.12.2020 על חוק עזר לתל אביב-יפו (שמירת הסדר והניקיון) התש"מ-1980, בגין השלכת אשפה-קרטונים לא משוטחים, לשטח המרחב הציבורי, בניגוד לדין.

הדו"ח נרשם במועד ביצוע העבירה, ונמסרה לנאשם ביום 13.01.21 באמצעות דואר ישראל.

בתאריך 11.02.21 שלח המבקש פניה לעיריית ת"א-יפו בבקשה לביטולה של הודעת הקנס, תוך שהוא מצהיר: מעולם לא השלכתי קרטונים או פסולת אחרת בשטח הציבורי (כלשונו) אך לאחר הצגת התמונות ושאר הראיות ע"י המשיבה, טען: מדובר בקרטונים משופרסל... לאחר קבלת המשלוח פרקתי אותו ובאותו היום, הורדתי את הקרטונים לפח הזבל בתוך חצר הבית, שהיה מלא. וממשיך: את הקרטונים שיטחתי כמה שיכלתי והכנסתי אחד בתוך השני. עוד טען כי המבקש כי הקרטונים לא הונחו במדרכה הקרובה לביתו אלא בצד השני של המדרכה, כך שאין הגיון שאדם יחצה את הכביש להנחת הקרטונים.

בתאריך 23.02.21 התקבלה אצל המבקש תשובת עיריית תל אביב-יפו אשר דחתה את הבקשה לביטולה של הודעת הקנס וציינה כי ע"פ חוק, באפשרותו להגיש בקשה להישפט בתוך 30 ימים, מיום קבלת הודעת הדחיה לבקשתו לביטול.

לאחר שבחנתי את הבקשה ואת תגובת המשיבה, הגעתי למסקנה כי דין הבקשה להידחות.

סעיף 229(ח2) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] תשמ"ב-1982 קובע כי אם לא שילם אדם את הקנס, חלפו המועדים להגשת בקשה לביטול הודעת תשלום קנס או להודעה על בקשה להישפט לפי סעיף קטן (א), ולא הוגשו בקשות כאמור או הוגשה בזמן בקשה לביטול הודעת תשלום הקנס ונדחתה, יראו אותו, בתום המועדים הקבועים בסעיף קטן (א) להגשת בקשות אלה, כאילו הורשע בבית משפט ונגזר עליו הקנס הנקוב בהודעת תשלום הקנס.
וע"פ סעיף 229(2) מי שהגיש בקשה לביטול כאמור בפסקה (1) לא יהיה רשאי להודיע על רצונו להישפט כאמור בפסקה (2), אלא תוך שלושים ימים מיום המצאת ההודעה על החלטת התובע בענין הביטול .

בנוסף, בקשה להישפט בגין דו"ח באיחור נכנסת לגדר הוראות סעיף 230 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב-1982, הקובע כי בית המשפט רשאי לקיים את המשפט רק אם שוכנע כי הבקשה לא הוגשה במועד מסיבות שלא היו תלויות במבקש ושמנעו ממנו להגישה במועד והיא הוגשה מיד לאחר שהוסרה המניעה, או ממניעים מיוחדים שיפורטו בהחלטתו. (ראה רע"פ 1260/09 שלבי עאטף נ' מדינת ישראל, ובעפ"ת 3236-12-12 מג'דוב נ' מדינת ישראל, ולמען השלמת התמונה ראה רע"פ 9142/01 סוראיה איטליא נ' מדינת ישראל אשר עליה חזר העליון בע"פ 4808/08 מדינת ישראל נ' שרון מנחם) לא מצאתי בבקשה נסיבות שאינן תלויות במבקש אשר הינן בגדר אותן נסיבות מיוחדות שמנעו ממנו להגיש הבקשה במועד .

המבקש מבקש להישפט באיחור כאשר לא ציין אף סיבה בגינה נמנעה ממנו היכולת להגיש את הבקשה להישפט על פי המועדים הקבועים בחוק. טענות המבקש והתנהלותו אינן בגדר התנאים הקבועים בחוק לאי הגשת הבקשה להישפט במועד. המועד להגשת בקשה להישפט בכל מקרה נתון על פי נסיבותיו קבוע בהוראות סעיף 229 לחסד"פ, והמועד להגשת בקשה להישפט כפי שטוען המבקש עד ליום 14.4.21, הינו רק במקרה בו לא מוגשת בקשה לביטול הדוח, ולא כך בעניינינו. המבקש טוען בסעיף 12 לבקשתו כי לא ביקש לבטל הקנס כי אם רק את התמונות בלבד, ואולם מעיון בפנייתו/בקשתו לעיריה שצורפה כנספח לבקשתו כאן מיום 11.2.21 עולה כי ביקש לבטל הקנס.

בקשתו של המבקש מוגשת בשיהוי וזאת ללא הסבר, ובציון כי מדובר בעניין עקרוני (כלשונו).

10. הבקשה אף הוגשה ללא תצהיר ערוך כדין לתמיכה בטענות העובדתיו ת. אף לגופא של הבקשה לא נוכחתי בעילת הגנה. קרטונים המשויכים למבקש נמצאו מושלכים בשטח הציבורי תוך יצירת מפגע תברואתי. טענת המבקש כי הניח קרטונים אלו אחד בתוך השני בתוך הפח בחצר ביתו לאחר ששיטח אותם כמה שיכל, וככל הנראה מישהו אחר הוציאם והשליכם לשטח הציבורי, אינה מתיישבת עם התמונות שהציגה המאשימה בתגובתה לפיהם הקרטונים אינם משוטחים כלל. החובה לא רק בהשטחת הקרטונים אלא גם בקשירתם והנחתם בצמוד לכלי אצירה.האחריות לכך רובצת על המבקש שלא פעל בהתאם להוראות החוק, ועל כן, דחיית הבקשה לא תגרום לעיוות דין.

אשר על כן כאמור לעיל, הבקשה נדחית.
ניתנה היום, ט' סיוון תשפ"א, 20 מאי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יניב הרשקוביץ
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: