ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עודד דנקר נגד שופרסל בע"מ :


לפני כבוד ה שופטת אסתר נחליאלי חיאט

מבקשים

1.עודד דנקר
ע"י ב"כ עו"ד מאור בן דוד
2.יפית דלה –עניינה נסתיים

נגד

משיבה
שופרסל בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד דפנה צרפתי
גולדפרב זליגמן ושות', עורכי דין

פסק דין

בעניין שבין המבקש 1 לבין המשיבה
1. בקשה מוסכמת לאשר הסתלקות המבקש 1, מר עודד דנקר, מה תובענה שהגיש נגד שופרסל בע"מ (להלן: " שופרסל"), בהתאם להוראות סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 – היא הבקשה דנא.

2. הרקע לבקשת האישור הוא הטענה כי שופרסל מפרה את תקנות הגנת הצרכן (ביטול עיסקה) בכך שהיא מסרבת לאפשר ללקוחותיה הרוכשים כרטיס מתנה מסוג "גיפטקארד" לבטל את העיסקה, כן נטען ששופרסל מפרה את הוראות הדין בכך שאינה מחזירה יתרת מזומן הנותרת בכרטיס לאחר השימוש בו. את התובענה הגיש המבקש בשם כל הלקוחות שרכשו או קיבלו כרטיס הגיפטקארד ולא התאפשר להם לבטל את העיסקה ולקבל את התמורה ששולמה בחזרה וגם אלה שלא התאפשר להם לקבל את יתרת העודף במזומן לאחר השימוש בכרטיס.

3. שופרסל דחתה את טענות המבקש. לטענתה כלל לא קמה למבקש זכות לבטל את העיסקה על פי דין, בין השאר מאחר שתקנות הגנת הצרכן אינן חלות על כרטיס הגיפטקרארד בהיותו "מסמך סחיר" ולא "טובין"; כי המוצר הוא "תו קנייה" כהגדרתו בסעיף 14ח (א) לחוק הגנת הצרכן וחובת ביטול העיסקה אינה חלה עלי ו לפי תקנות הגנת הצרכן. עוד נטען כי גם אם היה מדובר ב"שובר מתנה" הרי שמתקיימים בו תנאים המזכים אותו בפטור מהזכות לביטול העיסקה, ועוד טענות היו למשיבה בתשובתה, כמו למשל כי לא נגרם נזק למבקש או למי מחברי הקבוצה שכן הכרטיס על שוויו המלא מספק אפשרות רחבה לשימוש בו בלמעלה מ-90 רשתות שיווק "ולכן לא מתעורר חשש לצורך ברכישת מוצר שאין הלקוח זקוק לו" (סעיף 5 לבקשת ההסתלקות). במסגרת תשובתו לתשובת המשיבה דחה המבקש את טענותיה ואת פרשנותה.

4. חרף הדעות השונות שיש לכל אחד מהצדדים, וחרף אי ההסכמות לטענות הצד שכנגד, המלצתי לצדדים להדבר מאחר שסברתי כי ניתן להגיע להבנות שייתרו את המשך ההליכים ויחסכו הוצאות ניכרות וזמן שיפוטי לא מבוטל, בדרך שתיטיב עם הקבוצה ותשיג את המטרה שלשמה הוגשה הבקשה; הצדדים קיבלו המלצתי ואכן הגיעו להסכמות.

5. בהתאם למוסכם ומשסבר המבקש כי התועלת שתצמח לציבור בעקבות הבקשה ובעקבות התחייבויות המשיבה המסדירות את ההתנהלות שלה בעתיד, כפי שיפורט להלן, הגיע למסקנה כי ראוי לסיים את ההליך בדרך ההסתלקות המוסכמת על הצדדים ואותה מבוקש לאשר.
ההסתלקות היא בכפוף להתחייבויות המשיבה שלהלן, שיבוצעו תוך 30 ימים מעת מתן פסק דין המאשר את ההסתלקות:
5.1 המשיבה תאפשר בכל סניפיה ביטול עסקה לכרטיס מסוג גיפטקארד נשוא הבקשה לאישור, נגד שווי הרכישה. ביטול עסקת הרכישה יהיה תוך 14 ימים ממועד הרכישה ונגד חשבונית המעידה כי הרכישה היתה משופרסל, וכפוף לכך שלא נעשה שימוש בכרטיס.
5.2 המשיבה תוציא תוך 30 ימים ממועד אישור ההסדר נוהל עדכני בכתב שישלח לכל מנהלי הסניפים ובו תפורט הזכות שתנתן לבטל עיסקה לרכישת מוצר הגיפטקארד כנגד שוויו.
5.3 המשיבה תנחה את המנהלים להעביר את הנוהל לקופאים ולקופאיות הראשיים/יות בסניפים השונים בנוגע לביטול עסקת רכישת הגיפטקארד.
5.4 שופרסל תהיה רשאית לנכות מסכום הזיכוי, עמלת ביטול עסקה בהתאם לקבוע בדין.

6. עוד הוסכם על הצדדים להמליץ לאשר למבקש גמול בסך 1,000 ₪, ולב"כ שכ"ט בסך 29,000 ₪ בתוספת מע"מ. וכן הוסכם להחזיר למבקש הוצאות אגרה בסך 2,794 ₪ נגד חשבונית. התשלומים יבוצעו תוך 30 ימים מפסק הדין.

7. עיינתי בבקשת האישור כן עיינתי בבקשה לאשר ההסתלקות ובטעמיה, וראיתי לאשר את הסתלקות המבקש. בין השאר הבאתי בשיקולי את השלב המקדמי של בקשת ההסתלקות, ובעיקר את התועלת שהביאה בקשת האישור בהצפת סוגיית ביטול עסקאות של תלושי מתנה ותוצאת הבקשה - הסדרה עתידית בדרך של התחייבויות המשיבה לאפשר ביטול העסקאות הללו בכל סניפיה, העלאת הנהלים הקשורים לכך על הכתב והפצתם בסניפיה וכן חידוד ההוראה מול מנהלי הסניפים. שוכנעתי כי התחייבויות המשיבה מ יטיבות עם הקבוצה וגם עם הציבור מאחר שהיא כוללת את ההוראה לבצע את ביטול העיסקה, היא הסיבה להגשת התובענה. מטעמים אלה סברתי כי יש לאשר את ההסתלקות, על האמור בה ואני נותנת תוקף של פסק דין לכל ההתחייבויות שעל בסיסן נעשתה ההסתלקות.

8. אני מאשרת את המלצת הצדדים לתשלום גמול ושכ"ט עו"ד שכן התרשמתי כי המבקש וב"כ טרחו ופעל ו להציף את הסוגיה ונתתי דעתי להצלחתם להביא לתיקון המצב.

9. בהתאם להסכמות אני דוחה את התביעה של המבקש נגד המשיבה ומאשרת את הסתלקות המבקש 1 מבקשת האישור . אשר לאגרה ראיתי לפעול בהתאם לתקנה 7א(4)(א) לתקנות בתי משפט (אגרות), ולא ראיתי לפטור את המשיבה מתשלום המחצית השנייה של האגרה מאחר שלא מצאתי טעמים מיוחדים לכך. כמו כן אני מורה לפעול בהתאם לאותה תקנה אשר לאגרה ששילם המבקש, כפי שאף הוסכם בין הצדדים, ואני מורה למשיבה לשפות את המבקש 1 בחלק היחסי שנשא בעת פתיחת ההליך, כמוסכם. אינני מחייבת את המשיבה בהוצאות מעבר לנזכר בהחלטה דנא.

10. לא ראיתי ליתן הוראות כלשהן לפי סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות.
אני מורה לדווח לבית משפט על ביצוע ההתחייבויות.
ת"פ 15.7.2021.
מזכירות – לסגור התיק מאחר שעניינה של מבקשת 2 הסתיים.

ניתן היום, ב' סיוון תשפ"א, 13 מאי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עודד דנקר
נתבע: שופרסל בע"מ
שופט :
עורכי דין: