ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין א.צ. נגד התאגיד המנהל של המאגר לביטוח רכב חובה בע" :


בפני כבוד ה שופט קובי אסולין

מבקש
א.צ.

נגד

משיבה
התאגיד המנהל של המאגר לביטוח רכב חובה ("הפול") בע"

החלטה

לפני בקשה למינוי מומחים בתחום ה אורתופדיה, א.א.ג ופסיכיאטריה , בגין תאונת דרכים מיום 3.11.2019.

המשיבה מסכימה למינוי מומחה בתחום האורטופדיה , אולם מתנגדת למינוי מומחה בתחום א.א.ג , ופסיכיאטר יה, וטוענת, בין השאר, להיעדר ממצאים רפואיים ולהעדר קשר סיבתי בין תלונות התובע והממצאים הנטענים לבין התאונה.

לאחר שעיינתי בטעוני באי-כוח הצדדים ו במסמכים שצורפו לבקשה ולכתב התביעה, הגעתי לכלל מסקנה כי יש בתיעוד הרפואי שהוצג משום ראשית ראיה למינוי מומחה רפואי בתחום הפסיכיאטריה (לעניין טיבה של "ראשית ראיה" הנדרשת לצורך מינוי מומחה ר' בין היתר, רע"א 5070/13 פלוני נ' הראל חברה לביטוח בע"מ (18.11.2013); רע"א 3007/12 פלונית נ' הראל חברה לביטוח בע"מ (30.5.2012); רע"א 350/11 צ'פני נ' איילון חברה לביטוח בע"מ (1.5.2011) (להלן " עניין צ'פני")). בכגון דא נוהגת גישה ליבראלית, וזאת על מנת שלא לסגור את הדלת בפני תובע המבקש להוכיח את נכותו (ר' למשל רע"א 863/93 התעשייה האווירית לישראל נ' קמחי, פ"ד מז(4) 815, 818; רע"א 5398/18 פלוני נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ, פסקה 9 (3.2.2019); רע"א 5070/13 פלוני נ' הראל חברה לביטוח בע"מ, פסקה 7 (18.11.2018) (להלן "עניין פלוני")). למעלה מכך, בשים לב להשלכות דחיית הבקשה, ביהמ"ש עשוי להסתפק ברמת סבירות נמוכה לקיומו של קשר סיבתי בין הנכות הנטענת לבין התאונה (עניין צ'פני; עניין פלוני). עוד יוטעם בהקשר לכך, כי שאלת הקשר הסיבתי הרפואי מסורה אף היא לבחינתו של המומחה הרפואי.
לנוכח התיעוד בדבר מצב רוח ירוד, חרדה, והפרעות שינה בעת פניות התובע לקבלת טיפול פסיכיאטרי ב 30.1.2020 וביום 11.3.2020, כאשר באותו מועד אובחן התובע כסובל מ- PTSD, בנוסף, טופל התובע במרפאה לפסיכיאטריה כללית בבית החולים "תל השומר" והומלץ לו על המשך טיפולי CBT והמשך מעקב פסיכיאטרי, מצאתי כי קיימת ראשית ראיה כנדרש, לאפשרות כי נותרה לתובעת נכות כתוצאה מתאונה, וכי קיים צורך במינוי מומחה רפואי בתחום הפסיכיאטריה לשם בירור קיומה של נכות.

כמו כן, ובהסכמת הצדדים, ימונה מומחה בתחום האורתופדיה, כאשר לאור העדר תיעוד מספק בסוגיית א.א.ג. המומחה בתחום האורטופדיה יחווה דעתו האם נדרש מינוי ספציפי בתחום א.א.ג.

לפיכך, אני מורה על מינויו של פרופ' צבי זמישלני כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום הפסיכיאטריה ועל מינויו של ד"ר אלון קובו כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורתופדיה.

הצדדים יעבירו למומחים עותק המ סמכים הרפואיים שברשותם, שנערכו לצורך הטיפול בתובע, בתוך 30 ימים מהיום (במקביל). המומחים יציינו בחוות דעתו אילו מסמכים היו בפניהם לצורך מתן חוות הדעת.

למען הסר ספק מובהר, כי לא ניתן להעביר למומחים חוות דעת רפואיות או החלטות של ועדות רפואיות כלשהן.

המומחים יקבצאים לגבי מצבו הרפואי של התובע, הנובע מהתאונה מיום 3.11.2019, וכן לקיומה או העדרה של נכות קודמת, או כזו שאינה קשורה לתאונה. המומחים יתייחסו לקשר בין מצבו של התובע היום, לבין התאונה הנ"ל, וכן לעניינים אלה:
האם קיימת לתובע כיום נכות צמיתה, ומהו שיעורה. כמו כן, יקבעו המומחים אם נגרמו לתובע נכויות זמניות, כתוצאה מהתאונה, ואם כן, מהו שיעורן ולאילו התקופות.
מהן המגבלות בנוגע לתפקוד התובע, ככל שישנן.
האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מה הם סוגי הטיפולים ומה היא העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
האם ניתן לצפות לשינוי בשיעור הנכות בעתיד, קרי, לשיפור או החמרה במצבו של התובע.

היחידה המשפטית תמציא למומחים כתב י מינוי.
שכר המומחה בתחום האורתופדיה יעמוד על סך של 5,000 ₪ בצירוף מע"מ.
שכר המומחה בתחום הפסיכיאטריה יעמוד על סך של 6,500 ₪ בצירוף מע"מ.
בשכר המומחים תישא בשלב זה, כמימון ביניים, הנתבעת.

חוות הדעת תימסר לביהמ"ש ולבעלי הדין ככל האפשר תוך 30 ימים ממועד בדיקת התובע, ורק לאחר שישולם שכר טרחתם של המומחים .
ככל שלא תקבע נכות יוכלו הצדדים לטעון לעניין הוצאות בתום ההליך.

בעלי הדין רשאים להפנות למומחים שאלות הבהרה תוך 15 י ום ממועד קבלת חוות דעתו, והמומחים מתבקש ים להשיב ת וך 15 יום נוספים. כל פניה למומחים או מהם, לרבות שאלות ההבהרה והתשובות שניתנו, יועברו לצד שכנגד ולתיק בית המשפט.

עם קבלת חוות דעת המומחים יגישו הצדדים תחשיבי נזק:
התובע תוך 30 יום מקבלת חוות הדעת או קבלת תשובות הבהרה.
הנתבעת תוך 30 יום מקבלת תחשיב הנזק של התובע.
הצדדים יצרפו לתחשיב הנזק כל מסמך עליו הם מבקשים לסמוך.

התיק יובא לעיוני ביום 16.12.2021 לצורך מעקב אחר קבלת חוות הדעת, תחשיבי הצדדים, והכנת הצעה לסיום התיק. במקרים המתאימים, תישלח הצעה בכתב לצדדים.

נקבע לקדם משפט ליום 29.03.2022 בשעה 15:00 התובע יתייצב לדיון זה, אלא אם ניתן היתר להיעדרו מהדיון.

ניתנה היום, ג' סיוון תשפ"א, 14 מאי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: א.צ.
נתבע: התאגיד המנהל של המאגר לביטוח רכב חובה בע"
שופט :
עורכי דין: