ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רן גולדנברג נגד דניה סיבוס בע"מ :

לפני: כבוד השופט גיא הימן

התובע:
רן גולדנברג

נגד

הנתבעת:
דניה סיבוס בע"מ

בשם התובע:
עו"ד טל שליט
בשם הנתבעת:
עו"ד עודד זמיר

החלטה

בתובענה זו סבור בית המשפט שחלק מהן הפלוגתאות מעלות שאלות הדורשות ידע שבמומחיות. לאחר שניתנה לצדדים הזדמנות לטעון ב סוגיה, הם הגיעו להסכמה וביקשו למנות, כמומחה מטעמו של בית המשפט, את המהנדס צבי רון. לפיכך, הלה ימונה כמומחה מטעמו של בית המשפט, ככל שיואיל ליטול עליו את המלאכה. הצדדים פנו אל המומחה בטרם הגישו את בקשתם ופרטיו ליצירת קשר ידועים להם.

בטרם יחל המומחה במלאכתו, יפעל כמצוותה של תקנה 89(א) לתקנות סדר הדין ויגיש לבית המשפט, לא יאוחר מיום 20.5.2021 הצהרה בדבר ניגוד עניינים. להלן לשון התקנה:

"לצורך מניעת ניגוד עניינים, יצהיר מומחה מטעם בית המשפט מיד עם קבלת המינוי ובטרם יחל תפקידו על זיקות אישיות העשויות להיות לו בנוגע להליך, לבעלי הדין או לבית המשפט; ההצהרה תהיה ערוכה לפי הנוסח בטופס 6 שבתוספת הראשונה ותומצא לבית המשפט ולבעלי הדין".

המומחה מתבקש לבחון את דירתו של התובע, את חוות הדעת שהוגשו לתיק בית המשפט ולחוות את דעתו בסוגיות שבתחום מומחיותו.

יש להדגיש: המומחה לא יתבקש להכריע בשאלות משפטיות או במחלוקת עובדתית, שמטיבן הן ענין להכרעתו של בית-המשפט. אם יסבור המומחה או מי מהצדדים כי המנדט דורש עדכון או שינוי – יגיש על כך הודעה לבית-המשפט.

הצדדים יפנו אל המומחה ויביאו לעיונו החלטה זו. לעת הזו קביעתי היא כי הצדדים יישאו בשכר-טרחתו של המומחה בחלקים שווים. קודם, שיתחיל בעבודתו, יודיע המומחה לצדדים מהו שכר-טרחתו המבוקש. בחוות דעתו שבכתובים, המוגשת לבית-המשפט, יציין המומחה את סכומו של שכר-הטרחה, שהוא גבה מכל אחד מהצדדים.

הצדדים ישתפו פעולה עם המומחה ויעמידו לעיונו כל חומר שיימצא לו דרוש. המומחה יעיין בכל חומר נוסף, שיבקשו הצדדים להניח לפניו וכן ישמע כל טענה על-פה שיבקשו להשמיע באוזניו.

את חוות-דעתו יתבקש המומחה להגיש לתיק בית-המשפט עד ליום 5.7.2021. הצדדים יוכלו להעביר למומחה שאלות-הבהרה, כמפורט בתקנה 91(ג) לתקנות ויגישו העתק מהן לבית המשפט. מיום שיקבל לידיו המומחה את שאלות ההבהרה, ישיב עליהן בתוך 30 ימים. בגין כל שאלת-הבהרה, מעבר לחמש הראשונות, רשאי המומחה לגבות שכר-טרחה נוסף.

עד ליום 31.10.2021 יגיש כל צד הודעה מעדכנת, קצרה, לבית-המשפט ובה עמדתו לגבי המשך-ההליך. המזכירות תקבע תזכורת פנימית ליום 1.11.2021.
54678313

ניתנה היום, א' בסיון התשפ"א, 12 במאי 2021, שלא במעמד-הצדדים.


מעורבים
תובע: רן גולדנברג
נתבע: דניה סיבוס בע"מ
שופט :
עורכי דין: