ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ניסן שלמה שפרר נגד ברוך מור יוסף :

בפני כבוד ה שופטת עירית קויפמן

תובעים

  1. ניסן שלמה שפרר
  2. אבייה מרים בלאוט שפרר

נגד

נתבע
ברוך מור יוסף

החלטה

בהתאם להסכמות הצדדים מיום 5.5.2021, הנני מורה על מינוי המהנדס מר אחי קליין, מכנפי נשרים 22, מבשרת ציון פקס: 077-XXXX541 נייד: 050-XXXX350 כמומחה מוסכם בין הצדדים בתחום ההנדסי.

לצורך מניעת ניגוד עניינים, יצהיר המומחה, מיד עם קבלת המינוי, על זיקות אישיות העשויות להיות לו בנוגע להליך. ההצהרה תהיה ערוכה לפי הנוסח בטופס 6 שבתוספת הראשונה לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 ותומצא לבית המשפט ולבעלי הדין.

בהמשך לקבלת הודעת המינוי, יפעל המומחה כדלקמן:

המומחה יקבל מב"כ הצדדים את כל כתבי הטענות על נספחיהם, לרבות חוות דעת המומחים מטעמם.
בעת ביקור המומחה המוסכם בדירה, יהיו נוכחים נציגים מטעם הצדדים וזאת בתיאום עם המומחה.
המומחה מתבקש לחוות דעתו בכל השאלות שבתחום מומחיותו ביחס לליקויים ו/או לאי ההתאמות הנטענות בדירת התובעים המתגוררים במגרש 96 רחוב רימון בכפר מימון, כפי שעולה מחוות הדעת.

שכר טרחת המומחה יעמוד על סך של 5,000 ₪ בתוספת מע"מ.
בשכרו של המומחה יישאו הצדדים בחלקים שווים. הצדדים יסדירו תשלום חלקם בשכר טרחת המומחה ישירות עם המומחה.
המומחה לא יחל בעבודתו בטרם יוסדר תשלום שכר טרחתו על ידי הצדדים.

המומחה ימציא חוות דעת לתיק בית המשפט במידת האפשר תוך 60 ימים.

הצדדים רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 ימים והמומחה מתבקש להשיב בתוך 15 ימים נוספים.

ישיבת קדם משפט תתקיים בפני ביום 9.11.2021 בשעה 10:30.
הצדדים יתייצבו לכל ישיבה בעצמם, וככל שמדובר בחברה - יתייצב נציג מוסמך מטעמה.

הצדדים ישלימו הליכים מקדמיים בהתאם להוראות פרק ט' לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט – 2018 (להלן: התקנות).

הצדדים יפעלו בהתאם להוראות פרק ח' ופרק י' לתקנות, לרבות בעניין הגשת בקשות, רשימת בקשות ורשימת עדים.

התיק יובא בפני לתזכורת פנימית עוד 90 יום.

ניתנה היום, א' סיוון תשפ"א, 12 מאי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ניסן שלמה שפרר
נתבע: ברוך מור יוסף
שופט :
עורכי דין: