ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גבריאל מלכה נגד קטי בליזובסקי :

לפני כבוד השופטת חנה קלוגמן

המבקשים:

  1. גבריאל מלכה
  2. ג.א. סיטי פארק בע"מ

נגד

המשיבים:
קטי בליזובסקי

החלטה

בבואו לשקול האם להטיל ערובה על פי התקנה, גובהה וטיבה, על בית המשפט לקחת בחשבון מספר שיקולים תוך עריכת איזון ראוי ביניהם. היטיבה לתאר את מלאכת האיזון והשיקולים כבוד השופטת פרוקצ'יה ברע"א 3601/04 ו'נצ'ון נ' מדינת ישראל-מנהלת ההגירה/ משטרת ישראל (ניתן ביום 18.10.2007):

"החלטה בדבר מתן ערובה להוצאות על ידי תובע הפונה לבית משפט מערבת שיקולים נוגדים: האחד - מימושה של זכות הגישה לערכאות, מצריכה התחשבות ביכולתו הכלכלית של יוזם ההליך לעמוד בנטל הכספי הכרוך בהפקדת ערובה. מנגד, יש משקל לעניינו של נתבע בהליך, המובל באמצעות התובענה לדיון בערכאות, וזכאי להגנה כי אם ההליך נגדו יידחה, יהיה בידו לממש את גביית הוצאות המשפט שנפסקו לזכותו, לבל יסבול חסרון כיס עקב הליך שהוגש נגדו שלא ביוזמתו. עקרונות אלה יפים גם למצבים שבהם הנתבעת היא המדינה, המייצגת לעניין זה את הציבור הרחב. על בית המשפט לאזן בין השיקולים האמורים, ובמסגרת איזון זה, לתת משקל יחסי ראוי למיהות התובע ומצבו הכלכלי, למיהות הנתבע ומעמדו, לטיב השאלות שהתובענה מעלה, ולהערכת סיכוייה להתקבל...".

לעומת זאת, כאשר מדובר בחברה, יפים הדברים שנאמרו במסגרת רע"א 857/11 מועצה אזורית באר טוביה נ' נוריס לפיתוח והובלות בע"מ, (מיום 23/05/2011) מפי כבוד הש' חיות (כתוארה דאז):

"....וכבר נפסק בעבר כי כאשר התובעת היא חברה מוגבלת במניות (כבעניינו) גוברת הוראת סעיף 353א לחוק החברות על הוראת תקנה 519 לתקנות (ראו: רע"א 10376/07 ל.נ. הנדסה ממוחשבת נ' בנק הפועלים בע"מ, בפסקה 11 לפסק-הדין). עוד נפסק כי סוגיית חיובה של חברה-תובעת בהפקדת ערובה נבחנת בשלושה רבדים; ראשית, יש לבחון את מצבה הכלכלי של החברה. שנית, יש לבחון אם נסיבות העניין מצדיקות את חיובה של החברה בהפקדת ערובה, וההנחה היא כי לגבי חברות החיוב בהפקדת ערובה הוא הכלל והפטור הינו החריג; לבסוף יש לבחון את סיכויי התביעה ובעניין זה הנטל להוכיח שנסיבות העניין מצדיקות לפטור את החברה מהפקדת ערובה הוא נטל המוטל על כתפי החברה-התובעת, ועל דרך הכלל אין מקום לבחינה מעמיקה של סיכויי ההליך ויש להיזקק לשיקול אחרון זה רק מקום שבו מדובר בסיכויים גבוהים ביותר או קלושים ביותר. עם זאת, גם משהגיע בית המשפט לכלל מסקנה כי יש הצדקה לחיובה של החברה התובעת בהפקדת ערובה, עליו לקבוע את שיעורה באופן מידתי המאזן כראוי בין כלל השיקולים הצריכים לעניין (ראו עניין ל.נ. הנדסה ממוחשבת, בפסקה 13 לפסק-הדין)".

בהתאם להנחיות הפסיקה מצאתי כי במקרה הנדון לא הוצגו מסמכים המצדיקים חריגה מהכלל כלפי חברות להפקדת ערובה מחד, אך גם לא מהכללים החלים על אדם פרטי. דהיינו , הכלל כלפי חברה הוא הטלת ערובה כספית או בטוחה אחרת שוות ערך, בעוד שכלפי אדם פרטי הטלת ערובה כספית או בטוחה אחרת נעשית באופן תדיר פח ות ובנסיבות מצדיקות. כמו כן לעיתים התחייבות של מנהל חברה או בעל מניותיה מהווה בטוחה בפני עצמה, כאשר רק החברה תובעת.

במקרה הנדון בקשו הצדדים שלא לקיים דיון הוכחות בבקשה להפקדת ערובה, אלא לתת החלטה על בסיס החומר המצוי בתיק. לא מצאתי כי בשלב זה יהיה נכון להתייחס לסיכויי התביעה במיוחד שבין צדדים אלו התנהלו הליכים נוספים המשליכים על הליך זה . החלטתי זו ניתנת על בסיס העקרונות המנחים, אשר על פניו ועל בסיס החומר המצוי היום בתיק, אין הצדקה לסטות מהם.

החלת עקרונות אלו על המקרה הנדון מביאה אותי למסקנה שיש להטיל ערובה על סך של 7,000 ₪ על החברה , היא התובעת 2 ויש לדחות את הבקשה לגבי התובע 1.

לאור האמור לעיל תפקיד התובעת 1 תוך 30 יום סך של 7,000 ₪ במזומן או ערבות בנקאית בקופת בית המשפט.

קדם משפט יתקיים ביום 17.6.21 שעה 13:00.

המזכירות תשלח העתק מהחלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, א' סיוון תשפ"א, 12 מאי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: גבריאל מלכה
נתבע: קטי בליזובסקי
שופט :
עורכי דין: