ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ניר כהן נגד קופת חולים כללית :

לפני:

כבוד השופט עמי רוטמן

התובע
ניר כהן

-
הנתבעת
קופת חולים כללית

פסק דין

במסגרת התביעה שבפניי ביקש התובע לחייב את הנתבעת להחזיר לו את התשלומים ששילם עבור תרופות, ובעיקר עבור קנביס, שבהן הוא מטופל לטענתו בעקבות פגיעתו בעבודה משנת 2009.

התביעה, אשר הועמדה על 6,104 ₪, הוגשה לכתחילה לבית המשפט לתביעות קטנות.

לאור בקשת הנתבעת, ולאור העובדה שמדובר בתביעה שעניינה מתן טיפול בנפגעי עבודה, הועברה התביעה לבית דין זה, אשר לו הסמכות העניינית לדון בתביעות בהתאם לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה- 1995 ובהתאם לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994.

הנתבעת הגישה "עמדה תחת כתב הגנה". במסגרת זו טענה הנתבעת, בין היתר, כי מבדיקתה עולה שהתובע קיבל החזר מלא בגין רכישות הקנביס שעבורן הציג קבלות וכי הוא מקבל פטור מלא עבור רכישת תרופות הקשורות בפגימה שהוכרה כתאונת עבודה, וכי אף קיבל החזר כספי בגין תרופות שנרכשו בבית מרקחת פרטי. עוד ציינה הנתבעת, כי ככל שהתובע סבור שישנן תרופות שטרם אושרו על ידה כקשורות לפגיעה, עליו להעביר פנייה מסודרת אשר תיבחן על ידה. בנסיבות אלה, ביקשה הנתבעת לסלק את התביעה נגדה בהיעדר עילה.

בדיון המוקדם שהתקיים בתיק זה ביום 25.4.21, הבהיר התובע כי למעשה קיבל החזר עבור הקנביס שרכש וכי טענותיו הן בנוגע לתרופות אחרות ומכשירים רפואיים, שלטענתו קשורים לתאונה, ובעיקר בנוגע לתרופות לטיפול בנדודי שינה. עוד לטענת התובע, יש בידיו קבלות ומכתבי דחייה שונים של ה נתבעת בנוגע לתרופות ותכשירים שונים שרכש במהלך השנים, וכי התרופות שרכש מופיעות במחשבי הקופה וכי אף הגיש לקופה קבלות, שבסופו של יום לא קיבל החזר בגינן. עוד טען התובע כי במוסד לביטוח לאומי נאמר לו שעל הנתבעת לממן עבורו תרופות לנדודי שינה ותרופות נוספות בגין התאונה, ככל שבית הדין יחשוב שיש לחייבה לממנן.

מטעם הנתבעת התייצב לדיון המוקדם ד"ר דניאל רדאי, המשמש בין היתר כמאשר תרופות לנפגעי עבודה אצל הנתבעת. ד"ר רדאי הבהיר כי על מנת לבחון את תביעתו, על התובע להמציא קבלות מקור בגין התרופות שרכש, אשר לטענתו לא קיבל בגינן החזר, וכן אישור רופא בנוגע להיותה של התרופה קשורה לפגיעה בעבודה ממנה סובל התובע. עוד הבהיר נציג הנתבעת, כי – בניגוד לטענת התובע – מאושר גם תשלום רטרואקטיבי, ואף ללא קשר לעלות התרופה . במסגרת הדיון, שהתקיים בחלקו מחוץ לפרוטוקול, נציג הקופה אף התחייב כי ככל שיקבל רשימה מפורטת של התרופות והתכשירים שבגינם נתבע התשלום, יבדוק אותה באופן אישי, תוך התחשבות מרבית במצבו של התובע, כפי שהוצג בדיון.

במסגרת הדיון הארוך שהתקיים, הובהר לתובע כי מבחינה פורמאלית – אף אם נקבל את טענתו בנוגע לתשלומים שלא הועברו אליו מהנתבעת עבור התרופות שרכש - נוכח העובדה שלא פנה למוסד לביטוח לאומי בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (מתן טיפול רפואי לנפגעי עבודה), תשכ"ח-1968, מדובר לכאורה בתביעה מוקדמת, שדינה להימחק.

על אף האמור, על מנת לנסות ולסייע לתובע, ולאור הנכונות שהביע גם נציג הנתבעת לעניין זה, הוחלט על מתווה לקידום עניינו של התובע, כפי שפורט בהחלטה שניתנה בסיום הדיון.

יומיים לאחר הדיון הגיש התובע בקשה, שבה למעשה חזר על טענותיו והעלה טענות גם כלפי התנהלות בית הדין בעניינו, אשר למותר לציין שהינן משוללות כל יסוד, וניתן רק להצר עליהן. במסגרת זו ביקש התובע כי יינתן פסק דין בעניינו, ללא המתנה לקיומו של המתווה שעליו הוחלט בסיום הדיון. התובע חזר על טענות אלה גם לאחר שבית הדין הבהיר לו כי, ככל שיודיע שאינו מעוניין במתווה שנקבע בסיום הדיון, לא יהא מנוס ממחיקת התביעה.

בנסיבות האמורות, לאור עמדת התובע, ולאור העובדה שמדובר בתביעה מוקדמת, אשר לא קדמה לה פנייה למוסד לביטוח לאומי, וכי אף לא ברור בגין אילו תרופות או טיפולים הוגשה התביעה בסכום שהוגשה, אין מנוס ממחיקת התביעה בשלב זה, וכך אני מורה.

לפני חתימה, מצאתי לשוב ולהבהיר כי אני מצר על כך שהתובע לא השכיל להבין ש החלטת בית הדין במסגרת הדיון נועדה לנסות ולסייע בידיו לקבל את שמגיע לו לטענתו, ותחת זאת בחר להעלות האשמות חסרות כל בסיס כנגד בית הדין.

בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.

ניתן היום, א' סיוון תשפ"א, (12 מאי 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: ניר כהן
נתבע: קופת חולים כללית
שופט :
עורכי דין: