ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סמארה בדארנה נגד קש חתמים בינלאומיים סוכנות לביטוח כללי בע"מ :

בפני כבוד השופט ג'מיל נאסר, שופט בכיר

תובע

סמארה בדארנה

נגד

נתבעת

קש חתמים בינלאומיים סוכנות לביטוח כללי (2010) בע"מ

פסק דין

בפניי תביעה כספית בה עותר התובע לקבלת יתרת תגמולי ביטוח המגיעים לו, לטענתו, בגין אבדן גמור של רכבו, אשר במועד הרלבנטי לתביעה היה מבוטח אצל הנתבעת בפוליסת ביטוח מקיף.

המחלוקת העומדת לדיון והכרעה הינה בשאלה המשפטית הבאה - האם פוליסת הביטוח שרכש התובע מאת הנתבעת, עובר למועד קרות אירוע הביטוח, מזכה אותו בתגמולי ביטוח מלאים בגין אבדן רכבו, לפי קוד דגם 7928330 (כטענת התובע) או לפי קוד דגם 7928320 (כטענת הנתבעת)?

מחלוקת זו מצטמצמת לסכום כספי בסך 24,500 ₪, וזאת לאחר שחברת הביטוח שילמה לתובע סך של 139,500 ₪ (שווי הרכב לפי קוד דגם 7928320 לאחר קיזוז השתתפות עצמית בסך 4,500 ש"ח).

כעולה מכתב התביעה, ביום 1.1.17 רכש התובע מהנתבעת פוליסת ביטוח מקיף לשנה לרכבו (אוטובוס זעיר תוצרת רנו דגם מסטר מודל 2015 מ.ר 14-918-33 (להלן: "הרכב"). ביום 27.12.17 נשרף האוטובוס כליל (הוכרז אבדן גמור).

התובע טוען כי הנתבעת פיצתה אותו בחסר בגין אבדן רכבו מאחר והתרשלה ברישום קוד הדגם הנכון בפוליסת הביטוח (פיצתה אותו בסך 139,500 ₪ במקום בסך 164,000 ₪ , שווי הרכב לפי קוד הדגם הנכון לטענתו), ומכאן התביעה.

הנתבעת טוענת כי דגם הרכב שנקבע על ידה בפוליסת הביטוח הינו הדגם המתאים לפי רישיון רכב התובע. קוד הדגם אשר נטען ע"י התובע כי הוא הקוד הנכון (וזאת אך בשל העובדה כי לטענתו חברת הכשרת היישוב ביטחה את הרכב בהתאם לקוד דגם זה), אינו תואם את מספר מקומות הישיבה הרשומים ברישיון הרכב, לפיכך אין זה הקוד המתאים לרכב התובע. לאור האמור, טוענת הנתבעת כי פיצתה את התובע בגין מלוא הנזק שנגרם לרכבו בהתאם לתנאי הפוליסה, ועל כן אין היא חבה לו עוד דבר.

בתיק נשמעו ראיות הצדדים. מטעם התובע העיד הוא עצמו בלבד. מטעם הנתבעת העיד שמאי הרכב יגאל אנקורי בלבד. הוגשו סיכומים בכתב.

אעיר כבר עתה כי אין בכוונתי להתייחס לטיעונים ו/או מחלוקות שלכאורה העלו הצדדים בכתבי טענותיהם החורגים מהשאלה הביטוחית שהוצגה לעיל.

דיון והכרעה
התובע טוען בתביעתו כי קוד הדגם הנכון של רכבו הינו 7928330, אולם לא צירף חוות דעת מומחה או אסמכתא מספקת אחרת התומכת בטענתו כי זהו קוד הדגם המתאים לנתוניו הספציפיים של רכבו.

לטענת התובע הנתבעת התרשלה בציון קוד הדגם הנכון בפוליסת הביטוח שהנפיקה לו. לתמיכה בגרסתו מפנה התובע להעתק פוליסת הביטוח שהנפיקה לו חברת הכשרת היישוב בגין ביטוח מקיף של רכבו בשנת 2015. דא עקא, שעצם ציון קוד דגם 7928330 בפוליסת הביטוח של הכשרת היישוב אינו מעיד בהכרח כי זהו קוד הדגם הנכון, שכן בפוליסה זו הוגדר דגם הרכב המבוטח: "רנו מאסטר החדשה 1+16 ABS ידני ", בעוד שברישיון הרכב של התובע מצוין: 15 נוסעים למעט הנהג. גם במחירון לוי יצחק שצורף כנספח להודעת התובע מיום 3.6.19 רשום כי הוא מתייחס לרנו מסטר החדש 16+1 קוד דגם 7928330.

עיון בפוליסת הביטוח של הנתבעת מעלה כי צוין על ידה שקוד הדגם המתאים לרכב התובע הינו 7928320 מס' מקומות: 15.

בחקירתו הנגדית העיד התובע כך (פ' עמ' 7 ש' 15-22):

"ש. הרישיון רכב שלך רשום בו במפורש 15 נוסעים. הפוליסה גם מדברת על רכב 15 מקומות כמו הרכב שלך בדיוק וכפי שרשום ברישיון. מדוע אתה חושב שהפוליסה לא תקינה?
ת. כי מה שרשום ברישיון 15 למעט הנהג. מה שעשיתם בפוליסה זה 15 נוסעים כאילו כולל הנהג. אז יש לכם טעות.
ש. היכן הטעות בפוליסה וברישיון?
ת. ברישיון רשום למעט הנהג.
ש. גם אם זה רשום, הרכב שאתה מפנה אליו הוא 17 לא 16.
ת. לא 17. גם לחב' הכשרה היה טעות.
ש. אני אומר לך שהכשרה ביטחו את זה 17.
ת. הם גם טעו.
ש. הכשרה גם טעו?
ת. כן. בפוליסה שלהם רשום 16+1. אבל הם לא קשורים".

כאמור מטעם הנתבעת העיד שמאי הרכב אנקורי. במהלך חקירתו הנגדית העיד השמאי ביחס לסוגיה שבמחלוקת כך (פ' עמ' 8 ש' 17-27 ועמ' 9 ש' 1-9):

"ש. אני מפנה אותך לתצהירך ומקריא. אני מציג לך את הרישיון. היכן כתוב לגבי מקומות הישיבה.
ת. מקומות ישיבה למעט הנהג 15. כולל נהג זה 16.
ש. מדוע בפוליסה רשמתם שזה 15?
ת. כי הם לוקחים את הרישיון כמו הרישיון. לא משנים את הרישיון. ה- 15 זה המושבים של הנוסעים. הרכב לא יכול לנסוע בלי נהג. מבחינה ביטוחית כולם מבוטחים כולל הנהג. למרות שבפוליסה רשום 15.
ש. האם זה עולה בפוליסה?
ת. בפוליסה רשום 15 מושבים נוסעים.
ש. מאיפה אני למד שזה כולל כיסוי לנהג שהוא האדם ה- 16 ברכב?
ת. הרכב לא יכול לנסוע בלי נהג. לא יקחו את אחד הנוסעים ויאמרו לו להיות נהג.
......
ש. מספר הנוסעים משליך על הקוד הביטוחי. האם הקוד הביטוחי בוני (צ.ל בנוי ג'.נ) כך שהוא מתייחס למספר הנוסעים מתוך הנחה שממילא יש עוד אדם שהוא הנהג.
ת. כן. נכון מאוד.
ש. האם האזרח הפשוט ידוע (צ.ל יודע ג'.נ) להבחין בין מקרה כזה?
ת. בוודאי. רשום בצורה מאוד ברורה 15 נוסעים ברישיון. יתרה מכך, אם לוקחים במחירונים שזה הקוד דגם, מופיע במחירון 15 נוסעים.
ש. אתה אומר שזה מובן מאליו 15 מושבים אזי הנהג מבוטח. אתה מבטח 15. האם הדבר הזה הוסבר למבוטח?
ת. לא יכול להיכנס לזה. לא יודע".

הכרעה

בחינת חומר הראיות מעלה כי לא עלה בידי התובע להוכיח, ברמה הנדרשת במשפט אזרחי , כי קוד הדגם על בסיסו פוצה ע"י הנתבעת מכוח פוליסת הביטוח שרכש, היה קוד דגם שגוי.

קוד הדגם עליו מבסס התובע את תביעתו מתייחס לרכב מסוג רכבו של התובע המתאים ל- 16 נוסעים + הנהג, ואילו רכב התובע מתאים ל- 15 נוסעים למעט הנהג (כמצוין ברישיון הרכב שהוצג). גם אם לא נקבל את הסברי שמאי הנתבעת בעדותו בביהמ"ש כאמור ונניח לטובת התובע כי הנתבעת שגתה בקוד הדגם שצוין בפוליסת הביטוח שהופקה על ידה (לכאורה סה"כ 15 נוסעים. קרי 14 נוסעים + הנהג), עדיין התובע לא הוכיח כי קיים קוד דגם "ביניים" לרכבו המתאים ל- 15 נוסעים + נהג, כי הנתבעת גבתה ממנו פרמיה לפי קוד דגם זה, ומה שווי המחירון של קוד דגם זה, עובר למועד קרות אירוע הביטוח נשוא התביעה.

מהטעמים שצוינו לעיל אני מחליט לדחות את התביעה.

שקלתי בדעתי ואני מחליט שלא לעשות צו להוצאות.

ניתן היום, א' סיוון תשפ"א, 12 מאי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: סמארה בדארנה
נתבע: קש חתמים בינלאומיים סוכנות לביטוח כללי בע"מ
שופט :
עורכי דין: