ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אתי מסיקה נגד מדינת ישראל :


בפני כבוד ה שופטת טל לחיאני שהם

מבקשת

אתי מסיקה
ע"י ב"כ עו"ד יפעת זינר

נגד

משיבה

מדינת ישראל
ע"י ב"כ עו"ד הילה מלול

החלטה

1. לפניי בקשה לקבלת חומר חקירה בהתאם לסמכותי על פי סעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] התמש"ב-1982 (להלן: " החסד"פ") בדמות רשימת תלונות אשר הוגשו כנגד בן דודו של המתלונן בתיק זה, שכנה של המבקשת, וכן את חומר החקירה שהוגש במסגרת אותם תיקים – גם אם אלה נסגרו (להלן: "החומר המבוקש").

רקע -
2. כנגד המבקשת תלוי ועומד כתב אישום המייחס לה ביצוע 2 עבירות איומים, עבירות לפי סעיף 192 לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן: " חוק העונשין"), עבירת תקיפה סתם, עבירה לפי סעיף 379 לחוק העונשין, עבירת היזק לרכוש במזיד, עבירה לפי סעיף 452 לחוק העונשין, ועבירת החזקת סכין שלא כדין, עבירה לפי סעיף 186( א) לחוק העונשין.

בעובדות כתב האישום נטען כי ביום 08/12/18, הגיע מר יבגני רכטמן ( להלן:"המתלונן") לבקר את בן דודו, הגר בשכנות למבקשת ברחוב אגם זוהר 56 באשקלון, וכי בין המתלונן למבקשת לא קיימת היכרות קודמת.
משהגיע המתלונן למקום, החנה את רכבו בסמוך לשער הכניסה של בית בן דודו וירד מהרכב על מנת להיכנס לבית. מיד ובסמוך, יצאה המבקשת מביתה, תוך שאיימה על המתלונן בכך שאמרה לו: "תעיף את הרכב או שאני אפנצ'ר לך את הגלגלים". בהמשך למתואר, יצאה המבקשת מביתה יחד עם כלבה הקשור ברצועה בה אחזה, והחלה פוסעת לעבר המתלונן תוך שפוקדת על הכלב " תפוס אותו תפוס אותו יא חתיכת בן זונה". בהמשך, תקפה המבקשת את המתלונן בכך שדחפה אותו וחבטה בראשו תוך שהיא צועקת כי יזיז את רכבו מיד מהמקום בו חנה, ושבה ואיימה על המתלונן בכך שאמרה לו: "אני נשבעת לך אני אנקום בך ואני אפנצ'ר לכם את 4 הגלגלים, תצלם אני יפנצ'ר לכם את כל הגלגלים ואם צריך אני אשבור לכם גם את החלונות פעם הבאה שזה קורה תראה מה קורה לך באוטו". מיד ובסמוך, אף בעטה המבקשת בפראות בטמבון ובכנף האחוריים של הרכב וגרמה למעיכה בפח ושריטות.
בהמשך למתואר, נכנסה המבקשת לביתה, נטלה סכין עם ידית שחורה בעלת להב באורך 20 ס"מ ויצאה לרחוב, ובעודה אוחזת בסכין איימה על המתלונן בכך שאמרה לו: "תעיף עכשיו או שאני מפנצ'רת לך את הגלגלים".

טענות הצדדים -
3. ב"כ המבקשת טענה כי קיים סכסוך שכנים ממושך עם בן דודו של המתלונן, מר ולדיסלב חנקין ( להלן: "ולדיסלב"), אשר הוביל אף להגשת תלונות כנגדו על ידי אמה ועל ידי שכנים נוספים. משכך, ועל מנת להיערך להגנת המבקשת, פנתה לב"כ המאשימה על מנת לקבל את החומר המבוקש, ובהיעדר מענה – הגישה הבקשה המונחת לפניי.

לטענתה, ולדיסלב הוא דמות מרכזית בתיק זה, מאחר והוא בן דודו של המתלונן ואחיו של ע"ת 1, וכי על ההגנה לבחון מכלול החומר העוסק בסכסוך שבין הצדדים גם אם מדובר באירועים שונים שהתרחשו בזמן שונה.

4. ב"כ המאשימה התנגדה לבקשה.

לטענתה, מהבקשה לא עולה כל נימוק המצדיק המצאת החומר המבוקש, ומאחר ובהעברת החומר המבוקש יש משום פגיעה בפרטיותו של ולדיסלב, אשר איננו משמש אף כעד במסגרת תיק זה, ומאחר ולא קיימת כל היכרות מוקדמת בין המבקשת למתלונן או סכסוך קודם ביניהם – יש לדחות הבקשה.

כמו כן, טענה כי ככלל סעיף 74 לחסד"פ לא נועד ליתן זכות עיון במידע המצוי בתיקי חקירה אחרים, נגד נאשמים אחרים, וכן כי תיקים סגורים אף אינם בגדר "חומרי חקירה". עוד טענה כי הבקשה, מעצם טיבה ומהותה, היא "מסע דיג", אשר בתי המשפט כבר קבעו בעבר כי אין לאפשר במסגרת סעיף חוק זה.

ב"כ המאשימה הפנתה לפסיקה כתמיכה לעתירתה.

המסגרת הנורמטיבית
5. ההלכות השונות הנוגעות לעיון וקבלת חומר חקירה נדונו בפסיקה רבות, ועל כן אציין בקצרה כי הרציונל העומד בבסיס קבלת החלטה בבקשה שכזו הוא ההגעה לחקר האמת וזכות הנאשם להליך הוגן. בבחינת בקשה במסגרת סעיף זה, בשלב הראשון על בית המשפט לבחון את רלוונטיות החומר המבוקש לטענת ההגנה של הנאשם. ודוק, הפסיקה קבעה כי מבחן זה מתפרש על דרך ההרחבה.
[ראו: בש"פ 5535/13 מדינת ישראל נגד שימשילשווילי (15/08/13) (להלן: "פס"ד שימשילשווילי)].

כמו כן, בבש"פ 5881/06 בניזרי שלמה נגד מדינת ישראל (07/02/07) קבע בית המשפט העליון כי כאשר מדובר בחומר חקירה מובהק או כשקיימת אפשרות סבירה כי יש בחומר כדי לשמש להגנת הנאשם – אזי יורה בית המשפט על גילוי החומר לנאשם, גם אם תגרם פגיעה בפרטיותו של העד בשל החלטה שכזו. אולם, ככל שהרלוונטיות בין החומר המבוקש לבין השאלות העשויות להיות במחלוקת במשפט רחוקה יותר, וככל שהזיקה בין החומר המבוקש לפוטנציאל ההגנה של הנאשם נחלשת - כך יש ליתן משקל רב יותר לזכויותיהם של העדים והמתלוננים אשר בעניינם עוסק החומר המבוקש.

באשר לאפשרות להורות על חשיפת מבדי"ם או תיקים סגורים, כבר נקבע בפס"ד שימשילשווילי כי המבחנים נוקשים יותר מאשר לגבי גילוי פרטים הנכללים במרשם הפלילי. במקרה זה נקבע כי על בית המשפט לקחת בחשבון, בין היתר, שיקולים כגון: מידת הרלוונטיות, האם החומר נכלל מלכתחילה בתיק החקירה, האם מדובר ב"מסע דיג" ספקולטיבי, האם מדובר בתיקים ישנים, הזכות לכבוד, לפרטיות, לשיקום, לטיהור השם – ומידת הפגיעה בזכויות אלה, החשש הכללי כי עדים וקרבנות עבירה יחששו להעיד במשפט, הפגיעה בזכויותיהם של צדדים שלישיים ומידת הפגיעה בהם.

מן הכלל אל הפרט
6. ב"כ המבקשת טענה בבקשתה כי קיים סכסוך שכנים עם ולדיסלב. גם אם אניח כי אכן כך הם פני הדברים, משלא טענה ב"כ המבקשת כי קיימת היכרות מוקדמת בין המבקשת למתלונן, או כי זה קשור באיזושהי דרך קונקרטית לסכסוך השכנים האמור, או אף כי ולדיסלב היה עד לאירוע הנדון לפניי – לא ברור כיצד פגיעה בפרטיותו של ולדיסלב, אשר איננו מצוי אף ברשימת עדי התביעה ומשכך לא ניתן להגדירו כ"דמות מרכזית" בגדרי התיק המונח לפניי - תסייע לחיזוק קו הגנה אפשרי כלשהו מצד הנאשמת בהתנהגותה הנטענת כנגד המתלונן כמפורט בכתב האישום. זאת ביתר שאת נוכח העובדה כי לא הועלתה כל טענה באשר לקו הגנה שכזה על ידי ב"כ המבקשת, הן במסגרת בקשתה זו והן במסגרת דיונים או בקשות קודמות.

7. לא זו אף זו, קיבלתי לידי את תיק החקירה ועיינתי בחומרי החקירה. עיון בתיק מעלה כי בתיק קיימות ראיות בדמות עדויות של המתלונן ועדי ראיה לאירוע כמו גם סרטונים של האירוע ואף גרסת הנאשמת שמודה ולו באופן חלקי.
כל טענתה באשר לסכסוך קודם עם השכן מתייחסת לטענות הנאשמת כי בעבר קרו מקרים דומים של חסימת חניית ביתה על ידי השכן ואורחיו- דבר שהיווה טריגר להתנהגותה.
כיוון שטענה זו עולה רק כרקע לביצוע העבירה ולא נוגעת לטענת הגנה כלשהי, הרי שמסקנתי דלעיל מתחזקת לאור חומר הראיות שהונח בפניי.

8. לאור האמור, אני מקבלת טענת המאשימה לפיה מדובר ב"מסע דיג" מצד ב"כ הנאשמת, אשר אין לאפשר במסגרת בקשה לפי סעיף 74 לחסד"פ, ובוודאי שלא בגין תיקים אשר נסגרו, וזאת נוכח קביעות בית המשפט העליון, כמפורט לעיל, באשר לאיזונים הנדרשים בדיון בבקשה מסוג זה.

9. סוף דבר, מצאתי כי ב"כ המבקשת בבקשתה לא העלתה כל הנמקה המבססת רלבנטיות כלשהי, בין החומר המבוקש לקו הגנה אפשרי מצד המבקשת, ומשכך אני דוחה הבקשה.

10. ההחלטה תומצא לב"כ הצדדים.

11. זכות ערר כחוק.

ניתנה היום, כ"ז אייר תשפ"א, 09 מאי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אתי מסיקה
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: