ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מנחם חן עזריה נגד כונס נכסים רשמי תל אביב :

לפני כבוד השופטת מרב בן-ארי

בעניין: פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980
ובעניין:

המבקש/ת / החייב/ת:

מנחם חן עזריה

נגד

המשיב:

1.כונס נכסים רשמי תל אביב
2.נדב שפירא (מנהל מיוחד)

החלטה

1. בקשה מטעם המנהל המיוחד למתן הוראות כפי שיפורט להלן.

רקע:

2. צו כינוס לנכסי החייב ניתן ביום 11.2.19, במסגרתו הושת עליו צו תשלומים בסכום של 150 ₪.

3. עסקינן בהליך שני של החייב כאשר הליך ראשון בוטל ביום 4.2.14 עקב ניצולו לרעה.

4. החייב יליד 1964, אב לשלושה ילדים, אחת מהם קטינה והוא גרוש פעם שניה.

5. נגד החייב הוגשו 19 תביעות חוב שנבדקו ואושרו בסכום של 516,364 ₪ מתוכו סכום של 3,306 ₪ בדין קדימה.

6. החייב לא משלם דמי מזונות, מתגורר בבית הוריו, הוכר כנכה בשיעור של 61% על ידי המוסד לביטוח לאומי וטרם נקבעה לו דרגת אי כושר.

7. החייב מקבל קצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי בסכום של 2,097 ₪.

בקשתו של המנהל המיוחד:

8. לטענת המנהל המיוחד, התקבל לידיו מידע לפיו החייב עובד בקנייה ומכירה של מלאי בשוק החופשי ושהוא מוכר רהיטים משופצים וחלקי חילוף לרכב.

כמו כן מהמסמכים שצורפו להליך הגירושין עולה שבחזקתו של החייב רכב בו החייב עושה בו שימוש לצורך מכירת מרכולתו.

9. לטענת המנהל המיוחד, החייב לא מדווח על הכנסותיו מעיסוק זה ומכל מקום בהעדר אישור על היעדר כושר עבודה, החייב לא ממצה את פוטנציאל השתכרותו.

10. זאת ועוד, לטענת המנהל המיוחד, הוצאות החייב בגין רכישת סיגריות בסכום חודשי של 825 ₪, הינן גבוהות ולא סבירות לחייב המצוי בהליך של פשיטת רגל שעה שמשלם לנושיו סכום של 150 ₪ בלבד.

11. כיום לחייב יש שני פיגורים בתשלומים החודשיים.

12. בבעלות החייב נכס הידוע כגוש 201000, חלקה 03 בישוב קצרין (להלן: "הנכס").

13. במצב דברים זה המנהל המיוחד עתר להורות כדלקמן:

דחיית מועד הדיון לעוד שלושה חודשים.
הגדלת צו תשלומים לסכום של 2,000 ₪.
מתן הבהרות ביחס להעדר תשלום דמי מזונות.
תשלום חוב פיגורים.
מינוי שמאי על הנכס לצורך הערכת שוויו.

טענות החייב:

14. לטענת החייב, יש לדחות את עמדת המנהל המיוחד, להכריז על החייב פושט רגל וליתן לו הפטר לאלתר.

15. לטענת החייב, הוא אינו עובד. הוא סובל מבעיות רפואיות, הפרעות חרדתיות, הגבלות בתנועת עמוד שדרה צווארי ומותני, שבר בכף רגל שמאל ומירידה בשמיעה. כמו כן, הוא אובחן כמי שסובל מפיברומיאלגיה שגורמת לכאב כרוני ורגישות עזה במקומות שונים בגוף ולעייפות. כיום הוא ממתין לאישור בדבר דרגת אי כושר על ידי המוסד לביטוח לאומי. לפיכך, לטענתו, הוא אינו מסוגל לעבוד ולהשתכר כלל. כיון הוא מתקיים מקצבת הבטחת הכנסה. במצב דברים זה, לטענתו יש לראות בו כמי שממצה את פוטנציאל השתכרותו.

16. לטענתו, זוגתו לשעבר הגישה נגדו הליך משפטי לתשלום דמי מזונות מבלי לקבל היתר מבית משפט זה וטענה טענות לא מבוססות ביחס להשתכרותו.

כמו כן, לטענת החייב, הנכס רשום על שמו אולם בפועל הוא אינו בבעלותו והוא מעולם לא שילם עליו תשלום כלשהו. לטענת החייב, הוא המציא לידי המנהל המיוחד כבר במהלך חודש 08/19 דפי חשבון של זוגתו לשעבר (הראשונה) מהם עולה שהיא זו שנשאה לבדה בהחזרי משכנתה.

17. ביחס לתשלום דמי מזונות, החייב טען שהזכאית למזונות לא קיבלה היתר לנהל הליך תביעה, כמו כן, בא כוחו בתיק המשפחה המליץ לו להמתין עם תשלום דמי המזנות עד לאישור המוסד לביטוח לאומי לתשלום הקצבה שתאושר לו. לזאת יש להוסיף שזוגתו לשעבר לא פנתה למוסד לביטוח לאומי בבקה לתשלום קצבת מזונות.

דיון והחלטה:

18. עיון בתיק מעלה שתיק זה אינו בשל לדיון, לפיכך אני מורה על ביטול מועד הדיון הקבוע ליום 30.5.21. החייב יודיע לנושים על ביטול הדיון.

19. מזונות- עיון במסמכים שצורפו מעלה שזוגתו של החייב הגישה תביעה למזונות בלי לקבל אישור של בית משפט זה. ככל שהחייב או המנהל המיוחד לא יגישו בתוך 14 ימים התנגדות מנומקת לניהול ההליך, ובהתחשב בכך שמדובר בהליך דרוש לצורך קציבת מזונות הקטינים בהליך זה, נושא המזונות ייקבע לאחר מתן פסק דין באותו הליך.

20. נכס- עיון במסמכים שצורפו לבקשת המנהל המיוחד, מעלה שהחייב רשום כבעלים של מחצית מהזכויות בנכס. טענותיו של החייב לפיהן מדובר ברישום פורמאלי בלבד אינן מובנות והמנהל המיוחד לא התייחס בבקשתו לטענות אלה ואף לא הגיש בקשה כלשהי בעניין זה.

טרם מינוי שמאי בתיק, יש לברר תחילה סוגיה זו. המנהל המיוחד יודיע בקשותיו בתוך 30 ימים מהיום ויצרף לבקשתו גם את בעלת מחצית הזכויות הגב' בריגיט עזריה כמשיבה. לחייב תינתן הזדמנות לטעון טענותיו לרבות צירוף אסמכתאות ותצהירים.

כמו כן, הנאמן יבהיר האם קיים סכום מספק בקופת הכינוס לצורך מינוי שמאי.

21. פיגורים- החייב יסיר את חוב הפיגורים בתוך 14 ימים מהיום.

22. הגדלת צו תשלומים ומיצוי כושר השתכרות- אני סבורה שבשלב זה לא ניתן להכריע בבקשה ולהגדיל את צו התשלומים לסכום של 2,000 ₪ כאשר מנגד טרם ניתנה החלטה של המוסד לביטוח לאומי בדבר אי כושר עבודה. במצב דברים זה לא ניתן לדון בשאלת מיצוי כושר ההשתכרות. עם זאת, עיון בדוחות שהוגשו מעלה שהחייב מוציא סכום של 825 ₪ כל חודש עבור סיגריות. אני מסכימה עם טענת המנהל המיוחד לפיה עסקינן בהוצאה לא סבירה כאשר מנגד החייב משלם סכום של 150 ₪ בלבד לקופת הכינוס.

הוצאותיו של החייב מבלי להביא בחשבון תשלום עבור סיגריות, מגיעות לסכום של 1,319 ₪ (ללא דמי מזונות וכולל תשלום לכנ"ר). הכנסותיו הן בסכום של 2,097 ₪, לפיכך אני מוצאת להורות בשלב זה על הגדלת התשלום החודשי לקופת הכינוס לסכום של 300 ₪ אשר ישולם החל מחודש מאי 2021 ואילך או עד להחלטה אחרת.

23. החייב יעדכן מיד עם קבלת קביעת המל"ל או בתוך 5 חודשים מהיום, לפי המוקדם.

משימה למעקב בעוד 6 חודשים.

ניתנה היום, כ"ז אייר תשפ"א, 09 מאי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מנחם חן עזריה
נתבע: כונס נכסים רשמי תל אביב
שופט :
עורכי דין: