ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין כריסטינה נעומי לנדר נגד ספקטר מרכז להדרכת מחשבים בע"מ :

לפני כבוד השופט רז נבון

התובעת:

כריסטינה נעומי לנדר

נגד

הנתבעת:

ספקטר מרכז להדרכת מחשבים בע"מ

פסק דין

לפניי תביעה כספית על סך של 17,720 ₪, שהגישה התובעת כנגד הנתבעת, ועניינה דרישה להחזר כספים אשר שולמו לנתבעת בקשר עם שני קורסים אליהם נרשמה התובעת, אותם ביקשה התובעת לבטל נוכח עיכובים נטענים.

א. תמצית טענות התובעת:
בחודש נובמבר 2019 נרשמה התובעת לשני קורסים במכללה שמפעילה הנתבעת:
קורס תכנות, בימי שישי, החל משעה 12:15, תמורת הסך של 9,880 ש"ח (להלן: "קורס התכנות").
קורס אנגלית, בימי שני החל משעה 19:00, תמורת הסך של 7,860 ₪ (להלן: "קורס האנגלית").
התמורה בגין הקורסים שולמה על ידי התובעת במלואה עובר לתחילת הלימודים .
אשר לקורס האנגלית:
לטענת התובעת, במשך חודש ימים היא השתתפה בקורס חינמי שהינו מבוא לקורס האנגלית, לאחר מכן המתינה חודש ימים, ואת השיעור הראשון היא החלה ביום 27 בינואר 2020.
נוכח נגיף הקורונה פסקו הלימודים בראשית חודש מרץ 2020.
ביום 2 ביוני 2020 הודיעה הנתבעת, כי השיעורים באנגלית יחודשו בתאריך 10 ביוני 2020 ויתקיימו בימי שלישי בשעה 19:00.
התובעת הודיעה לנתבעת, כי המועד המוצע אינו מתאים לה, ואז הציעה לה הנתבעת להמתין לחודש יולי או ללמוד לימודי און ליין.
התובעת השיבה, כי היא מעדיפה ללמוד און-ליין אך בסופו של יום לא הועמדה לה אפשרות זו.
ביום 23 ביוני 2020 הודיעה הנתבעת, כי בסוף חודש יולי 2020 ייפתח קורס אנגלית, וכי התובעת תצטרך להתחיל ללמוד בו מחדש.
אשר לקורס התכנות:
השיעור הראשון בקורס התקיים ביום 22.11.19; אחרי שבעה שיעורים, בתחילת חודש ינואר 2020, הודיעה הנתבעת שהקבוצה תלמד ביחד עם קבוצה אחרת בימי שישי החל משעה 09:00 בבוקר אלא ששעה זו לא התאימה לתובעת. גם קבוצה אחרת שהוצעה לה לא התאימה. בסופו של יום נמסר לתובעת, כי הקבוצה הבאה שהשיעורים בה יהיו בימי שישי משעה 12:15 צפויה להיפתח רק בחודש מאי 2020. גם ביחס לקורס התכנות נאמר לתובעת, כי היא תידרש ללמוד אותו מהתחלה.
התובעת פנתה לנתבעת ביום 27 ביוני 2020 בדרישה לקבל את כספה בחזרה וסורבה. תביעתה הוגשה בבקשה לקבל בחזרה לידיה את הכספים אשר שולמו על ידה עבור שני הקורסים.

ב. תמצית טענות הנתבעת:
הנתבעת, מרכז הדרכה ספקטר, מתמחה בלימודי שפות ובהכשרה מקצועית בתחום המחשבים.
אשר לקורס האנגלית:
נטען, כי התובעת החלה את לימודיה ביום 25 בנובמבר 2019 ולמדה ברצף משך 3 וחצי חודשים עד 9 במרץ 2020.
ביום 15 במרץ 2020 פנתה התובעת וביקשה להקפיא את הלימודים לתקופת הסגר, והנתבעת נעתרה לכך.
לאחר סיום הסגר הוזמנה התובעת להמשיך את לימודיה בקבוצת לימוד חדשה החל מיום 6 ביולי 2020, אלא שהתובעת סירבה.
הנתבעת מציינת, כי במהלך תקופת הסגר ניתנה לתלמידים אפשרות ללמוד גם באמצעות ה- zoom והתובעת השתתפה בשני שיעורים וחדלה.
אשר לקורס התכנות:
נטען כי התובעת החלה ללמוד בקורס תכנות בחודש נובמבר 2019; כי בסוף חודש דצמבר 2019 התובעת פנתה ביחד עם מספר תלמידים וביקשה לעבור ללמוד בקורס תכנות שונה בשם full stack, ואולם לאחר שהנתבעת נעתרה לכך (שעות הלימודים החלו ביום שישי כבר מ- 09:00) התובעת לא הגיעה לשיעורים.
הנתבעת הציעה לתובעת מספר חלופות ואילו התובעת סירבה לכך.

ג. המסגרת הדיונית:
דיון בתיק התקיים לפניי ביום 9 במאי 2021.
בדיון נשמעה התובעת, וכן נציגי הנתבעת, מר סרטינסקי אנדריי מנכ"ל הנתבעת, ומר אירקלי אנטיה, יועץ לימודים בנתבעת.

ד. דיון והכרעה:
לאחר עיון בטענות הצדדים ושמיעת עמדותיהם, סברתי, כי דין התביעה להתקבל בחלקה בלבד, זאת נוכח הטעמים הבאים:
אשר לקורס באנגלית:
התובעת נרשמה בחודש נובמבר 2019 לקורס אנגלית שאמור היה להיפתח ביום שני ה- 25 בנובמבר 2019, ולהתקיים בשעות הערב.
אין גם מחלוקת, כי נוכח משבר הקורונה פנתה התובעת לנתבעת ביום 15 במרץ 2020 וביקשה להקפיא את לימודיה לתקופת הסגר (ממילא שעל פי ההנחיות לא התקיימו לימודים פרונטאליים באותה עת).
מעיון בנספח "11" לכתב ההגנה עולה, כי ביום 28 ביוני 2020 פנתה הנתבעת לתובעת והודיעה לה, כי:
"הינך מוזמנת להמשך לימודיך בקורס אנגלית (רמה Basic) בימי ב' החל משעה 19:00. מועד תחילת הלימודים – 06/07/2020.
בעקבות הפסקה ארוכה בלימודים בקורס אנגלית, הבא בעקבות הסגר שהוטל על פי הנחיות ממשלתיות, הנהלת מרכז הדרכה החליטה לספק את הקורס הנ"ל במלואו מהתחלה כולל 7 מפגשי הלימוד בהם נוכחת בתחילת הקורס".
היינו, חידוש הלימודים בקורס האנגלית הותנה בלימוד הקורס מחדש. לכך לא הסכימה התובעת וסבורני, כי בדין הייתה התובעת רשאית לסרב לחידוש הלימודים בדרך זו. דרישת הנתבעת, כי התובעת תחזור ותלמד את הקורס מתחילתו, תוך התעלמות מכך שבמשך מספר חודשים היא כבר למדה בו הינה מוקשית לטעמי, שכן היה על הנתבעת להמשיך ולספק לתובעת את השירות שאותה התחייבה לספק, ודרישותיה החדשות עולות לטעמי כדי הפרת ההתחייבות החוזית שנטלה על עצמה.

לכל היותר, רשאית הייתה הנתבעת להציע כמחווה שירותית למי שחפץ בכך, להתחיל את הקורס מחדש או לקבוע מסגרת רענון מקוצרת . יחד עם זאת, דרישתה לחזור וללמוד את הקורס מראשיתו עולה כדי הפרת ההתחייבות והיא אינה מעוגנת בהסכמות הצדדים.

במקרה דנן הדברים מקבלים ביטוי ביתר שאת נוכח נגיף הקורונה; שהרי נגיף הקורונה והמגבלות שהוטלו מכוחו הביא הלכה למעשה להקפאת הלימודים הפרונטליים ועצירת ההתקדמות בקורס. ברי, כי הדרישה ללמוד את הקורס מתחילתו אשר יש בה עיכוב אינהרנטי נוסף הייתה לטעמי בנסיבות התיק בלתי מתקבלת על הדעת.

הנתבעת מצדה סבורה, כי נוכח הוראות סעיף 1.18 להסכם בין הצדדים המורה, כי במידה ותלמיד מבטל את ההתקשרות אין הוא זכאי לפיצוי כספי, לא זכאית התובעת לקבל לידיה כספים. בהקשר זה , אין דעתי כדעתה של הנתבעת. שהרי בענייננו, הנתבעת היא זו שהפרה למעשה את ההתקשרות, והיא זו שביטלה למעשה את ההתקשרות המקורית, שעניינה- המשך הלימודים כאשר ההגבלות מאפשרות זאת.

מכאן שיש לפנות לסוגיית ההשבה. זו אינה יכולה להיעשות במלואה, שכן נחה דעתי שהתובעת למדה בקורס האנגלית במהלך החודשים ינואר- ראשית מרץ 2020 (וכן קורסים קשורים בחודש נובמבר 2019 ואף השתתפה בשתי פגישות zoom), כך שחלק מן התמורה סופק לתובעת.

בנסיבות ומעת ששילמה התובעת סך של 7,860 ₪, הרי שהיא זכאית לטעמי לקבלת 60% מהתמורה (על דרך האומדנא, כמו גם נוכח טענת התובעת שלא נסתרה, לפיה מדובר בקורס שאמור היה להימשך כשנה). משכך אני מורה, כי בקשר עם קורס האנגלית, תשיב הנתבעת לתובעת סך של 4,716 ₪, בתוך 30 יום ממועד קבלת פסק הדין.

אשר לקורס התכנות:
אקדים ואומר, כי לא מצאתי ממש בטענות התובעת.
הסתבר, כי בניגוד לטענות התובעת, השינוי במועדי השיעורים היה פועל יוצא של פניית התובעת ביחד עם תלמידים נוספים, בבקשה לעבור לקורס אחר (ר' את דברי התובעת בעמ' 5 לפרוטוקול). מכאן שטרוניית התובעת לפיה שעות הלימוד שונו שלא בהתאם למועדים המקוריים אינה אלא פועל יוצא של בקשתה שלה, לעבור לקורס אחר.
בנוסף, נחה דעתי, כי הנתבעת ניסתה למצוא לתובעת חלופות לימודיות לאותו הקורס אשר יניחו את דעתה, זאת הן בחודש פברואר 2020 והן בחודש מאי 2020, לאחר הסגרים נוכח נגיף הקורונה הודיעה הנתבעת לתובעת, כי הקבוצה תיפתח ב- 29 במאי 2020 ביום ו' החל משעה 12:15. דא עקא, שהתובעת, מטעמיה שלה, בחרה שלא לחזור ללימודים.
גם הטענה לפיה נדרשה התובעת ללמוד מחדש את הקורס לא הוכחה. לא רק זאת אלא שביום 28 ביוני 2020 פנתה הנתבעת לתובעת בכתב וציינה, כי: "אנו ממליצים להמשיך את לימודיך בקורס תכנות...". היינו, הנתבעת דיברה על המשך הלימודים ולא על התחלה מחדש.
המסקנה היא, כי התובעת זנחה מסיבותיה שלה את הקורס, וגם ניסיונות הנתבעת למצוא לה פתרון לימודי חלופי, המתאים למועדים שנוחים לה לא צלח.
אחדד ואומר, כי למעשה התובעת זנחה את הקורס עוד בסוף חודש ינואר 2020, טרם החל משבר הקורונה, ומטעמיה שלה לא מצאה לנכון לשוב אליו. רשמתי לפניי את הסכמת הנתבעת לאפשר לתובעת ללמוד קורס חלופי אם תרצה לחזור וללמוד תכנות אצל הנתבעת.

ה. תוצאת פסק הדין:
התביעה מתקבלת בחלקה בלבד.
הנתבעת תשיב לתובעת סך של 4,716 ₪, בתוך 30 יום ממועד קבלת פסק הדין.
בנסיבות, יישא כל צד בהוצאותיו.
ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בת"א בתוך 15 יום ממועד קבלת פסק הדין.

המזכירות תדוור לצדדים בדואר רשום בצירוף אישור מסירה.

ניתן היום, כ"ז אייר תשפ"א, 09 מאי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: כריסטינה נעומי לנדר
נתבע: ספקטר מרכז להדרכת מחשבים בע"מ
שופט :
עורכי דין: