ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד ארטייל גג בע"מ :

בפני כבוד השופט הבכיר ג'ורג' אמוראי

מאשימה

מדינת ישראל

נגד

נאשמים

  1. ארטייל גג בע"מ
  2. ודים צ'ובינידזה צבי ע"י ב"כ עוה"ד יבגני פרחיה

החלטה

1. בקשה למתן צו לקבלת מסמכים לפי סעיף 108 לחוק סדר הדין הפלילי[נוסח משולב] התשמ"ב-1982.

2. ביום 28.02.19 הוגש כנגד הנאשמים, חברה בע"מ ומנהלה הפעיל, כתב אישום המייחס להם ביצוע שתי עבירות של אי הגשת דוח תקופתי במועד (לפי ס' 117(א)(6) לחוק מע"מ) וארבע עבירות של הפרת החובה לתשלום המס המגיע לתקופות הדוח עם הגשתו (לפי ס' 118 לחוק מע"מ).

3. על פי כתב האישום הנאשמים לא הגישו במועד דוחות לתקופות דיווח: 08/18 ו-11/18 וכן הציגו 4 דוחות לתקופות דיווח: 4/18, 9/18, 10/18 ו-1/19, ללא צירוף תשלום המס הנובע מדוחות אלה.

4. בבקשה שבפניי עותר ב"כ הנאשם לקבלת מידע רב (17 ראשי פרקים) לצורך ביסוס טענת ההגנה מן הצדק של אכיפה בררנית באמצעות מסמכים אשר לטענתו נמצאים בידי המאשימה ובשליטתה. לטענת הנאשם הוא פוטר מהחברה הנאשמת אשר נמצאת בהליכי פירוק, ואין לו כל שליטה ואפשרות להשיג את המידע הדרוש לו לצורך ביסוס הגנתו וטענת הגנה מן הצדק.

5. המשיבה, מדינת ישראל מע"מ, התנגדה למתן הצו תוך התייחסות ספציפית לכל מידע מתוך 17 ראשי הפרקים המבוקשים, כאשר לטענת המשיבה, חלק מהמידע שהתבקש הועבר לב"כ הנאשם (כתב הסמכה, פירוט הסדרים וכתבי התחייבות של הנאשם והדוחות ששוגרו למע"מ). ביחס לחלק האחר נטען, כי אין המדובר בחומר חקירה אשר נאסף לתיק ומבסס את כתב האישום וכן כי חלק מהמידע המבוקש לא היה בידי המשיבה ואין ביכולתה להמציאו לנאשם.

6. המשיבה, החברה ארטייל גג בע"מ ח.פ 51243434440, לא מיוצגת על ידי עו"ד עמית פינס, כפי שנרשם בטעות בבקשה, והנאשם לא פעל בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 18.02.21, להעברת הבקשה למפרק עו"ד רונן וינברג, לצורך קבלת תגובתו לבקשה.

דיון:
7. סעיף 108 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] התשמ"ב-1982 שכותרתו "צו להמצאת מסמכים ומוצגים" קובע: " בית המשפט רשאי, לבקשת בעל דין או מיזמת בית המשפט, לצוות על עד שהוזמן או על כל אדם אחר להמציא לבית המשפט במועד שיקבע בהזמנה או בצו, אותם מסמכים הנמצאים ברשותו ושפורטו בהזמנה או בצו".

8. על פי הפסיקה השיקולים לבחינת בקשות לפי סעיף 108 הינם הרלוונטיות של המידע להגנת הנאשם וכן זמינות והמשאבים הנדרשים לאיתור המידע וכן האינטרסים והזכויות של צדדים שלישיים.

9. בענייננו, טענת הנאשם לפיה פוטר מהחברה הנאשמת לא נתמכה במסמכים ונטענה בעלמא. לא הוצג בפני בית המשפט כל אסמכתא לפנייה לקבלת המידע מהמפרק, וכאמור גם הבקשה הנוכחית לא הועברה להתייחסותו. בנסיבות אלו, לא הונחה תשתית לטענה לפיה לנאשם אין יכולת או גישה למסמכים המבוקשים.

10. לגופו של עניין, בית המשפט מקבל את עמדת המאשימה שכן תגובת המאשימה מבוססת.

א. באשר למידע הנוגע להסדרים שנערכו עם הנאשמים- הוצגו בפני הנאשם המסמכים הרלוונטיים להסדרים שנערכו עם הנאשם וכן כתבי ההתחייבות של הנאשם לביצוע הסדרים בשם החברה.

ב. באשר לכמות ההסדרים המקסימאלית שנעשתה עם נישום- בית המשפט סבור כי המדובר במסע דייג, מה גם וקיים חיסיון לפי סעיף 142 לחוק מע"מ.

ג. באשר לחשבוניות בעטיין נוצר החוב, כרטסת הנהלת החשבונות, חשבוניות זיכוי, חובות מספקים וחובות אבודים, גיול חובות של החברה ודפי חשבון הבנק של החברה- המדובר במסמכים שאינם רלוונטיים לבירור האשמה והם לא נמצאים בשליטת המשיבה- מע"מ.

ד. יתר המידע המבוקש על ידי הנאשם הינו כללי ואינו רלוונטי לסוגיית האשמה. ככל שבמהלך שמיעת הראיות יוצג חשש לפגם מהותי היורד לשורשו של ההליך הפלילי, בית המשפט יבחן שנית את הצורך במתן צו בנושא.

11. באשר למידע ביחס לתביעת החוב- בית המשפט מורה למאשימה להעביר את תביעת החוב וכן את החלטת המפרק בתביעת החוב שהוגשה, לב"כ הנאשם תוך 30 יום, הואיל והמדובר בחומר המצוי בשליטתה ויש בו כדי לסייע לנאשם בהגנתו.

12. לפיכך, הבקשה נדחית, למעט ביחס לאמור בסעיף 11 להחלטה.

עותק ישלח לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, כ"ז אייר תשפ"א, 09 מאי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: ארטייל גג בע"מ
שופט :
עורכי דין: