ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בושקאר הובלות בע"מ נגד חיים יצחקי :

בפני כבוד ה שופטת סיגלית מצא

התובעים:

  1. בושקאר הובלות בע"מ
  2. ליסקאר רם בע"מ

נגד

הנתבעים:

  1. חיים יצחקי
  2. שומרה חב' לביטוח בע"מ

פסק דין

1. בפניי תביעה לחיוב הנתבעים בתשלום נזקים שנגרמו לרכב התובעות (רכב מסוג רנו מגאן, מ.ר. 63-607-101, להלן: "רכב התובעות") בשל תאונה שאירעה ברחוב אז"ר 1 בחיפה ביום 29.8.2019 (להלן: "התאונה").
רכב התובעות הנו בבעלות התובעת 2 (רישיון הרכב צורף לכתב התביעה) ונעשה בו שימוש על-ידי עובד התובעת 1.
2. התאונה אירעה בעת שרכב התובעות עמד בחניה.
3. הרכב השני אשר היה מעורב בתאונה (רכב מסוג רנו לוגן MCV, מ.ר. 51-632-69, להלן: "רכב הנתבעים") הנו בבעלות הנתבע 1 (להלן: "הנתבע") ובוטח במועד אירוע התאונה על-ידי הנתבעת 2 (להלן: "הנתבעת").
4. הנתבע נטל על עצמו אחריות לאירוע התאונה. דא עקא, מספר ימים לאחר אירוע התאונה הבחין הנתבע, הגר בשכנות לעושה השימוש ברכב התובע ות, כי נגרמו לדלת הרכב נזקים נוספים (עדותו בישיבת יום 6.5.2021, עמ' 10, ש' 5-13; דברי הנתבע בישיבת יום 18.4.2021, עמ' 1, ש' 19-21).
הנתבע אף צילם את רכב התובעת במועד אירוע התאונה ולאחר מספר ימים (התמונות הוגשו לתיק בית המשפט ביום 18.4.2021, להלן: "התמונות").
5. בהתאם לחוות דעת השמאי שמעון בן שימול מיום 4.5.2020 (ת/1, להלן: "השמאי") ניזוק רכב התובעות בדלת ימין ו במראה חיצונית ימנית.
השמאי העריך את עלות תיקון הנזקים בסכום כולל של 11,620 ₪.
6. בישיבת יום 6.5.2021 העיד השמאי מטעם התובעות, מר שמעון בן שימול, כי מהתמונות שהוגשו עולה כי דלת רכב התובעות עברה תאונה נוספת בין מועד אירוע התאונה לבין המועד בו נבדק הרכב על ידיו (הנזקים המסומנים בריבוע אדום מימין למראה על תמונה שסומנה באות א'). דא עקא, לדעתו מדובר במידע לא רלבנטי, שכן ממילא היה צריך להחליף את הדלת עקב הנזקים שנגרמו לה עקב התאונה (עדותו בעמ' 7, ש' 6-8; ש' 15, ש' 16-21; ש' 30-34).
הנהג ברכב התובעת העיד כי לא היה מודע לכך שהרכב עבר תאונה נוספת (עמ' 8, ש' 2-13).
7. אני מקבלת את עדות הנתבע, אשר הייתה מהימנה עלי, ואושרה בעדותו של השמאי מטעם התובעות, לפיה בין מועד אירוע התאונה (29.8.2019) לבין המועד בו נבדק רכב התובעות על-ידי השמאי – עבר הרכב תאונה נוספת - בין אם מדובר בתאונה עצמית ובין אם מדובר בתאונה בה היה מעורב צד ג'. משכך, עניין לנו במקרה של ריבוי מעוולים , שהם מעוולים נפרדים.
8. בשים לב לתמונות, לעדות הנתבע ולעדות השמאי – מדובר בנזק ניתן חלוקה. הנתבע גרם לנזק למראה ולדלת (המעיכות מצד שמאל של המראה) בעוד בתאונה הנוספת נגרמו נזקים לדלת רכב התובעות (מצד ימין למראה).
9. משמדובר בריבוי מעוולים ובנזק ניתן חלוקה, יש לחייב כל מזיק בגין הנזק שגרם בלבד (להבדיל ממקרה של ריבוי מעוולים שגרם לנזק בלתי ניתן לחלוקה, שאז חב כל אחד מהמעוולים ביחד ולחוד עם המעוול האחר, ורשאי לחזור אליו בתביעת שיפוי). לעניין זה ראו פסק הדין בע"א 22/75‏ ‏ כליפא אדרי נ' יחזקאל עזיזיאן, פ''ד ל(1) 701:
"מזיקים במשותף הם, בעיקרם, סוגי המזיקים הבאים:
א. מזיקים המבצעים את העוולה במסגרת פעולתם המשותפת והמתואמת, היינו מספר מעוולים הפועלים בצוותא חדא למען מטרה אחת ....
ב. שניים או יותר החבים בחובה אחת משותפת כלפי הניזוק ואשר גורמים למעשה העוולה, על-ידי הפרתה של החובה האמורה.
ג. המעוול ומי שנושא באחריות שלוחית לעוולתו או המעוול ומי שאחראי למעשהו של המעוול כמסייע, כמייעץ או כיוצא בזה ...
מזיקים נפרדים הם משני סוגים עיקריים:
א. מזיקים אשר מעשי העוולה שלהם אמנם נפרדים אולם גורמים לנזק אחד (SEVERAL CONCURRENT TORTFEASORS).
ב. מזיקים אשר מעשי העוולה הנפרדים שלהם גורמים לניזוק נזקים נפרדים ועצמאיים (‎.(SEVERAL INDEPENDENT TORTFEASORS
...
כדי שמעשי עוולה ייחשב למעשי עוולה הגורמים לנזק אחד, אין הכרח כי אירועם יהיה מקביל (CONCURRENT) מבחינת הזמן ויראום כמקבילים גם אם יקרו אחד אחרי השני; לשון אחרת, ההקבלה בין מעשי העוולה, העולה מן הכינוי, שניתן לסוג זה של מערכת עוולות אין כוונתה לסועד הביצוע דווקא, כי יתכן ומעשי העוולה ייחשבו מקבילים גם אם יקרו אחד אחרי השני ובלבד שביצועם של כל מעשי העוולה הנפרדים (ה- INJURIA) קודם לנזק האחד והכולל ...
כל סוגי המזיקים שהוזכרו עד כה אחראים יחד ולחוד לנזק כולו.
כאמור לעיל, סוג שני ושונה של מזיקים בנפרד הם מספר מעוולים הגורמים על-ידי מעשי העוולה הנפרדים והעצמאיים שלהם - שאינם תוצאה של פעולה מתואמת או מוסכמת - לנזקים נפרדים (ויליאמס, ע' 20). דוגמאות למערכת עובדתית זו הם מזיקים הגורמים, בנפרד וללא קשר ביניהם, להפרעה לזרימתו התקינה של נחל ועקב כך נגרם נזק לאחר או בעליהם של כלבים התוקפים, ללא קשר וזיקה ביניהם, עדר צאן ופוצעים אלו מן הכבשים. במקרים כגון אלה אין אחריות יחד ולחוד. כל אחד מן המזיקים אחראי וחב כהיקפו של הנזק אותו גרם ואין הוא, בדרך-כלל, אחראי לנזק שנגרם על-ידי המזיק האחר. נקטתי לשון 'בדרך-כלל' כי תעלה כמובן השאלה מה הדי ן כאשר לא ניתן לקבוע היקפו המדויק של הנזק שנגרם על-ידי כל אחד מן המזיקים הללו. כן יתכנו מצבים בהם אחראי מזיק אחד, לאור נסיבות העניין, גם לנזק, כולו או חלקו, אותו גרם המזיק האחר אך לא כן המזיק השני, האחראי לחלקו הוא בלבד. לפרטי נושא זה אתייחס עוד בהמשך".
(לעניין זה ראו גם: ע"א 248/86 עיזבון לילי חננשוילי ז"ל נ' רותם חברה לביטוח בע"מ, פ''ד מה(2) 529; ע"א 6643/95‏ כהן נ' קופת חולים של ההסתדרות הכללית לעובדים בארץ ישראל, פ''ד נג(2) 680; דנ 15/88 שמואל מלך נ' ורדה קורנהויזר, פ''ד מד(2) 089)

10. לא נעלמה מעיני עדות השמאי בן שימול לפיה עלות תיקון הנזקים שנגרמו לרכב התובעות עקב התאונה (הנזקים משמאל למראה) לא השתנתה עקב אירוע התאונה השנייה (שגרמה לנזקים מימין למראה), וכי גם לולא אירעה התאונה הנוספת, היה על התובעות להחליף את דלת הרכב בעלות זהה . דא עקא, דין דומה ניתן לומר גם לגבי התאונה השנייה. תיקון הנזק שנגרם לדלת רכב התובעות בשלה היה מייתר את הצורך לתקן את דלת הרכב עקב התאונה הראשונה. בנסיבות אלה נכון, צודק ואפשרי לחלק את הנזק בין שני המזיקים.
11. אשר על כן, אני קובעת כי הנתבעים אחראים לנזק שנגרם למראת רכב התובעות וכן למחצית הנזק שנגרם לדלת. כן ישלמו הנתבעים לתובעות מחצית מירידת הערך שנגרמה לרכבן. בשם לב לכך שניתן היה לחסוך את עדות השמאי לו התייחס בחוות דעתו או בחוות דעת משלימה לתמונות – אני מחייבת את הנתבעים במחצית משכר טרחתו בלבד.
12. לא מצאתי ממש בשאר טענות הנתבעים. התובעת צירפה אישור של רואה החשבון עזיז נור מיום 12.11.2019 לפיו התובעת 1 לא ניכתה ואינה זכאית לנכות מע"מ תשומות עקב התאונה מיום 29.8.2019.
אשר לחוות דעת השמאי החסרה שהוגשה לתיק בית המשפט (6 עמודים) , הסכימה הנתבעת בהגינות ה להגשת חוות הדעת המלאה ( 8 עמודים, ת/2). יתר על כן, מהשוואת חוות הדעת שהוגשה לתיק בית המשפט ל-ת/2 עולה כי כדברי השמאי אין הבדל בין חוות הדעת, הגם שלחוות הדעת שהוגשה לתיק בית המשפט חסר דף הצהרת המומחה והדף ובו פרטי הרכב.
13. אשר על כן על הנתבעים, על-ידי הנתבעת, לשלם לתובעות את עלות תיקון המראה וכן מחצית מעלות תיקון הדלת. בהתאם לרכיבים בחוות דעת השמאי מדובר בסכומים הבאים:
א. מראה – 1,512 ₪ ;
ב. כיסוי מראה – 304.68 ₪ ;
ג. זכוכית למראה ימין – 228.73 ₪;
ד. חומרי עזר ואביזרים – 120 ₪ ;
ה. פרוק והרכבה מראה ימנית – 200 ₪ ;
ו. עבודות חשמל – 100 ₪ .
סך הכל בגין מראה – 2,465 ₪.
סך הכל בגין דלת – 7,466 ₪ (7,466/2 = 3,733 ₪).
14. משכך, על הנתבעים, על-ידי הנתבעת, לשלם לתובעות את הסכומים הבאים:
א. דמי נזק: 2,465 ₪ + 3,733 ₪– סך הכל – 6,298 ₪ , בצירוף מע"מ – 7,251 ₪;
ב. ירידת ערך: 512/2 = 256 ₪;
ג. הוצאות התובעות: שכר טרחת שמאי בסך 1,170 ₪, שכר בטלת העד מטעם התובעות בסך 350 ₪, אגרת בית המשפט בסך 760 ₪ ומחצית משכר טרחת השמאי בן שימול בגין ישיבת יום 6.5.2021 – 400 ₪ ;
ד. שכר טרחת עו"ד בסכום כולל של 2,000 ₪.
הסכומים ישולמו תוך שלושים יום מהיום, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק.
המזכירות תשלח את פסק הדין לב"כ הצדדים ותסגור את התיק.

ניתן היום, כ"ז אייר תשפ"א, 09 מאי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בושקאר הובלות בע"מ
נתבע: חיים יצחקי
שופט :
עורכי דין: