ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דליס מגשי אירוח בע"מ נגד גאפ מערכות מידע בע"מ :

לפני כבוד השופטת אפרת בוסני

התובעת/נתבעת שכנגד:
דליס מגשי אירוח בע"מ

נגד

הנתבעת/ תובעת שכנגד :
גאפ מערכות מידע בע"מ

החלטה

בקשה הנתבעת לחיוב התובעת בהפקדת ערובה להבטחת תשלום הוצאות הנתבעת בהליך ;

ברקע תביעה ותביעה שכנגד של הצדדים.

התובעת, חברה פרטית העוסקת בתחום המזון, הגישה תביעה כספית על סך 112,650 ₪ נגד הנתבעת, חברה פרטית העוסקת בתחום מערכות המידע, בטענה לכשלים בשירותי הטמעת מערכת "פריוריטי" בתכנת הנהלת חשבונות ומערכת ההזמנות במחשבי התובעת. התובעת מבקשת לחייב את הנתבעת בתשלום הכספים ששילמה לנתבעת בגין שירותי ההטמעה (בסך 52,650 ₪) וכן בפיצוי בגין נזקיה.

הנתבעת הגישה תביעה שכנגד במסגרתה היא מבקשת לחייב את התובעת בתשלום שעות עבודה שלא שולמו (בסך 3,510 ₪) ובנזקיה (40,000 ₪).

בבקשה, שאינה נתמכת בתצהיר, טוענת הנתבעת כי התובעת היא חברה פרטית בע"מ העוסקת בתחום ענף שירותי האוכל, ענף שסיכויי הישרדותו נמוכים ולחשש בשל משבר הקורונה שלא יהיה לנתבעת מהיכן להיפרע הוצאותיה, ככל שהתביעה נגדה תידחה. הנתבעת מפנה לשכר הטרחה המינימלי על פי כללי לשכת עורכי הדין וטוענת כי סיכוי התביעה נגדה קלושים.

בתגובה הנתמכת בתצהיר מנהלה, טוענת התובעת כי דין הבקשה להידחות על הסף משהבקשה אינה נתמכת בתצהיר ובאסמכתאות.

לגוף העניין טוענת התובעת כי היא פועלת מזה שנים בתחום הקייטרינג, באמצעות משלוחים והזמנות אונליין באתר או בטלפון. התובעת טוענת שמצבה הכלכלי יציב וטוב, כי היא אינה בהליך חדלות פירעון או פשיטת רגל ויש לה חוסן כלכלי.

התובעת טוענת עוד שהיא עומדת איתן מול התחייבויותיה ובין לקוחותיה נמנה בנק הפועלים, כי סיכויי תביעתה גבוהים ולא הוצגה ראיה לעניין מצב כלכלי דחוק שלה .
לתגובה מצרפת התובעת תצהיר רו"ח של התובעת, דו"ח רווח והפסד ביניים לא מבוקר, ומכתב מבנק הפועלים.

התובעת טוענת עוד כי השעבודים הרשומים ברשם החברות הם שעבודים ספציפיים על פיקדונות בבנק בסך של 179,000 ₪ ואינם פוגעים בכושר פירעונה ו מבהירה כי דוחותיה הכספיים חסויים אולם היא נכונה להגישם לעיני בית המשפט בלבד.
דיון
סעיף 353א לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") קובע שהכלל הוא שיש לחייב חברה שאחריות בעלי המניות בה מוגבלת במתן ערובה. פטור מהפקדת הערובה הוא החריג, אם סבר בית המשפט שנסיבות העניין אינן מצדיקות את חיוב החברה או אם החברה הוכיחה שיש ביכולתה לשלם את הוצאות הנתבע. הסדר זה, המגדיר את החיוב בהפקדת ערובה להוצאות ככלל, ואת ההימנעות מהטלתו כחריג, נועד להפיג את החשש שמא נתבע שזכה בדין לא יוכל להיפרע בגין הוצאותיו מתובעת המסתתרת מאחורי ישות משפטית ערטילאית נטולת נכסים (ראו; רע"א 10905/07 נאות אואזיס מלונות בע"מ נ' זיסר [פורסם בנבו] (13.7.2008); רע"א 9618/11 ארט יודאיקה בע"מ נ' ג. טלי עד שינוע בע"מ [פורסם בנבו] (29.12.2011) (להלן: " עניין ארט יודיאקה")).

הנטל להוכיח חריגים אלה מוטל על החברה - התובעת (ראו; רע"א 537/19 ניסקו חשמל ואלקטרוניקה בע"מ נ' אלקטרולייט שיווק ( 1994) בע"מ [פורסם בנבו} (14.2.2019) (להלן:" ניסקו חשמל")).

בפסק הדין המנחה בעניין רע"א 10376/07 ל.נ הנדסה ממוחשבת בע"מ נ' בנק הפועלים בע"מ [פורסם בנבו] (11.2.2009) (להלן: "עניין ל.נ הנדסה") נקבע מבחן תלת שלבי לבחינת בקשה לחיוב חברה בהפקדת ערובה. בשלב הראשון, יש לבחון האם החברה התובעת הרימה את הנטל להוכחת יכולת כלכלית לעמוד בהוצאות שייפסקו לטובת הנתבע אם תידחה תביעתה. אם במסגרת בחינה זו לא הצליחה התובעת להוכיח שיש ביכולתה לעמוד בהוצאות הנתבע, עובר הדיון לשלב השני בו בוחן בית המשפט האם התובעת הרימה את הנטל להוכחת קיומן של נסיבות המצדיקות לפטור מהפקדת ערובה. בשלב השלישי, על בית המשפט לקבוע את גובה הערובה. בשלבים השני והשלישי נדרש בית המשפט לאזן בין זכות הגישה לערכאות של החברה התובעת לבין זכויות הנתבע.

אשר לסיכויי התביעה, ככלל אין לערוך בחינה מעמיקה של סיכויי ההליך ויש להיזקק לשיקול זה רק מקום שבו מדובר בסיכויים גבוהים ביותר או קלושים ביותר (ראו; עניין ל.נ הנדסה; עניין ארט יודאיקה)).

טרם אכנס לעובי הקורה אציין כי אמנם הבקשה אינה נתמכת בתצהיר, אך עם זאת במקרה זה אין מחלוקת כי התובעת הנה חברה פרטית בע"מ, כך שלנתבעים עומדת חזקת סעיף 353א' לחוק החברות לחיוב התובעת בערובה להבטחת הוצאותיה בהליך גם בלא הגשת תצהיר, כאשר הנטל לסתור זאת מוטל על התובעת (ראו; ת.א. (מחוזי-ת"א) 1968-09 דריה תקשורת נ' יוניסל פתרונות סלולריים מתקדמים [פורסם בנבו] (26.8.2010); ת.א. 1792-08-19 גני בר עפר פיתוח ונוף בע"מ נ' חברת ב.ס.ר הנדסה ופיתוח בע"מ [פורסם בנבו] (22.5.2020)).

במקרה זה התובעת לא השכילה לעמוד בנטל המוטל עליה לסתירת החזקה הקבועה בסעיף 353א' לחוק החברות, ולהוכחת היותה בעלת חוסן פיננסי ויכולת לעמוד בתשלום הוצאות הנתבעים, אם וככל שתידחה התביעה נגדם.

הפסיקה קובעת שעל חברה תובעת הטוענת לאיתנות כלכלית ומבקשת לסתור את החזקה הקבוע בסעיף 353 א' לחוק החברות, לפרוס בפני בית המשפט תמונה עובדתית מלאה אודות חוסנה הכלכלי ויכולתה לעמוד בהוצאות. זאת, בין היתר, על ידי הצגת ראיות בנוגע לנכסיה, זכויותיה, חובותיה והתחייבויותיה. נתונים שיש לבסס על מאזנים, דו"חות כספיים מאושרים על ידי רואה חשבון, דוחות לרשויות מס, דפי חשבונות בנק, מסגרות אשראי, פירוט נכסים והצגת מסמכים להוכחות זכויות בנכסים אלה ושווי אותם נכסים ופרוט הליכים משפטיים בהם מעורבת החברה התובעת (ראו; ת"א (ת"א) 27675-02-20 סיצ'ם סוסיאטה פר אציוני נ' קובי ציון בע"מ [פורסם בנבו( (22.10.2020); ת.א. (מחוזי-ת"א) 40653-12-09 יובלים - נדל"ן וקמעונות (2002) בע"מ נ' דלק נדל"ן (בע"מ) [פורסם בנבו] (31.1.2011); ת.א.(מחוזי- ת"א) 40844-01-16 יעקובוביץ נ' ליסאני [פורסם בנבו] (13.12.2018)) זו גם גישתי (ראו; למשל עניין ת.א (ת"א) 53875-01-18 בנימיני נ' שלי ובניו בע"מ (10.5.2019)).

התובעת אינה מצרפת דוחות כספיים מאושרים על ידי רו"ח, דפי חשבונות בנק ומסגרות אשראי וכן נתונים מגובים באסמכתאות בדבר נכסים ושווים ובנוגע למצבת חובותיה והתחייבויותיה.

תצהיר רואה החשבון של התובעת ולפיו התובעת עומדת בכל התחייבויותיה ומצבה הכלכלי איתן ויציב ולא מתנהלים נגדה הליכים משפטיים, אין בו די משלא הוצגו הנתונים העובדתיים עליהם הוא נסמך. דו"ח הרווח והפסד שצורף לתגובה, הוא דו"ח ביניים חלקי ולא מבוקר ואין בו לעמוד בנטל להוכחת חוס נה הכלכלי של התובעת באופן שיפטור אותה מהפקדת ערובה להבטחת הוצאות הנתבעת בהליך. דו"ח הביניים אף לא כולל את מצבת ההתחייבויות הנכסים של התובעת והוא מציג ירידה משמעותית במכירות וברווח לפני מס בשנת 2020 לעומת שנת 2019.

את בקשת התובעת להציג את דוחות הכספיים לעיני בית המשפט בלבד, לא ניתן לקבל.

מכתב הבנק, אף בו, אין די להוכחת איתנותה הפיננסית של התובעת ולסתירת החזקה הקבוע ה בסעיף 353א לחוק החברות. המכתב, על פי תוכנו, מנוסח לבקשת התובעת, וצוין בו שהוא ניתן על אחריותה של התובעת מבלי שיהא בו להטיל על הבנק אחריות. המכתב גם אינו מפרט את היקף התחייבויות התובעת לבנק ומסגרת האשראי, ולא נטען כי זה חשבון הבנק היחיד שהתובעת מנהלת.

הערכת סיכויי התביעה מחייבת בירור עובדתי ושמיעת ראיות ו בשלב זה לא ניתן לקבוע כי סיכויי ההליך גבוהים ביותר באופן שיש בו כדי להוביל לסטייה מהחזקה לפיה תובעת שהינה חברה בע"מ מחויבת בהפקדת ערובה.

מכל האמור לעיל, יש לחייב את התובעת בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות הנתבעת.

אשר לגובה הערובה; על הערובה להיות מידתית ולאזן נכונה בין זכות התובעת לגישה לערכאות לבין זכותה של הנתבעת להיפרע את הוצאות המשפט שייפסקו לטובתה, ככל שייפסקו, אם תידחה התביעה נגדה.

לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים הרלוונטיים, ובכללם את סכום התביעה, את היקף הבירור בשים לב להיקף המחלוקת שעל פני הדברים אינו נחזה להיות מורכב באופן חריג, את הנתונים שהוצגו לעניין יכולתה הכלכלית של התובעת ו כן את התביעה שכנגד שהוגשה נגדה ועיקרה תביעת נזק - איזון מידתי ראוי של השיקולים הצריכים לעניין עם הצורך שלא לנעול את שערי בית המשפט בפני התובעת, מחייב בנסיבות העניין לקבוע את גובה הערובה על סך של 8,000 ₪.

הערובה תופקד ב קופת בית המשפט במזומן או בערבות בנקאית צמודה למדד עד ליום כאמור תופקד עד ליום 22.4.21.

לא תופקד הערובה, תימחק התביעה..

התובעת תישא בהוצאות הנתבעת בסך 1,500 ₪ תוך 30 יום.

ניתנה היום, כ"ט אדר תשפ"א, 13 מרץ 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דליס מגשי אירוח בע"מ
נתבע: גאפ מערכות מידע בע"מ
שופט :
עורכי דין: