ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ניקול יחזקאל נגד אבני שלם :

לפני:

כבוד הרשמת אסתר שחור

התובע
ניקול יחזקאל

ע"י ב"כ: עו"ד נרקיס בדיחי
-

הנתבעים

1. אבני שלם (ע"ר)

2. מרדכי משה זייציק

פסק דין

בהתאם לאישורים שהגישה התובע ת לתיק בית-הדין, כתב התביעה והדרישה להגשת כתב הגנה הומצא ו לנתבעת 1 ביום 9.2.21 ולנתבע 2 ביום 18.12.20. בנוסף, בקשת התובעת למתן פסק דין בהיעדר הגנה והחלטת בית הדין הומצא ו לנתבעת 1 ביום 9.2.21 ולנתבע 2 ביום 1.2.21.

על אף חלוף המועד לא הוגש כתב הגנה.

בהתאם לתקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב – 1991, ניתן בזאת פסק דין כנגד הנתבעת 1 בהעדר הגנה וזאת על יסוד כתב התביעה בלבד.

כנגד הנתבע 2 לא שוכנעתי כי יש מקום ליתן פסק דין בהעדר הגנה. התובעת לא הבהירה מדוע פעולותיו כמי שקיבל את התובעת לעבודה וקבע את גובה שכרה, כטענתה, מהוות ראיה להעסקה במשותף ולא חלק מפעולות לגיטימיות בתור חבר ועד העמותה ומורשה חתימה (יחד עם עוד חברי ועד בהתאם לרישומים שצירפה התובעת ). התובעת לא צירפה ראיות לעירוב נכסים כפי שטענה. "הרמת מסך" בין חבר עמותה לעמותה, כפי שמבקשת התובעת לעשות, היא צעד משמעותי שלא ניתן לעשותו על בסיס הטענות בכתב התביעה לבדו ולא די לשם כך בראיות שצורפו. התביעה כנגד הנתבע 2 נמחקת אפוא.

הנתבעת 1 תשלם לתובע ת תוך 30 יום מיום שפסק הדין יומצא לה את הסכומים הבאים:
שכר עבודה בסך 10,319 ₪.
דמי חופשה בסך 453 ₪.
חלף פנסיה בסך 1272 ₪.
פיצוי בגין אי מתן הודעה על תנאי העסקה בסך 500 ש"ח.

בשל העובדה שפסק הדין ניתן על יסוד כתב התביעה בלבד, לא נפסקו פיצויים בגין רכיבים נוספים שבשיקול דעת בית הדין, על אף שנכללו בכתב התביעה.

הסכומים הנ"ל יישאו הפרשי ריבית והצמדה מיום הגשת התביעה, 30.10.20, ועד למועד תשלומם המלא בפועל.

כמו-כן, תשלם הנתבעת 1 לתובע ת בתוך 30 יום מיום שפסק הדין יומצא לה, הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בסך 2,000 ₪.

בקשה לביטול פסק דין זה, ניתן להגיש לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים תוך 30 יום מיום המצאת פסק הדין לידי הצד המבקש את ביטולו.

ניתן היום, כ"ט אדר תשפ"א, (13 מרץ 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: ניקול יחזקאל
נתבע: אבני שלם
שופט :
עורכי דין: