ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שרה רייכר נגד המוסד לביטוח לאומי :

05 מרץ 2021
לפני: כבוד השופטת רחל בר"ג-הירשברג
התובעת:
שרה רייכר
ע"י ב"כ: עו"ד נאוה אילון

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד דנה תמר-פרבר

החלטה

  1. בעניינה של התובעת מונה פרופ' אייל שיינר כמומחה, יועץ רפואי מטעם בית הדין. משהתקבלו בבית הדין חוות דעת המומחה ותשובותיו לשאלות הבהרה הגישה התובעת את הבקשה שלפניי למינוי מומחה נוסף או אחר.
  2. השאלה שבמחלוקת היא אם היעדרות התובעת מעבודתה בתקופה שמיום 27.2.2019 ועד ליום 22.3.2019 התחייבה בשל מצב רפואי הנובע מההיריון והמסכן את התובעת או את עוברה, הכל בהתאם לאישור רפואי בכתב. עמדת המומחה היא שהתובעת התמודדה בהריון עם כאבי גב תחתון, עם בקע טבורי ועם דליות ברגליים. לעמדת המומחה מצבה הרפואי של התובעת בתקופה הרלוונטית לא סיכן את התובעת או את עוברה. מה גם שהיא לא טופלה כמי שנשקפת סכנה לה או להריונה, ובכלל זה לא הופנתה לבדיקות הדמ יה לבירור מעמיק על מקור הכאבים. בתשובותיו לשאלות ההבהרה הבהיר המומחה כי אילו המשיכה בעבודתה בתקופה שבמחלוקת לא הייתה נשקפת סכנה לה או לעוברה.
  3. בבקשה טוענת התובעת שקביעות המומחה הן בגדר קביעות בדיעבד וכי היא אינה אחראית על הטיפול שנתנו לה הרופאים המטפלים. לטענת התובעת היא התמודדה בהריון עם מכלול ליקויים שבאופן סביר כולם מושפעים מההריון או מחמ ירים במהלכו, כך שתשובות המומחה אינן מתיישבות עם ההיגיון והן נוקטות באסכולה מחמירה עם התובעת.

הנתבע (להלן: המוסד) מצדו מתנגד לבקשה מהטעם שהתובעת לא הצביעה על פגמים בחוות הדעת, ולא הוכיחה את טענותיה ולו בראשית ראיה. המומחה השיב לכל השאלות שנשאל ועמדתו מתיישבת עם העמדה הרפואית הרווחת שכאבי גב אינם מסכנים את האם או את העובר.

דיון והכרעה
4. סעיפים 18-17 להנחיות נשיאת בית הדין הארצי בדבר מינוי מומחים יועצים רפואיים מיום 1.9.2019, (ההנחיות מפורסמות באתר הרשות השופטת) קובעות כי:
"17. בית הדין רשאי בהחלטה מנומקת למנות מומחה נוסף אם מצא כי יש בדבר צורך.
18. בית הדין רשאי, בהחלטה מנומקת ובמקרים חריגים, להורות על מינוי מומחה אחר. מינוי מומחה אחר משמעו פסילת חוות דעת המומחה הראשון שמונה וכי בית הדין לא יזדקק לחוות דעתו של המומחה הראשון".
סעיפים אלה מקנים לבית הדין שיקול דעת רחב ביותר בהחלטה על מינוי מומחה רפואי נוסף (בר"ע (ארצי) 22859-05-19 חיומי – המוסד לביטוח לאומי (7.1.2020)). עם זאת יש להזכיר כי "ככלל, על בית הדין להסתפק במינוי מומחה אחד לפגימה אחת" כאמור בסעיף 16 להנחיות. משהנחתי עיקרים אלה אבחן את טענות הצדדים.
5. לאחר עיון בכלל החומר שהונח לפניי ושקילת מכלול טענות הצדדים הגעתי לכלל מסקנה כי דין בקשת התובעת למינוי מומחה נוסף להתקבל מהטעם שה מוחה שכבר מונה נוקט בגי שה מחמירה מזו שבה נקט המוסד, ואפרט.
6. בחוות דעתו התייחס המומחה לליקויים שעמם התמודדה התובעת בהריון: כאבי גב, בקע טבורי ודליות ברגליים, וקבע כי הם לא סיכנו את התובעת או את עוברה, וכי אלה אינם מהווים אינדיקציה לשמירת הריון. בהתייחסו לכאבי הגב שעמם התמודדה התובעת קבע המומחה בחוות הדעת הראשית כך: "שמירת ההריון שהומלצה לצערי בתחילתה איננה מוצדקת. לחלוטין לא עונה להגדרות ביטוח לאומי של מצב הנובע מההריון ומסכן את היולדת או עוברה". ובתשובותיו לשאלות ההבהרה המשיך המומחה וקבע כי "לאורך ההריון לא היה כל ממצא אובייקטיבי שהצדיק מנוחה שלמה בבית". קביעות אלה מוקשות על רקע ההכרה של המוסד בזכאות התובעת לגמלה לשמירת הריון לתקופה שמיום 23.3.2019 ועד ליום 26.6.2019, שהיא מרבית התקופה שבגינה הוגשה התביעה לשמירת הריון מלכתחילה.
למעשה, עמדה זו של המומחה ביחס לתובעת מחמירה אפילו מזו שבה אוחז המוסד. צודקת התובעת בכך שהמומחה לא סייג את קביעתו ביחס לתקופה שבמחלוקת בלבד, ומקריאת חוות הדעת כמכלול לא ניתן להסיק שהוא סבור שמיום 23.3.2019 התקיימו בתובעת התנאים המזכים בשמירת הריון. מכאן ניתן להסיק שבמקרה הספציפי המומחה אוחז בעמדה מחמירה עם התובעת ויש מקום לקבל את בקשת התובעת למינוי מומחה נוסף בעניינה.
בנסיבות אלה עמדתי היא שאין צורך להידרש לטענותיה הנוספות של התובעת, אולם אומר בקצרה כי לא מצאתי שהן מצביעות על טעויות המצדיקות לפסול את חוות הדעת.
7. לנוכח האמור עמדתי היא שיש לקבל את בקשת התובעת למינוי מומחה נוסף. החלטה למומחה הנוסף תישלח בנפרד.
ניתנה היום, כ"א אדר תשפ"א, (05 מרץ 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: שרה רייכר
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: