ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין כלמוביל פתרונות מימון בע"מ נגד מ.כ.י.ן. בע"מ :

בפני כבוד ה רשמת בכירה ציפי כהן אביטן

תובעת

כלמוביל פתרונות מימון בע"מ

נגד

נתבעת
מ.כ.י.ן. בע"מ

פסק דין

לפני תביעה לתשלום נזקים שנגרמו לרכב התובעת באירוע תאונתי מיום 4.11.2019 בו היו מעורבים, עפ"י הנטען בכתב התביעה, רכבי הצדדים.

בכתב התביעה נטען ע"י התובעת כי במחלף שורש לא שמר רכב הנתבעת (מ.ר. 3400413) מרחק ופגע בחלקו הימני של רכב התובעת וגרם לתאונה.
הנתבעת, מנגד, בכתב ההגנה מכחישה התרת שימוש ברכב ו/או העסקת הנהג /ת כנטען בכתב התביעה.

לאחר ששקלתי בטענות הצדדים, ועיינתי בכל החומר שהובא בפני, ולאחר ששמעתי את עדויות הצדדים ו/או העדים מטעמם ועיינתי בחומר הראיות שהובא בפני, לרבות תמונות נזקי רכב התובעת תמונות "הרכב הפוגע" מצאתי כי עלה בידי התובעת להוכיח תביעתה במאזן ההסתברויות (51%) ומשכך, דין התביעה להתקבל.

נהג התובעת העיד על נסיבות התרחשות התאונה :"אני נסעתי מירושלים לת"א ביציאה מירושלים הגעתי לאזור הזה והיה עומס תנועה ורכב האטו לאט לאט, כשאני יושב באוטו אני שומע רעש של אוטו מאיץ חזק שבא מאחורי הסתכלתי במראה אני רואה אותו נוסע במהירות פולקסווגן פסאט בצבע כסוף, הוא בא אחרי אני הייתי בטוח שהוא עוצר אחר יכמה שניות הוא נכנס בי בחוזקה, הוא פגע מאחורה בצד ימין של הרכב שלי. אחרי התאונה עמדנו בצד, יצא בחור צעיר סביבות גילאי 19-20 כמעט לא דובר עברית, היה לו מבטא ערבי, הוא לא החליף איתי יותר מידי מילים הוא נתן לי את הבוס שלו, הבוס שלי דיבר איתי בפלאפון גם מבטא ערבי והוא אמר לי בוא נסגור את זה בנינו בלי רעש ובלגן אמרתי לו אני מתנהל לפי החוק זה גם רכב חברה אי אפשר לסגור את זה בנינו, והוא ניתק לי את הפלאפון, אמרתי לו את שמי הוא אמר לי את שמו אבו סאמי הוא לא הציג לי רישיון נהיגה, הציג לי רישיון רכב. עם הנהג לא היה לי חילופי דברים רק עם הבוס שלו ואז הגיעה משטרה לתאונה והם המשיכו משם." ( עמ' 1 לפרו' שורות 14-23).
בטופס ההודעה, אשר נערך ביום 5.11.2019 (למחרת מועד התאונה) ואשר צורף לכתב התביעה, מסר נהג התובעת פרטי הרכב הפוגע (מ.ר. 3400413 ). נהג התובעת אף צילם את הרכב הפוגע. אחת התמונות הוצגה ע"י ב"כ הנתבעת במהלך הדיון. בתמונה נראה כי המדובר ברכב מסוג "פולקסווגן" בצבע אפור כסוף, כאשר הספרה האחרונה במספר הרישוי היא "3" וכאשר ישנו נזק בצד שמאל קדמי של הרכב.

עדות נהג התובעת היתה ברורה ורצופה והותירה בי רושם מהימן. עדות זו מתיישבת עם כלל הראיות והנסיבות ועם הגיונם של דברים.

מנכ"ל הנתבעת העיד כי הרכב "הפוגע" לכאורה, הנטען בכתב התביעה , הינו בבעלות הנתבעת אלא, שלטענתו, הרכב אינו בשימוש הנתבעת " קצת לפני התאונה" וכי הוגשה תלונה במשטרה בשל העלמות הרכב " לפני כשלושה חודשים"( עמ' 4 שורות 15-18). מנכ" ל הנתבעת לא הצי ג אסמכתא בדבר הגשת תלונה במשטרה.
מנכ"ל הנתבעת אף לא הציג רשימת עובדי החברה, על אף, שלדבריו, "בחברה יש מעט מאוד עובדים" ( עמ' 4 לפרו' שורה 23). ואך לא ידע למסור "מי עולה על הרכב" ( עמ' 4 לפרו' שורה 29).
ב"כ הנתבעת מסר במהלך הדיון כי במועד הרלוונטי להתרחשות התאונה עבד בחברה עובד אחד בלבד- מר קליימן אור. אך עובד זה לא זומן להעיד ע"י הנתבעת.
זאת ועוד, הנתבעת לא הציגה תמונות של רכבה, על מנת לסתור הטענה כי הרכב נפגע בתאונה.
לכך יש להוסיף כי הנתבעת לא צירפה תצהיר לאימות טענותיה במסגרת כתב ההגנה, חרף הוראות התקנות.
במהלך הדיון הציג ב"כ הנתבעת רשיון הרכב הרשום ע"ש הנתבעת ולפיו המדובר ברכב מסוג פולקסווגן בצבע אפור מ.ר. 3400413.

מנכ"ל הנתבעת אף מסר בחקירתו הנגדית כי לרכב הנתבעת לא היה כיסוי ביטוחי, כך שנראה כי שלנתבעת ישנו אינטרס אישי בהכחשת החבות.

יוער כי באשר לאחריותה של הנתבעת 1 ,סעיף 27ב. לפקודת התעבורה קובע חזקה בדבר אחריות בעל הרכב כדלקמן:
"(א) נעשתה עבירת תעבורה ברכב, רואים את בעל הרכב כאילו הוא נהג ברכב אותה שעה או כאילו העמידו או החנה אותו במקום שהעמדתו או חנייתו אסורה על פי חיקוק, לפי הענין, זולת אם הוכיח מי נהג ברכב, העמידו או החנהו כאמור או אם הוכיח למי מסר את החזקה ברכב (להלן – המחזיק), או הוכח שהרכב נלקח ממנו בלי ידיעתו ובלי הסכמתו.
(ב) הוכיח בעל הרכב למי מסר את החזקה ברכב, תחול החזקה האמורה בסעיף קטן (א) על המחזיק.
(ג) הוכיח המחזיק כי מסר את החזקה ברכב לאדם אחר, תחול החזקה האמורה בסעיף קטן (א) על אותו אדם."

עפ"י ההלכה הפסוקה הגיון דומה חל אף בדיני הנזיקין ונקבע כי בעלות ברכב מקנה אחריות לשימוש שנעשה בו, ואף בעל הרכב מחוזק כבעל הידיעה בדבר זהות הנוהג ברכב . לכן, בהעדר הוכחה סותרת, ישנה חזקה כי הנוהג ברכב הוא בעליו או מורשה מטעמו (ר': ע"א 31/85 בדיר נ. טסה, פ"ד מג (2) 81, 87; ע"א 20/64 הפניקס חברה לביטוח נ' מדינת ישראל, פד"י יח (3) 426, 435; ע"א 259/63 אפרים חיים נ' יעקב קלקשטיין ואח', פד"י יח (3) 662, 666; ת.א. (ת"א) 1401/73 זהרי נ' משרד הבטחון, פ"מ תשל"ה (2) 150).

מנכ"ל הנתבעת מסר במהלך עדותו כי מודע לאחריותה של הנתבעת ביחס לזהות המשתמש ברכב שבבעלותה (עמ' 4 לפרו' שורות 25-26).
בשים לב כי המידע בדבר זהות הנוהג ברכב הנתבעת הינו בשליטת הנתבעת וכי הנתבעת נמנעה מלהציג תמונות רכבה ואסמכתא בדבר הגשת תלונה במשטרה אודות העלמות הרכב , אי המצאת מידע זה הינו בעוכריה של הנתבעת ויש בכך כדי להטות את הכף לזכות התובעת.

מששוכנעתי, אם כן, במאזן ההסתברויות (51%), כי רכבה של הנתבעת היה מעורב בתאונה ומשלא נסתרה טענת התובעת בדבר אחריות נהג הנתבעת בקרות התאונה ואף לא הוצגה כל גרסה מטעם הנתבעת , מצאתי לקבל את התביעה.

באשר לגובה הנזק, משלא עלה בידי הנתבעת לסתור את חוות דעת השמאי המצורפת לכתב התביעה ולא עתרו לזמן את השמאי לחקירה נגדית, מצאתי כי אף בסוגיה זו, עלה בידי התובעת להוכיח תביעתה.
לא מצאתי לקבל טענת הנתבעת כי הרכב נמכר בטרם נמסר לנתבעת על התאונה, שכן מהמצורף לכתב התביעה עולה כי נשלחה פניה לנתבעת לכתובת המצוי נת על גבי רשיון הרכב (ת.ד. 62 באשדוד).

לאור האמור, מצאתי להורות כדלקמן:
הנתבעת תשלם לתובעת סך של 33,812 ₪, שכר העד כפי שנפסק (400 ₪ ) , אגרת בית המשפט בסך של 845 ₪ וכן שכר טרחת עו"ד בסך 4676 ₪.
הסכומים האמורים ישולמו בתוך 30 יום מהיום.

התובעת תישא בתשלום המחצית השניה של האגרה.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, י"ד אדר תשפ"א, 26 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: כלמוביל פתרונות מימון בע"מ
נתבע: מ.כ.י.ן. בע"מ
שופט :
עורכי דין: