ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נצח ישראל יונה נגד חברת אחים משהור בנין ופתוח בע"מ :

26 פברואר 2021
לפני: כבוד השופטת רחל בר"ג-הירשברג
התובע:
נצח ישראל יונה
ע"י ב"כ: עו"ד יעל ארז גולדשטיין

-
הנתבעת:
חברת אחים משהור בנין ופתוח בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד עופר רביד ועו"ד עידן עשוש

החלטה

  1. מונחת לפניי בקשת הנתבעת לעיון חוזר בהחל טתי מיום 31.12.2020 בה דחיתי את בקשתה שלא להידרש לתביעה מהטעם שלא שולמה כל האגרה בעד רכיבי התביעה.
  2. על פי הנתבעת על התובע לשלם אגרה גם בגין רכיב חלף הודעה מוקדמת ורכיב הבונוס. לעמדת הנתבעת חלף הודעה מוקדמת אינו מהווה שכר עבודה בשל העובדה שמדובר בפיצוי בגין אי מתן הודעה מוקדמת ולא בשל הודעה מוקדמת שניתנה בפועל ולא שולמה. כלומר, אין מדובר בתשלום שניתן עקב העבודה ובמשך העבודה. אשר לבונוס, הנתבעת טוענת כי מדובר ברכיב שעל פי התובע היה אמור להיות משולם לו במהלך תקופת החוזה הקצוב, וכן כי הוא משקף רווחים צפויים מפרוייקטים עתידיים ולכן רכיב זה חייב בתשלום אגרה.
  3. התובע מצדו טוען כי דין הבקשה להידחות מהטעם שרכיבי התביעה שלעיל אינם מחויבים בתשלום אגרה . לעניין ההודעה המוקדמת טוען התובע כי יחסי העבודה בין הצדדים נמשכו עד לתום תקופת ההודעה המוקדמת, וכי במהלך התקופה הוא הגיע למקום עבודתו לצורך פגישה. מכאן שהוא אינו תובע פיצוי חלף הודעה מוקדמת אלא תשלום בעד תקופת ההודעה המוקדמת. לעניין הבונוס טוען התובע כי מדובר ברכיב שהוא חלק משכר העבודה של התובע, כעולה מהסכם העבודה שלו. על הנתבעת לשלם לו בונוס בגין גיוס פרויקטים שביצע במהלך תקופת עבודתו בפועל. לטענת התובע גם רשות המסים והמוסד לביטוח לאומי מסווגים תשלומים בגין בונוס כהכנסת עבודה.
  4. לאחר ששקלתי את מכלול טענות הצדדים דעתי היא כי דין הבקשה להידחות. בראש ייאמר כי בית הדין אינו יושב כערכאת ערעור על החלטותיו שלו, והאפשרות לעיין בהחלטת ביניים שנתן מתקיימת בנסיבות מיוחדות (בר"ע (ארצי) 54173-07-115 איזנברג-בכר – שירותי בריאות כללית (6.9.2015)) שאינן מתקיימות בענייננו.
  5. למעלה מן הצורך אוסיף כי בהתאם לקבוע בתקנה 4(17) לתקנות בית הדין לעבודה (אגרות), התשס"ח-2008 לא תשולם אגרה בעד הליכים לפי חוק הגנת השכר, התשי"ח-1958. לפי סעיף 1 לחוק הגנת השכר "שכר עבודה – לרבות תשלומים בעד חגים, פריון עבודה ושעות נוספות ותשלומים אחרים המגיעים לעובד עקב עבודתו ובמשך עבודתו" . בפסיקה פורש כי הגדרה זו אינה סגורה ולכן יש לבחון לגבי כל רכיב ורכיב תביעה אם הוא משולם לעובד 'עקב עבודתו' ו'במשך עבודתו', כך שכל תמורה בכסף או בשווה כסף שעובד מקבל ממעסיקו הנובעת מהיחסים החוזיים ביניהם היא בגדר שכר עבודה הפטורה מתשלום אגרה . עוד נפסק כי בחינת רכיבי התביעה כ"שכר עבודה" צריכה להעשות בשים לב לפרשנות הרחבה שיש לתת למונח "שכר עבודה" (בר"ע (ארצי) 6678-04-14 ארגאי – ידיעות אחרונות בע"מ ( 27.5.2014) וההפניות שם ).
  6. נפנה ליישום הדברים בענייננו. בסעיף 26 לכתב התביעה התובע עותר לתשלום דמי הודעה מוקדמת עבור חודש 9/2019. כעולה ממכתב הפיטורים שצירף התובע לכתב התביעה (נספח ד') עולה כי הנתבעת הודיעה לתובע על סיום יחסי העבודה עם התובע ביום 1.10.2019, כלומר, שיחסי העבודה בין הצדדים נמשכו במהלך חודש 9/2019. מה גם שהנתבעת בכתב ההגנה טוענת שהיא שילמה את השכר לחודש זה. מכאן שאין מדובר בפיצוי בגין חלף הודעה מוקדמת, אלא בתשלום עבור חודש הודעה מוקדמת שבמהלכו התקיימו יחסי עבודה בין הצדדים ולפיכך מדובר בשכר עבודה.
  7. בסעיפים 41-39 התובע עותר לתשלום בונוס בגין רווחי פרויקט ל"ה 15 ירושלים שאותו הוא טוען שיזם בסך 543,604 ₪. לעמדת הנתבעת על התובע לשלם אגרה בעד רכיב זה. אלא שמטענות התובע עולה כי מדובר בסכום שצמח לשיטתו מיזמות של פרויקט מסוים במהלך תקופת עבודתו, כפי שגם עולה מהסכם העבודה שנחתם בין הצדדים (נספח א' לכתב התביעה), ובנסיבות אלה מדובר בסכום שהוא בגדר שכר עבודה ולכן פטור מתשלום אגרה. ערה אני לטענת ההגנה של הנתבעת שלפיה טרם אושרו מלוא התוכניות של פרויקט ל"ה 15 ירושלים וטרם יצא מאזן הוצאות מול הכנסות, כך שאילו התובע היה זכאי לקבלו היה צפוי להיות משולם לו במהלך תקופת העבודה הקצובה והמוכחשת. אלא שמדובר בטענה לגוף העניין ולקביעת זכאות התובע לבונוס, אך אינה רלוונטית לשאלה אם התובע חייב לשלם אגרה בגין רכיב זה.
  8. בסעיף 42 התובע עותר לתשלום בונוס "בגין כל פרויקט עליו תחתום הנתבעת עד ליום 5.8.2022" ובעניין זה הוא מבקש פסק דין הצהרתי. מאחר שלעת עתה רכיב זה לא כומת, אין לחייב את התובע באגרה בעדו מעבר לזו שכבר שולמה .

9. סוף דבר – בקשת הנתבעת לעיון חוזר נדחית. הוצאות הבקשה יובאו בחשבון בתום ההליך העיקרי .
ניתנה היום, י"ד אדר תשפ"א, (26 פברואר 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: נצח ישראל יונה
נתבע: חברת אחים משהור בנין ופתוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: