ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יהודה בן חמו נגד משרד הבינוי והשיכון :

בפני כבוד השופטת עפרה ורבנר

העותר:

יהודה בן חמו
ע"י ב"כ עו"ד שי דנה
- נגד -

המשיבות:
1. משרד הבינוי והשיכון - מדינת-ישראל
ע"י ב"כ עו"ד ואלא קסיס
מפרקליטות מחוז חיפה

2. שקמונה חברה ממשלתית עירונית לשיקום הדיור בחיפה
ע"י ב"כ עו"ד גיא פייביש

פסק דין

1. לפניי עתירה כנגד החלטה מ-10/5/20 של הוועדה העליונה הפועלת מטעם משרד הבינוי והשיכון, אשר דחתה את בקשת העותר להקנות לו זכות חוזית בדירה ברחוב הקיבוצים 18 בקרית חיים בחיפה (להלן: "הדירה").

טענת העותר כי הוא התגורר בדירה עם אביו, שהיה דייר חוזי, וכי יש לו זכות להיחשב כ"דייר ממשיך", נדחתה על-ידי הוועדה.

2. הנמקת הוועדה היתה כי העותר לא התגורר בדירה ברציפות עם אביו המנוח מאז 8/09 ועד לפטירת האב ב-18', וכי בהתאם לביקורי המעגל שנערכו ב-17' ו-18', לא התגורר העותר עם אביו.

לאור תמיהות שעלו בהתייחס לטפסי ביקורי המעגל מהשנים 2017 ו-2018, ביקשה הוועדה את התייחסות מבצעי ביקורי המעגל, וזאת בהמשך לעתירה קודמת בעניינו של העותר ב-עת"מ 64367-02-19, ולאחר שעניינו של העותר הוחזר לוועדה לצורך מתן החלטה חדשה, בהסכמת המשיב.

לאחר קבלת תשובת מבצעי ביקורי המעגל בנוגע לסימונים ומחיקות בדו"חות ביקורי המעגל ל-17' ו-18', החליטה הוועדה כי היא מקבלת את ההסברים שניתנו לה בכתב, ונותנת משקל מלא לביקורי המעגל, ודוחה את בקשת העותר.

הוועדה ציינה בהחלטתה מה הם המסמכים שעמדו לנגד עיניה, וכן התייחסה לכך שכתובתו הרשומה של העותר במרשם האוכלוסין, לאורך כל השנים מאז היותו ילד , הינה ברחוב הקיבוצים 18, אולם לדעת הוועדה הרישום במרשם האוכלוסין אינו מהווה הוכחה חד-משמעית למגורים בפועל בדירה.

הוועדה אף הוסיפה כי העותר אינו עומד בתנאי חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי לקבלת דיור ציבורי, ולגרסתה אף לא בהוראות המעבר.

רקע עובדתי

3. העותר רווק יליד 1977.

מקום מגוריו של העותר, בהתאם לרישומי מרשם האוכלוסין במשרד הפנים , הינו רחוב הקיבוצים 18, קרית חיים . דהיינו , בדירה, וזאת מאז היותו ילד וברציפות.
אין מחלוקת כי נתון זה היה לנגד עיני כל הוועדות שדנו בעניינו של העותר.

4. ב-84' חתמה שקמונה על הסכם שכירות עם הוריו של העותר, והסכם זה הוארך מאז מדי שנה.

5. העותר היה לבגיר ב-95', והמשיך להתגורר בדירה עם הוריו.

6. ב-09' התגרשו הוריו של העותר.
אמו של העותר עזבה את הדירה, והעותר המשיך להתגורר בדירה עם אביו.

בפניית אביו המנוח של העותר לשקמונה מ-14/2/11, מפרט האב את מצבו הקשה וכן את המצב המוזנח של הדירה , את היותו נכה בשיעור 100%, את היותו משתמש בסמים, וכן ציין האב המנוח את מערכת יחסיו עם הילדים, כאשר בהתייחס לבנו הבכור צוין כי הוא חי אתו בשלום כל השנים, אולם מאז שהוא חזר להשתמש בסמים, הבן דוחה אותו.

ב-12', הן בביקור המעגל, והן בבקשה לקביעת שכר-דירה מדורג, מוזכר העותר כמי שמתגורר בדירה.

מהמסמכים עולה כי אביו המנוח של העותר דיווח על המתגוררים עמו בדירה מבין הילדים, וכי הדיווח השתנה מעת לעת, בהתאם לילדים (שכולם היו בגירים אותה עת), שהתגוררו עמו.
כמו-כן עולה כי כאשר הבנות שהתגוררו עם האב קודם לכן עזבו, האב מסר פרטים מדויקים להיכן הבנות עזבו, והיכן הן מתגוררות .

כאשר שבה הבת יפית, אחותו של העותר, להתגורר עם האב, הדבר מופיע במסמכים השונים שהוגשו לשקמונה.

עוד עולה מהמסמכים השונים, כי שאלת גובה השכירות כפונקציה של מספר המתגוררים בדירה, לא היוותה אינדיקציה אצל האב המנוח אם לדווח על נוכחות הילדים הגרים עמו, אם לאו, והדיווח נעשה בהתאם למי שהתגורר עמו בפועל.

שקמונה קיבלה מידע מהעו"ס של מחלקת הרווחה בקרית-חיים בנוגע למצב אביו של העותר, וזאת בהקשר לפניותיו באשר לגובה שכר-הדירה אותו הוא משלם ל שקמונה.

עוד עולה מביקורי המעגל במשך השנים, כי מעבר לכך שרישום הגרים עם אביו המנוח של העותר, שהינו הדייר החוזי, השתנה מעת לעת, הרי ככל שמבצע ביקור המעגל הגיע, ולא מצא מישהו בדירה, הוא שוחח עם השכנים, ואלה אישרו לו את מגורי הדייר החוזי בדירה.

7. במשך כל השנים כתובתו של העותר גם מבחינת קופת-חולים, הבנק וחברת הביטוח "מגדל", היתה ברחוב הקיבוצים 18.

יחד עם זאת, בשנים האחרונות שינה העותר את כתובתו, בכל הקשור לתלושי השכר, ומסר את כתובת חברתו, ולא את כתובת הדירה בה התגורר אביו.

8. בכל ביקורי המעגל, ובדיקות נוספות שנעשו על-ידי שקמונה עד ל-17', נמצא כי העותר מתגורר בדירה עם אביו.

9. בביקורי המעגל של השנים 17' ו-18' (ביקור המעגל של שנת 18' בוצע כ-3 שבועות לפני פטירת אביו של העותר), צוין כי העותר אינו מתגורר עם אביו.

בבקשה לקביעת שכר-דירה בהתאם להכנסה מ-19/2/17 נרשם על-ידי מאן דהוא: "הבן לא גר עמו", אולם אין המדובר במסמך החתום על-ידי אביו של העותר, ולא ברור בכתב-יד של מי נכתב המסמך (בתחתית המסמך ליד התאריך מצוי מקום לחתימת הדייר, אולם אין חתימה במסמך - נספח י"ב לכתב התשובה של שקמונה).

בביקור המעגל ל-17', שבוצע ב-1/3/17, מודפס שמו של ה עותר, והוא מחוק ב קו עליו.
אין הערות כל שהן לגבי המתגוררים, הגם שמצוי בטופס מקום המיועד לכך, ואין פירוט של הסוקר האם שאל את אביו של העותר מתי הבן עזב, והיכן הוא מתגורר, ואף אין פירוט בדו"ח כי הסוקר ביצע בדיקה בדירה לבחון האם קיימים בגדים או חפצים של העותר, אם לאו.
ניתן היה לצפות כי כאשר המדובר באדם שהתגורר שנים רבות בדירה, וששמו אף היה מודפס בטופס המוכן של ביקור המעגל כמי שמתגורר בדירה, והסוקר אינו מוצא אותו בדירה, ומקבל דיווח כי אינו מתגורר בדירה, תישאלנה שאלות מינימליות מתבקשות בנוגע למועד העזיבה, ולהיכן עזב, כפי שבעבר נמסרו פרטים לגבי הבנות כי הן עזבו, ולהיכן הן עברו להתגורר.

ב-24/5/18 בוצע ביקור מעגל של שנת 18', ובמסגרתו אף חתם אביו של העותר על הצהרה כי הוא מתגורר לבדו בדירה, וכי לא מתגוררים דיירים נוספים, וכי להצהרה זו יש משמעות, הן לגבי קבלת הנחה בשכר-דירה, והן בנוגע לכך שהצהרה לא תאפשר לקרוביו לטעון כי גרו עמו על-מנת להיחשב כדיירים ממשיכים.

10. ב-15/6/18 נפטר אביו של העותר.

בנספחים לכתב התשובה של שקמונה, צוין כי ב-20' הסדיר העותר את כל החיובים.

11. חקירה שערכה שקמונה לאחר פטירת אביו של העותר, העלתה כי השכנים בבניין בו מצויה הדירה מסרו שהעותר התגורר עם אביו במועד הפטירה.

12. לאחר פטירת אביו, ביקש העותר להיות מוכר כ"דייר ממשיך".
בקשתו של העותר הובאה לדיון בפני הוועדה המחוזית להקניית זכויות חוזיות, אשר דנה בעניינו של העותר ב-18/11/18 (הוועדה מכונה על-ידי העותר גם כ"וועדת השלושה").

הוועדה המחוזית ציינה כי בוועדת איגום מ-16/2/15 מפורט כי הדייר החוזי, דהיינו אביו של העותר, מתגורר עם שני ילדיו הבגירים, שהינם מעל גיל 21, והעותר אף מופיע כמי שגר בדירה בשאלון ההנחה שמולא באותה עת.
עוד ציינה הוועדה המחוזית, כי בתאריך הקובע ב-09' התגורר העותר בדירה, וכי הוא אף רשום כמי שמתגורר בדירה בשנים 10', 12' ו-13', וכן ב-16'.

בהינתן כל הנתונים שעמדו לנגד עיני הוועדה המחוזית, ראתה עצמה הוועדה המחוזית מחויבת לדחות את בקשת העותר בשל ביקורי המעגל מהשנים 17' ו-18'.
דהיינו, הוועדה המחוזית סברה כי אין באפשרותה להפעיל שיקול-דעת, והיא מחויבת להסתמך אך ורק על ביקורי המעגל.
יחד עם זאת, מצאה הוועדה המחוזית לנכון להפנות את תשומת לבה של הוועדה העליונה למספר עניינים שלדעת הוועדה המחוזית מצריכים בחינה ביקורתית של ביקורי המעגל.

הוועדה המחוזית הפנתה לוועדת האיגום מ-15', הפנתה לרישומי משרד הפנים בנוגע לכתובתו של העותר בדירה במהלך כל השנים, הפנתה לחתימה של שכנים, מכרים ומנהלים ממקום עבודתו של העותר אשר אישרו שידוע להם שהעותר התגורר בדירה עם האב, וכן הפנתה למסמכים מהבנק, מקופת חולים, ומחברת הביטוח "מגדל", שבכולם כתובתו הרשומה של העותר היתה בדירה עם האב.

13. וועדה עליונה דנה בעניינו של העותר ב-8/1/19, ודחתה את בקשתו להיות מוכר כ"דייר ממשיך", על סמך ביקורי המעגל מהשנים 17' ו-18'.

הוועדה העליונה ציינה כי: "על-אף הנסיבות המיוחדות ...", היא אינה מקבלת את הבקשה.

הוועדה העליונה פירטה אלו מסמכים היו לנגד עיניה, אולם לא נימקה מדוע החליטה לדחות את בקשת העותר, ולתת משקל אך ורק לביקורי המעגל מהשנים 17' ו-18'.

הוועדה ציינה כי הן אביו המנוח של העותר שהיה הדייר החוזי והן העותר הינם חסרי דיור, וכן ציינה כי על-פי ממצאי מרשם האוכלוסין, העותר מתגורר ברציפות בדירה מאז היותו ילד, מאז 84', וכי מעולם לא שינה את כתובתו.

הוועדה העליונה אף ציינה כי על-פי ממצאי חקירה, כמו גם ביקורי מעגל במהלך השנים מ-16'-09' עלה כי העותר התגורר עם אביו, והדברים עולים גם מטפסי וועדת שיפוץ וועדת איגום מ-15'.

הוועדה העליונה התייחסה לכך כי ב-24/5/18 חתם האב על הצהרה כי הוא מתגורר לבד.

הוועדה העליונה ציינה כי העותר מסר שהוא מתגורר בדירה למעלה מ-30 שנה, וכן כי העותר מסר לוועדה שאביו היה מכור לסמים כל חייו, ובסוף חייו אף צרך כדורים.

הוועדה העליונה אף ציינה כי העותר בפנייתו אליה מסר שאביו הסכים שהחברה המשכנת תמחק את שמו כמי שמתגורר בדירה, וזאת על-מנת לקבל הנחה בשכר-דירה.
הוועדה העליונה ציינה כי העותר מסר שמדי פעם היה שוהה אצל חברתו.
הוועדה אף היתה מודעת לממצאי חקירה שבוצעה 30 יום לאחר פטירת אביו של העותר, ושעל-פיהם נמסר לחוקר על-ידי כל האנשים שחקר, כי העותר התגורר בדירה עם האב.
הוועדה העליונה ציינה כי העותר לא זכאי בפני עצמו לדיור ציבורי.

14. מאחר והוועדה העליונה, אשר דנה בעניינו של העותר ב-8/1/19, דחתה את בקשתו של העותר, הגיש העותר עתירה ב-עת"מ 64367-02-19.
בדיון באותה עתירה הוחזר עניינו של העותר לוועדה העליונה לבחינה מחודשת, מאחר ולא נערך בירור עובדתי ראוי בנוגע לתמיהות שעלו באשר לטפסי ביקורי המעגל, והסימונים בהם, כאשר אף המשיב הסכים להחזרת העניין לוועדה.

הוועדה העליונה היתה אמורה לבחון את מכלול הראיות המובאות לפניה, וביניהן אף את דו"חות ביקורי המעגל.

15. ב-10/6/19 נשלחה בקשתו המחודשת של העותר לוועדה העליונה על-מנת להכיר בו כ"דייר חוזי" או כ"דייר ממשיך".

במכתבו לוועדה, טען העותר כי לאחר שהפך לבגיר, והחל מ-06', בביקורי המעגל נמצא כי הוא מתגורר בדירה, והוא מופיע כאחד השוכרים החוזיים (עיין סעיף 16 למכתב).

העותר טען בפני הוועדה שאין מקום להסתמך רק על חלק מהמידע שלפניה ולהתעלם מהיתר, וודאי כאשר נפלו פגמים בטופסי ביקורי המעגל.

העותר הפנה למגוון של אנשים אשר אישרו כי הם יודעים על-כך שגר בדירה עם אביו, והמדובר בשכנים, קופאית בסופר הסמוך, חברי משפחה, עמיתים למקום העבודה בדואר ישראל, וכן עורך דין.

בהקשר לכך יש לציין כי המדובר במסמך שבו מצויה כותרת: "אני מודע/ת שיהודה בנו של ניסים יעקב בן חמו ז"ל דר יחד עמו בביתם שברח' הקיבוצים 18 ב-5 השנים האחרונות", ועל המסמך חתומים אנשים שונים.

אין פירוט במסמך מה מקור הידע של כל אחד, ואף אין המדובר בתצהיר שניתן לפני עו"ד.

16. באשר לטופס ביקור המעגל מ-17', טען העותר כי שמו הודפס מראש בטופס כמי שמתגורר בדירה, אולם השם נמחק בקו אופקי וצוינו המילים "עזב" ו"עודכן במערכת".
העותר טען כי עורך הביקור לא עדכן בטופס מי מסר לו את המידע בנוגע לעזיבתו של העותר, ומדוע אין אפילו אישור של ה"דייר החוזי" ליד המידע מ-17', ומכל מקום, בהינתן שאביו של העותר היה מכור לסמים (ועניין זה היה בידיעת הוועדה בלא קשר למסמך הרפואי שצירף העותר לעתירה), אלו אינדיקציות היו למבצע ביקור המעגל לכך שהעותר אינו גר יותר עם אביו.
העותר טען כי בטופס קיים מקום המיועד לקבלת עדויות משכנים לגבי הידוע על הנעשה בדירה, אולם מקום זה נותר ריק בטופס, ואין אף תיעוד להתרשמות של עורך ביקור המעגל בשאלת עזיבתו של העותר, דהיינו האם הוא שאל מתי העותר עזב? האם בדק בדירה אם מצויים חפצים של העותר אם לאו?
משכך, טען העותר, כי אין מקום להסתמך על ביקור מעגל פגום זה.

17. באשר לביקור המעגל מ-18' ציין העותר כי גם טופס זה מולא באופן לקוי, ואין מקום להסתמך עליו.
העותר טען כי פרטים לגבי מגוריו בדירה רשומים בטופס ונמחקו בטיפקס.
עוד ציין העותר, כי אין המדובר, לכאורה, באותו אדם שביצע את ביקורי המעגל הן ב-17' והן ב-18'.
העותר הצביע על-כך שמבצע ביקור המעגל נדרש לפרט את התרשמותו באשר להצהרת הדייר החוזי, שהוא מתגורר בגפו, אולם מבצע הביקור לא מילא דבר בעניין זה, ובניגוד לביקור המעגל מ-18', שבוצע כ-3 שבועות לפני פטירת אבי העותר, הרי חוקר שהגיע לדירה 30 ימים לאחר פטירת אבי העותר, קיבל מידע מכל השכנים והגורמים, אצלם ערך בירור, שהעותר התגורר בדירה עם אביו.

פגם נוסף בדו"ח ביקור המעגל מ-18' - הינו אי-מילוי הטופס ברובריקה "האם יש ממצאים נוספים המעידים על מגורי דיירים נוספים", דהיינו גם מבצע ביקור המעגל ב-18', לא טרח לבדוק האם יש ממצאים כלשהם בדירה המצביעים על-כך שמאן דהוא נוסף, מלבד הדייר החוזי, מתגורר בדירה.

על-כל האמור לעיל, הוסיף העותר וטען, כי קיימת אי התאמה בין תאריך ביצוע ביקור המעגל לבין תאריך חתימה ה"דייר החוזי" ושני התאריכים כוללים מחיקות ותיקונים.

בנסיבות אלה, טוען העותר כי לא היה מקום להסתמך באופן בלעדי על הדו"חות הפגומים, ולהתעלם מכל יתר הראיות.
18. הוועדה העליונה, אשר דנה בעניינו של העותר ב-10/5/20, לא שינתה החלטתה.

הוועדה קיבלה את התייחסות מבצע ביקור המעגל בכתב, קיבלה את ההסברים כי אביו של העותר שינה את גרסתו במהלך ביקור המעגל, ולכן בוצעה המחיקה בטיפקס בטופס של 18', והחליטה לדחות את בקשת העותר.

19. לאחר החלטתה של הוועדה מ-10/5/20, הגיש העותר עתירה נוספת.
במסגרת עתירה זו, ומהנימוקים שפורטו בהחלטה מ-12/10/20, החלטתי לאפשר חקירתם של מבצעי ביקורי המעגל בדירה , אשר מילאו את הדו"חות בהתייחס לשנים 18'-17' , שעל בסיסם קיבלה הוועדה את החלטתה.

משצורפה שקמונה כמשיבה נוספת לעתירה, הוגש תצהיר מטעמו של מבצע ביקור המעגל ב-18', ושקמונה ציינה כי מבצע ביקור המעגל ב-17' אינו עובד בשקמונה מזה למעלה מ-3 שנים, אינו בשליטתה של שקמונה, ושקמונה אינה יודעת היכן הוא.

העותר לא ביקש לעשות נסיון ולזמן מטעמו את מבצע ביקור המעגל מ-17' (עיין בהחלטה בעמ' 18 לפרוטוקול מ-24/12/20).

20. מר יצחק אביב, אשר ביצע את ביקור המעגל ב-18', הגיש תצהיר בנוגע לאופן ביצוע הביקור (מש/1), וכן נחקר בחקירה נגדית.
מעדותו עולה כי אין הוא עובד של שקמונה, אלא עובד של משרד חיצוני שנותן שירותים לשקמונה.

ב-24/5/18 ביצע מר יצחק אביב מספר ביקורים באיזור בו מצויה הדירה, ובהתאם לעדותו הוא ביקר בדירה בה התגורר אביו המנוח של העותר בסמוך לשעה 15:40.

מר יצחק אביב העיד כי לא הועברו לו הנחיות בכתב כיצד לבצע את ביקורי המעגל, והוא אף לא היה מודע כי קיים נוהל כתוב של משרד הבינוי והשיכון באשר לאופן בו יש לבצע את ביקורי המעגל (עיין עמ' 13 ש' 11-12 לפרוטוקול) .

לדבריו, הוא קיבל תדרוך בעל-פה כיצד לבצע את הביקורים, ונמסר לו טופס אותו הוא צריך למלא.

מר יצחק אביב נשאל האם הובהר לו שאם הוא סבור שהדייר החוזי מתגורר לבד, הוא צריך לציין על מה הוא מסתמך בקביעה זו, ותשובתו היתה שהוא רק צריך לסמן בטופס האם הדייר החוזי מתגורר בגפו, אם לאו.

בתצהירו העיד מר אביב כי אבי העותר מסר לו תחילה כי הוא והבן מתגוררים בדירה, וכי הוא הסתובב בדירה בחדרים ושאל היכן הבגדים והציוד של הבן, ואז נאמר לו שהבן לא גר באופן קבוע אלא רק מגיע לביקורים, אבל לא זכור לו אם הוא שאל באיזה תדירות הבן מגיע לביקורים.

מר אביב העיד בתצהירו כי הוא זה שביצע גם את ביקור המעגל ב-16', ואז הוא סימן כי הבן-העותר מתגורר בדירה, והוא אף ראה ציוד של הבן ובגדים של הבן בחדרים (בביקור המעגל של שנת 2016, אשר צורף לתגובת משרד הבינוי והשיכון, מופיע רישום כי העותר מתגורר עם אביו, וכן מופיע רישום כי דלת הכניסה לחדר של הילד לא תקינה, דהיינו הסוקר אכן ראה את החדר בו מתגורר העותר, ואותו כינה "החדר של הילד") .

עוד הופנה הסוקר מר יצחק אביב לפערים בין האמור בתצהירו לבין הנתונים שמילא בטופס ביקור המעגל, ואישר כי אכן לא רשם בטופס את הנתונים שהוא רושם בתצהיר, שניתן למעלה משנתיים לאחר ביקור המעגל.

מר יצחק אביב אף אישר כי בתחילה אביו המנוח של העותר אמר לו שהבן גר איתו, ולאחר מכן הוא מסר לו שהוא לא גר איתו בקביעות, אלא בא לבקר.

אציין כי למרות שבנסיבות אלה, ובהינתן העובדה שהבן התגורר שנים רבות עם האב, היתה מתבקשת השאלה להיכן הבן עבר להתגורר באופן קבוע, ובאיזה תדירות הוא כן מגיע, לא נשאלו שאלות אלו, ואין מענה עליהן בטופס ביקור המעגל.

דהיינו, המדובר בסיטואציה שבה אבי העותר מסר תחילה כי העותר מתגורר עמו, ולאחר מכן, לגרסת הסוקר, הוא אמר שהבן לא גר שם בקביעות, והסוקר לא מצא לנכון לברר מה התכוון אבי העותר-הדייר החוזי, באומרו שהבן אינו מתגורר בקביעות, והיכן הבן כן מתגורר בקביעות?

יחד עם זאת העיד הסוקר בבירור כי לא מצא חפצים של העותר בבית אביו.
21. עדותו של הסוקר מר יצחק אביב, בתצהירו ובחקירתו הנגדית, מעלה תמיהה בנוגע למייל של נציגת שקמונה, הגב' עפרה דותן, מנהלת מעונות ורכזת תביעות משפטיות, מייל מ-6/5/19, שבו צוין כי:
"בהמשך להחלטת בימ"ש, ברצוני ליידע כי התקשרתי לחוקר לברר האם זוכר לגבי מחיקת פרטים על מגורים של דייר נוסף בדירה, בטיפקס, אך לאור כך שהביקור בוצע לפני שנה, לא יכול לזכור מדוע הפרטים נמחקו...".

גם אם פנייתה של הגברת עפרה דותן נעשתה למר יגאל שלום, הממונה על הסוקר מר יצחק אביב, ולא למר יצחק אביב, הרי מן הסתם התשובה שקיבלה נעשתה לאחר שמר יגאל שלום בירר את השאלה עם הסוקר הספציפי שביצע את ביקור המעגל (עמ' 17 ש' 2 לפרוטוקול) , ובנסיבות אלה לא ברור איך ב-19' נמסר מידע שהסוקר - מבצע ביקור המעגל, אינו זוכר פרטים, לעומת התצהיר והעדויות ב-20'?

יחד עם זאת, הסוקר מר יצחק אביב, לא כתב את המייל, ואינו יודע מדוע נכתב כך.

22. יש לציין כי בהתאם להנחיות משרד הבינוי והשיכון, בכל הקשור לביקורי המעגל (הנחיות שצורפו לתגובת המשיב מ-3/9/20), קיימות מס' מטרות לביקורי המעגל, אשר אחת מהן הינה אימות פרטי כל המתגוררים בדירה וזיקתם לדייר החוזי.

בהנחיות צוין כי יש לתאם את מועד ביצוע ביקור המעגל, ויש להסביר לדייר את מטרת הביקור, ואלו מסמכים ואישורים צריך הדייר להכין לקראת הביקור.
קיימת התייחסות בהנחיות לצורך לתשאל את הדייר בשפה אותה מדבר, ולהיעזר במידת הצורך במתורגמן.
עוד צוין בהנחיות, כי בעת הביקור ייעזר מבצע הביקור במקורות שונים, אשר כוללים גם שכנים, וועד הבית, גורמים מוסדיים שהדייר ובני משפחתו מצויים בקשר עמם, וכן התרשמות אישית ובחינת הדירה.
בהנחיות צוין כי טופס ביקור המעגל מהווה אסמכתא משפטית, ועל-כן חשוב כי הבדיקה תיערך בצורה קפדנית, ותשקף את המצב העובדתי של הדייר והדירה, ולאחר הביקור יש לשלוח לדייר העתק מטופס הביקור.

טענות הצדדים

טענות העותר

23. העותר טען כי לאור תקופת מגוריו עם אביו, שהיה הדייר החוזי, עוד לפני 1/8/09, אין הוא נזקק להוכיח זכאות עצמית, דהיינו - שהוא זכאי כיום לדיור ציבורי, כדי שיוכר כדייר ממשיך.

לטענת העותר, הוא עונה להגדרה שבסעיף 2.12.1 לנוהל 08/19, שכן הוא גר בתאריך הקובע - 1/8/09, עם הדייר החוזי בדירה, והוא התגורר ברציפות לא פחות מ-4 שנים בדירה עם הדייר החוזי לפני פטירתו של הדייר החוזי, וזאת במצטבר לכך שהעותר טוען כי מתקיימת בו הגדרת "דייר ממשיך" המפורטת ברישא של סעיף 2.12 לנוהל.

העותר אף הפנה להוראות סעיף 70 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 09' ו-10') תשס"ט-2009 (להלן: " חוק ההתייעלות הכלכלית"), אשר על-פיו, סעיף 3 לחוק זכויות הדייר בנוסחו הישן ממשיך לחול לגביו, בנסיבות בהן התגורר עם הדייר הזכאי בדירה לפני 1/8/09, והתגורר עמו פרק זמן של 4 שנים רצופות נוספות בטרם פטירתו.

24. בכל הקשור לביקורי המעגל מהשנים 17' ו-18', שעל בסיסם נדחתה זכאות העותר להיחשב כדייר ממשיך, נטען על-ידי העותר כי מבצעי ביקורי המעגל פעלו בניגוד לנהלי המשיב עצמו, לא פירטו על מה הסתמך מבצע ביקור המעגל בקביעה כי הדייר החוזי מתגורר בגפו, הביקור לא תואם מראש, למרות שהנוהל קובע כי כך יש לעשות, ובוצעו בטפסים מחיקות שונות.

25. לאחר חקירת מבצע ביקור המעגל ב-18', הגיש העותר השלמת טיעון מטעמו.
בהשלמת טיעון זו טען העותר כי מאחר והבסיס העובדתי להחלטת הוועדה היו ביקורי המעגל מהשנים 17' ו-18', ובאלה נפלו הפגמים שיש בהם כדי להטיל ספק בממצאי הביקורים, הרי החלטת הוועדה שנסמכת על ביקורים אלה הינה שגויה, ולא ניתן לומר כי המדובר בהחלטה סבירה.

לטענת העותר, כאשר המדובר בזכות חוקתית לקורת גג, יש לבחון בהקפדה האם הביקורים בוצעו כראוי, והאם הטפסים מולאו כראוי.

העותר הדגיש, כי משרד הבינוי והשיכון הסתמך על שקמונה, וזו הסתמכה על מבצעי ביקורי המעגל, שאינם עובדיה, ואשר לא ביצעו את הביקורים בהתאם לנהלים, ונטען על-ידי משרד הבינוי והשיכון כי הוועדה אינה יכולה, ואין זה מתפקידה, לחקור את מבצעי ביקורי המעגל.

26. ספציפית לגבי ביקור המעגל שבוצע ב-18', נטען כי מבצעי הביקור לא ראה נהלים כתובים, אלא קיבל הסברים בעל פה, כיצד עליו למלא את טופס ביקור המעגל.

עוד נטען, כי מבצע הביקור כלל לא הכיר את ההנחיה על-פיה יש לציין על מה מסתמכת המסקנה שהדייר החוזי גר לבדו, ואף לא הכיר את ההנחיה כי יש לתאם ביצוע ביקור מעגל.

בנסיבות אלה, כאשר מבצע ביקור המעגל לא הכיר את נהלי משרד הבינוי והשיכון, ולא ביצע את הביקור בהתאם לנהלים אלה, ואף לא מילא את הטפסים כנדרש, נטען על-ידי העותר כי אין מקום להסתמך על ביקורי המעגל כחזות הכל, ולבסס עליהם החלטה הדוחה את בקשתו של העותר.

העותר אף טען כי הקלדת כל הנתונים מראש, כאשר מבצע ביקור המעגל צריך רק לבדוק את נכונותם, יוצרת פתח לתקלות ולפגמים, לרבות בשל העדר תשומת לב לפרטים המודפסים שיש לבדוק את נכונותם, טעות שהיתה עשויה להימנע לו מבצע ביקור המעגל היה ממלא בעצמו את הפרטים.

העותר הצביע על חוסר התאמה בין המייל מ-6/5/19 של נציגת שקמונה, גב' עפרה דותן, שממנו עולה שמבצע ביקור המעגל לא ידע לזכור פרטים בכל הקשור למחיקה בטיפקס, לבין הפרטים הרבים שמבצע ביקור המעגל ידע למסור במעמד עדותו בבית-המשפט.

27. העותר טען כי גם בהתייחס לביקור המעגל מ-17', שהינו נספח ה' לעתירה, חסרים פרטים שהנוהל של משרד הבינוי והשיכון קובע שיש לרושמם, והטופס אינו כולל הסבר על מה מסתמכת הקביעה שהדייר החוזי גר לבדו, אינו מפרט קבלת עדויות מהשכנים לגבי הנעשה בדירה, ואין בו הערות לגבי המתגוררים בדירה.

עוד הוסיף העותר וציין, כי שני הטפסים של השנים 17' ו-18' אינם כוללים התייחסות למצבו של הדייר החוזי, אשר כעולה מהמסמך הרפואי שהוגש לבית-המשפט, היה מכור לסמים.

לסיכום, נטען על-ידי העותר כי טפסי ביקורי מעגל שמולאו בניגוד לנהלים אינם יכולים לשמש בסיס עובדתי להחלטה סבירה, ולאור זאת יש לבטל את החלטת הוועדה המסתמכת על שני ביקורי המעגל מהשנים 17' ו-18'.

28. העותר טען כי בהיבט המנהלי, לא ברור לשם מה משרד הבינוי והשיכון מנסח נהלים, אם אינו בודק כלל האם הנהלים מקוימים בפועל בשטח, ואינו מקבל את ההחלטות תוך שימת לב לשאלה האם ביקורי המעגל בוצעו על-יסוד נהלים אלה, אם לאו.

אשר על-כן נטען כי קיים פגם בסבירות ההחלטה של הוועדה, אשר התייחסה לתשתית עובדתית לקויה שאינה מעוגנת בנהלים.

טענות המשיבים

29. משרד הבינוי והשיכון טען כי אין מקום להתערבות בהחלטת וועדת אכלוס עליונה מ-10/5/20, אשר דחתה את בקשת העותר להכיר בו כדייר ממשיך, מהטעם של העדר רציפות בדירה ביחד עם הדייר החוזי עד ליום פטירתו של הדייר החוזי.

עוד נטען, כי החלטת הוועדה הינה סבירה על-יסוד המידע שקיבלה משקמונה, לרבות ההבהרות בכתב מהסוקר, שביצע את ביקור המעגל ב-18'.

משרד הבינוי והשיכון אינו חולק כי קיימים דיווחים רצופים על מגורי העותר עם הדייר החוזי עד שנת 2017, אולם לטענתו בהתאם לדיווחים מ-17' ומ-18', עולה כי העותר לא התגורר בדירה עם אביו, ועל-כן אין רציפות מאז 8/09 ועד לפטירת אביו של העותר.

העותר כשלעצמו, אינו זכאי לדיור ציבורי.

30. משרד הבינוי והשיכון הפנה להוראות חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי, תשנ"ח-1998 (להלן: "החוק"), וכן לנוהל 08/19, שהינו נוהל דייר ממשיך, על-פיהן נקבעים הקריטריונים שעל העותר לעמוד בהם כדי להיחשב כדייר ממשיך.

בהתאם להוראת סעיף 3 לחוק, לא זכאי העותר כיום להיחשב כדייר ממשיך, שכן אין לו זכות לדירה ציבורית לפי הכללים החלים כיום, בהתייחס לזכאות לדיור ציבורי.

יחד עם זאת, קיימת הוראת מעבר לחוק, במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית, אשר מבחינה בין מי שהתגורר עם הדייר החוזי ביום הקובע - 1/8/09, לבין מי שלא התגורר עם הדייר החוזי בתאריך זה.

העותר התגורר עם אביו, שהיה הדייר החוזי, ב-1/8/09, ועל-כן ממשיכות לחול עליו הוראות סעיף 3 לחוק כנוסחו ערב התיקון, אולם עליו להתגורר עם הדייר החוזי במשך 4 שנים לפחות, וברציפות, עד למועד שבו נפטר הדייר החוזי, או עבר למוסד סיעודי.

לטענת משרד הבינוי והשיכון, מאחר ואביו של העותר נפטר לאחר 1/8/09, הרי התנאי שבו היה העותר צריך לעמוד, מעבר לכך שהתגורר עם אביו בתאריך הקובע - 1/8/09, הינו מגורים עם אביו - הדייר החוזי, עד לפטירת האב, בהתאם לחלופות בסעיף 2.12 לנוהל 08/19.

משרד הבינוי והשיכון הפנה גם לפסק-הדין ב-עת"מ 21200-11-19 בשארי נ' עמידר (20/2/20).

31. משרד הבינוי והשיכון טען כי החלטת הוועדה סבירה, וזאת לאור המשקל המועדף הניתן לביקורי המעגל הנערכים בזמן אמת, והמהווים ראיה חשובה בקביעת הזכאות להכרה בזכויות של "דייר ממשיך".

עוד ובנוסף נטען כי החלטת הוועדה צריכה לשקף וליישם את טובת הכלל ואת האינטרס הציבורי, לאור המחסור החמור בדירות בדיור הציבורי, ועל משרד הבינוי והשיכון לנהוג בשוויוניות בכל הקשור לדיור הציבורי, שהינו משאב מוגבל, וביישוב בו מצויה הדירה שהעותר מבקש להיחשב לגביה כדייר ממשיך, ממתינות 220 משפחות הזכאיות לדיור ציבורי, ומתוכן 23 משפחות ממתינות לדירת קרקע.

32. משרד הבינוי והשיכון טען כי בהתאם להנחיות, יש לציין על מה מסתמכת קביעת מבצע ביקור המעגל כי הדייר מתגורר בגפו, וכי אין הצדקה לכלול בהנחיות הנחיה באשר למצבי חריגות שונים שיצריכו בדיקות עובדתיות נוספות של מבצעי ביקורי המעגל, וניתנת גמישות למבצע הבדיקה לפעול כחכמתו, ובהתאם לשכל הישר.

לו היה סבור הסוקר כי היתה בעיה בכשירות הקוגניטיבית של הדייר החוזי - אביו של העותר, הרי חזקה על-כך שהסוקר היה מתריע על-כך, וזאת לגרסת המשיבים.

עוד נטען על-ידי משרד השיכון והבינוי, כי אין אינדיקציה לכך שבמועד ביצוע ביקור המעגל ב-17' ו/או ב-18', היתה פגיעה ביכולת הקוגניטיבית של הדייר החוזי.
33. בהשלמת הטיעון בכתב, לאחר שמיעת עדותו של הסוקר מר יצחק אביב, נטען על-ידי משרד הבינוי והשיכון כי אין קשר בין פגמים עליהם הצביע העותר בכל הקשור לביקור המעגל ב- 18' לבין מסקנה כי העולה מביקור זה ועל-פיו העותר לא התגורר בפועל בדירה במועד ביצוע ביקור המעגל, הינו נתון שגוי.

משרד הבינוי והשיכון טען כי אין בפגם עליו הצביע העותר, תוך השוואה לנהלים, כדי להביא למסקנה שאילו ביקור המעגל היה מבוצע בדרך אחרת, התוצאה היתה שונה.

עוד נטען, כי ביקורי המעגל מ-18'-17' בצירוף ליתר המידע והראיות המנהליות הקיימות, ובהן הגשת בקשה לקביעת שכירות ב-17' וחתימת הדייר החוזי על הצהרה לפיה הוא מתגורר לבד ב-18', מביאים למסקנה כי ההחלטה שהתקבלה בעניינו של העותר הינה החלטה ראויה שאין להתערב בה.

משרד הבינוי והשיכון מביע תמיהתו הכיצד העותר לא פנה לשקמונה, אם אכן התגורר עם הדייר החוזי ונודע לו על ביקורי המעגל שנערכו מאביו-הדייר החוזי, ואי-פנייתו מתיישבת יותר עם כך שלא התגורר עם הדייר החוזי.

34. משרד הבינוי והשיכון הפנה להלכה על-פיה פגם מנהלי אינו גורר אוטומטית את בטלות ההחלטה, ויש לשקול את עצמת הפגם אל מול מכלל נסיבות העניין, לרבות האינטרס הציבורי.
הפגם הנטען, של ביצוע ביקור המעגל שלא בהתאם לנהלים, אינו כזה שמצדיק ביטול ההחלטה.

35. שקמונה טענה כי לה אין אינטרס כלכלי כל שהוא בזהות הדייר המתגורר בדירה, וכי אין לקבל את טענת העותר על פגמים בביקורי המעגל, כאשר לאורך השנים בוצעו ביקורי מעגל המשקפים את המצב לאשורו, וכי יש להסתכל על התמונה בכללותה, ולא רק על אותם פגמים נטענים בביקורים בשנתיים האחרונות, עובר לפטירת אביו של העותר.

שקמונה צירפה את מכלול ביקורי המעגל ופניות אביו של העותר מאז שנת 2011, על-מנת להצביע על-כך שכאשר אביו של העותר מסר שהעותר מתגורר עמו, כך נרשם, וכאשר מסר כי העותר אינו מתגורר עמו, נרשם הדיווח המעודכן (דהיינו, כשם שהאמור בדיווחים בשנים הקודמות היה נכון, גם האמור בדיווח מהשנתיים האחרונות הינו נכון ומשקף את מה שמצא הבודק בביקורי המעגל ).

שקמונה ציינה כי בפניה לקביעת שכר-דירה מ-17' צוין כי העותר אינו מתגורר עם המנוח, אולם מדובר בפניה שאינה חתומה על-ידי אביו של העותר - הדייר החוזי.

שקמונה ציינה בכתב הגנתה, כי מעבר לביקור המעגל מ-18' קיים גם תצהיר החתום על-ידי אבי העותר-הדייר החוזי, על-כך שהעותר אינו מתגורר עמו, וכי תשלום שכר-הדירה שנקבע לאבי העותר, נקבע על-בסיס היותו מתגורר בגפו.

עוד נטען על-ידי שקמונה, כי הפניית העותר לבעיית התמכרותו של אביו לסמים, אין בה כדי להשליך על ביקורי המעגל, שכן בעיית הסמים היתה קיימת לאורך שנים רבות, ולא היה בה כדי להשליך על מסירת הפרטים על-ידי אבי העותר בנוגע לשאלה מי מילדיו, אם בכלל, גר עמו.
ביקורי המעגל, לאורך השנים, מצביעים, כך לדברי שקמונה, על תנודתיות במגורי הילדים עם הדייר החוזי.

36. עוד נטען על-ידי שקמונה, כי גרסת העותר עצמו בפנייתו מ-16/12/18, מעלה תהיות.

שקמונה ציינה כי בניגוד לטענות העותר על-כך שהמשפחה עקבה ודאגה שהאב ישלם את חשבונותיו, מסתבר כי לאב המנוח היה חוב כספי שלא שולם, והעותר לא סייע לאביו, בחיי האב, להסדיר את החוב על-מנת למנוע מצב בו יפונה האב מהדירה.

עוד נטען כי טענות העותר על-כך שאביו הסכים למחוק את שמו של העותר כמי שמתגורר בדירה על-מנת לזכות בהנחה, הינה טענה תמוהה, שכן ככל שהעותר יודע שהמדובר במידע שאינו אמיתי, וכי זו היתה הסיבה למסירת המידע על-ידי האב המנוח, הרי המדובר בכוונה להונות את שקמונה על-מנת להפחית דמי שכירות, ולא ברור מדוע העותר, שעבד, ואשר לטענתו התגורר עם האב, לא דאג לתשלום דמי השכירות.

שקמונה הפנתה לכך שהעותר טען במכתבו כי בעקבות מצבו הרעוע של האב, הוא התגורר מדי פעם בדירת חברתו, ודברים אלה, כך לגרסת שקמונה, אינם עולים בקנה אחד עם טענות העותר כי הוא נשאר לגור בדירה על-מנת לטפל באביו ולסעוד אותו.

שקמונה מעלה תמיהה האם כאשר מצב האב מחמיר, זהו הזמן לעזוב את דירת האב ולהתגורר "מדי פעם" אצל החברה (ואין ספק שאין פירוט של העותר מה היתה התדירות בה התגורר אצל חברתו ומה היתה התדירות בה התגורר אצל אביו במהלך השנתיים האחרונות-18'-17') ?
תמיהה נוספת שמעלה שקמונה הינה העברת הכתובת בתלושי השכר לכתובת החברה, והנימוק התמוה שניתן לכך.

שקמונה אף טוענת כי מי שלא משאיר חפצים בדירה, ואין זה משנה מה הסיבה לכך, וזאת בהקשר לסיבות שנכתבו על-ידי העותר, אינו מתגורר בדירה, ובנסיבות אלה אין תימה שהסוקר לא מצא חפצים של העותר בדירת אביו המנוח.

על האמור לעיל הוסיפה שקמונה וטענה, כי כל השכנים והאחרים שחתמו על מסמך שהוכן על-ידי העותר בנוגע למגוריו עם אביו המנוח, לא הגישו תצהירים, ומכל מקום בולט העדר תצהיר וחתימה של אחיותיו של העותר על-כך שאחיהם/העותר הוא זה שגר עם האב המנוח.

37. בהשלמת הטיעונים מטעם שקמונה לאחר שנחקר הסוקר שביצע את ביקור המעגל ב-18', טענה שקמונה כי אין מקום להתערבות בית-המשפט בהחלטת הוועדה, אשר הינה סבירה, וכי ניתן להסתמך על ביקורי המעגל ברמת הראיה המנהלית, הן בהתייחס לתקופה שקדמה ל-18'-17' שלגביה אין לעותר טענות לגבי ביקורי המעגל , והן בהתייחס ל-18'-17', אשר לטענת שקמונה, ביקורי המעגל בוצעו בהם באופן דומה לביקורי המעגל הקודמים.

שקמונה אף מדגישה כי ביקורי המעגל וממצאיהם פועלים לשני הכוונים, דהיינו הן לאי-חיוב אביו המנוח של העותר, שהיה הדייר החוזי, בדמי שכירות בשיעור של מי שאינו מתגורר בגפו, והן באשר לקביעה כי אכן האב המנוח התגורר בגפו ב-18'-17', ועל-כן העותר אינו זכאי להיחשב כדייר ממשיך.

שקמונה הפנתה לכך שביקורי המעגל אינם הראיות היחידות שעמדו לנגד עיני הוועדה, וכי לביקור המעגל ב-17' מצטרפת בקשת המנוח לקביעת שכר-דירה כמי שגר בגפו, וכן מצטרף התצהיר עליו חתם המנוח ב-18' על-פיו המנוח התגורר בגפו.

שקמונה אף הדגישה, כי הטענה שהעותר התגורר "מדי פעם" (ואין פירוט מה התדירות של "מדי פעם") אצל חברתו, אינה עולה בקנה אחד עם העדר חפצים של העותר בדירה, ממצא שממנו ניתן להסיק כי חפציו של העותר היו במקום אחר ולא בבית המנוח, וכמו-כן נטען כי אילו העותר היה מתגורר עם אביו, הוא היה יודע מאביו על הגעת הסוקר, והיה פונה ומעמיד על אי-הדיוק, אלא שהעותר התגורר, ככל הנראה, עם חברתו.

38. לאור האמור לעיל סבורה שקמונה כי העותר מנסה לקבל שלא כדין דירה המיועדת למשפחה שממתינה לדירה כגון הדירה שבה התגורר אביו המנוח של העותר, תוך ששקמונה מדגישה את החובה לנהוג במשאבים המוגבלים של דיור ציבורי בצורה הוגנת ושוויונית, וכאשר על בית-המשפט לנהוג בזהירות, שכן הוא רואה מקרה קונקרטי אחד בלבד, ואינו רואה את נסיבותיהם של כלל הזכאים הממתינים לדיור הציבורי, ויתכן שנסיבותיהם קשות מאלה של העותר.

דיון והכרעה

39. בעניינו של העותר, אין חולק כי אין הוא עונה על הגדרת "דייר ממשיך", כנוסחו בחוק כיום, ומאידך גיסא אין אף חולק כי בהתאם להוראת המעבר המעוגנת בסעיף 70 לחוק ההתייעלות הכלכלית, ניתן להכיר בעותר כדייר ממשיך, אף אם אינו זכאי לדירה ציבורית, ואינו עומד באמות המידה לזכות זו, ככל שהמשיך לגור עם אביו -הדייר החוזי, עד לפטירת האב ב-15/6/18, שכן העותר התגורר עם אביו במועד הקובע, דהיינו ב-1/8/09, ועל-כן חלים עליו הכללים שנקבעו בחוק קודם לתיקונו.

(בהתאם לחוק, כנוסחו כיום, אם העותר אינו זכאי לדיור ציבורי בעצמו לפי כללי משרד הבינוי והשיכון, הוא לא יהיה זכאי להיחשב כדייר ממשיך).

40. הוראת סעיף 70(א) לחוק ההתייעלות הכלכלית, זו לשונה:
"(א) הוראות סעיף 3 לחוק זכויות הדייר בדיור הציבורי, כנוסחו ערב תחילתו של חוק זה, ימשיכו לחול על מי שביום י"א באב התשס"ט (1 באוגוסט 2009), התגורר עם זכאי בדירה ציבורית אם התגורר כאמור במשך ארבע שנים לפחות, בין אם קודם למועד האמור ובין אם לאחריו, וברציפות, עד למועד שבו נפטר הזכאי או עבר למוסד סיעודי, ובלבד שהיה אחד המנויים בהגדרת 'דייר ממשיך' במהלך התקופה האמורה.
(ב) הוראות סעיף 3(א) לחוק זכויות הדייר בדיור הציבורי, כנוסחו בסעיף 69(2) לחוק זה, יחולו גם על מי שביום י"א באב התשס"ט (1 באוגוסט 2009) היה דייר ממשיך ולא מוקנית לו זכות לדירה ציבורית לפי הכללים, אלא אם כן עד המועד האמור התגורר ברציפות בדירה הציבורית, עם הזכאי או כדייר ממשיך, במשך ארבע שנים לפחות."

41. הגדרת "דייר ממשיך", כמפורט בסעיף 1 לחוק, כוללת גם את ילדו של הזכאי (הדייר החוזי) שנפטר, ובלבד שהוא יתגורר עם הזכאי בדירה הציבורית, שלוש שנים לפחות בסמוך למועד פטירת הזכאי.

בהתייחס ל-17' ו-18', ולאור מכלול הראיות המנהליות שעמדו לנגד עיני הוועדה, לא סברה הוועדה כי העותר הוכיח שהתגורר בשנים אלה עם הזכאי עובר לפטירתו של הזכאי.

42. אכן נפלו פגמים בביקורי המעגל מ-18'-17', אולם הנני סבורה כי הפגמים שנפלו, כעולה מטופסי ביקורי המעגל, כמו גם מעדותו של הסוקר מר יצחק אביב, אינם מביאים למסקנה שיש להיעתר לעתירה, ולקבוע כי העותר זכאי להיחשב כ"דייר ממשיך" על-יסוד מכלול חומר הראיות המנהליות שעמד לנגד עיני הוועדה העליונה.

מהחומר שעמד לנגד עיני הוועדה עולה כי אף לגרסת העותר, הוא התגורר בשנתיים האחרונות לעתים עם חברתו, ואין פירוט של ממש באיזו תדירות הוא גר עם החברה, ובאיזו תדירות, לגרסתו, הוא היה מגיע לדירה בה התגורר אביו, וטענות שקמונה, כפי שפורטו לעיל בסעיפים 35 ו-36 לעיל, יש בהן ממש, ויש בהן כדי להביא למסקנה שהתוצאה אליה הגיעה הוועדה העליונה אינה בלתי סבירה מבחינה מנהלית על-יסוד מכלול הראיות, כפי שעמדו לנגד עיני הוועדה.

הפגם במילוי טפסי ביקורי המעגל, כפי שעלה בעניינו של העותר (פגם שהביא הן להחזרת עניינו של העותר לבחינה מחודשת על-ידי הוועדה במסגרת עתירה קודמת ב-עת"מ 64367-02-19, והן למתן אפשרות לחקירת הסוקר בעתירה הנוכחית) , מצריך חידוד הנהלים אצל המשיבות, ודאגה לכך שביקורי המעגל יבוצעו בהתאם לנהלים, והטפסים ימולאו כראוי, אולם אין בפגם זה, לאחר ששמעתי את עדותו של מבצע ביקור המעגל, הסוקר מר יצחק אביב, שעשתה רושם מהימן, כדי לשלול את המסקנה העולה מביקורי המעגל, ועל-פיה לא התגורר העותר עם אביו בעת ביצוע ביקור המעגל ב -18'.

ב-עע"מ 2732/14 שניידר נ' משרד הבינוי והשיכון (28/1/15), נפסק כי דו"חות ביקורי המעגל משקפים ביקורות שנערכו בזמן אמת, ללא התראה מוקדמת, ועל-כן יש להם משקל ראייתי רב, וכי הנטל להוכיח מעמד של "דייר ממשיך" מוטל על הטוען כך, ועיין גם ב-עע"מ 823/12 קליסה נ' שמעון (8/8/13).

בפסיקת בתי-המשפט המנהליים, נקבע לא אחת כי דו"חות ביקורי המעגל מהווים ראיה מרכזית בעלת משקל משמעותי, והדבר אף מעוגן בנוהל משרד השיכון 8/19, שעניינו הסדרת הזכויות החוזיות של דייר ממשיך.

דו"חות המעגל, בהקשר למגורי הזכאי בדירה, נערכו לאורך שנים, וצוין בהם מי מילדי הזכאי מתגורר עמו, וברמה של ראיה מנהלית סבירה, עליה מסתמכת הוועדה, אין סיבה לקבוע שהממצא של הסוקר יצחק אביב היה שגוי ואינו נכון.

לדו"חות המעגל מצטרפים מסמכים נוספים, ובהם המסמך בחתימת ידו של אביו של העותר והצהרתו כי הוא מתגורר לבדו, הכתובת אליה נשלחו תלושי השכר, המגורים אצל החברה שהעותר מודה בהם, אם כי לא ברור באיזו תדירות (ולא הוגש לוועדה תצהיר של החברה המפרט עניין זה), וכן סקירת הדירה על-ידי הסוקר, ואי-מציאת אינדיקציה למגוריו של העותר בדירה.

יש לציין כי אם רצון אביו המנוח של העותר היה לשלם דמי שכירות מופחתים, וזו כביכול הסיבה, כך לגרסת העותר, לכך שדיווח על-כך שהוא מתגורר לבד, ולא עם העותר, הרי לא ברור מדוע בשנים קודמות, ולאורך שנים רבות, דווח אחרת, שהרי אותו רציונל לגבי דמי השכירות היה קיים גם בעבר.

כמו-כן, לא הוצג חומר רפואי ממנו עולה כי מצבו של אביו של העותר ביום עריכת ביקור המעגל היה כזה שלא ניתן להסתמך על דבריו, ואף הסוקר לא התרשם כי קיימת בעייתיות בהבנת הדברים (שחרורו של אביו של העותר מבית-החולים, כעולה מאותו מסמך רפואי מ-8/17 שהוצג לבית-המשפט, הצביע על-כך כי מצבו המנטלי היה תקין, וכי אביו של העותר השתחרר מבית-החולים ב-8/17, כשהוא צלול , ולא הומצא מסמך רפואי מאוחר לכך שמצביע על מצב רפואי שבעטיו יש לפקפק בפרטים שנמסרו מפי אביו של העותר בביקור המעגל ב-18' ).

התערבות בית-המשפט בהחלטת הוועדה העליונה כפופה לכללי המשפט המנהלי, ובית-המשפט בוחן האם ההחלטה שהתקבלה סבירה, והתקבלה משיקולים ענייניים, ואינו קובע מה התוצאה אליה היה הוא מגיע, אילו ההחלטה הראשונה היתה מופקדת בידיו, ואינו מחליף את שיקול דעתה של הרשות המוסמכת בשיקול דעתו שלו.

וכפי שנפסק ב-עע"מ 4589/18 כוכבה רובין נ' מדינת-ישראל - משרד הבינוי והשיכון (30/4/19):
"הקצאת דיור ציבורי מסורה לשיקול דעתו של המשיב, ולא לשיקול דעתנו. כפי שאמרתי, ביקורת שיפוטית על החלטות המשיב, אשר מופעלת על-ידי בתי המשפט המנהליים ועל ידינו, לא נועדה אלא להבטיח שהחלטותיו תקיימנה את כללי הצדק הטבעי ולא תפרנה את הכללים האוסרים על שקילת שיקולים זרים, על התעלמות משיקולים רלוונטיים, על הפליה, על שרירות, על חוסר תום לב ועל חוסר סבירות קיצוני. המשיב לא הפר שום כלל מכללים אלו בהחליטו כפי שהחליט ..."

האמור לעיל הינו גם בהתייחס לכך שהדיור הציבורי הינו משאב מוגבל שצריך להיות מחולק בהתאם לאמות מידה וסדרי עדיפויות לזכאים, ובלשונו של כבוד השופט סולברג ב-עע"מ 2653/13 חדידא נ' עמידר, החברה הלאומי לשיכון בישראל בע"מ (29/1/15), רחמנות יתרה על העותר, עשויה להוות התאכזרות אל אחרים הממתינים שנים אר וכות לתורם.

הפגמים עליהם הצביע העותר, בכל הקשור לאופן מילוי טפסי ביקורי המעגל, ולמסקנה שיש להסיק מכך, אינם פגמים מהותיים שיש בהם להביא לפסילת ביקורי המעגל כראיה, וודאי כאשר לאור פגמים אלו אפשרתי חקירת מבצע ביקור המעגל, ועדותו תומכת בכך שביקור המעגל, יש בו כדי להוות אינדיקציה להעדר מגוריו של העותר בבית אביו במועד ביצוע ביקור המעגל ב-18' .

ככלל, פגם מהותי מביא לפסילת אקט מנהלי או לפסילת ראיה מנהלית, ופגם שאינו מהותי, אין בו כשלעצמו כדי לפסול את הראיה המנהלית .

במאמר מוסגר אציין כי כעולה ממקרים אחרים, הדרך הראויה יותר לבירור ראייתי מעמיק של שאלת המגורים ברציפות בדירה עד לפטירת הזכאי/הדייר החוזי, הינה בהליך אזרחי ולא בהליך מנהלי (עיין והשווה ל-עת"מ 35627-09-15 יוסי ממן נ' משרד הבינוי והשיכון, אשר בו הוגשה בקשה למחיקת העתירה לאור הליך אזרחי שהתנהל במקביל בבית-משפט השלום, לאחר שהעניין הוחזר לבית-משפט לעניינים מנהליים על-מנת לבחון מחדש את הראיות).

43. לאור האמור לעיל, העתירה נדחית.

44. בנסיבות העניין ובשים לב לפגמים שנפלו באופן מילוי טפסי ביקורי המעגל, אין מקום לחיוב העותר בהוצאות.

ניתן היום, י"ג אדר תשפ"א, 25 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יהודה בן חמו
נתבע: משרד הבינוי והשיכון
שופט :
עורכי דין: