ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ליאל בן עזרי נגד בנק דיסקונט בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת רחלי טיקטין עדולם

תובעים

  1. ליאל בן עזרי
  2. זיו בן עזרי
  3. דוד פיינשטיין
  4. יוני את יעקב סוכנות לביטוח (1993) בע"מ – התביעה נמחקה

נגד

נתבעים

  1. בנק דיסקונט בע"מ
  2. ורד בוטבול
  3. רוחמה תורג'מן
  4. זהבה בן עזרי

החלטה

לפני בקשת התובעים ל ביטול פסק דין מיום 17.11.2 0 במסגרתו הוריתי על דחיית התביעה על הסף בשל חוסר יריבות /העדר זכות עמידה/העדר עילת תביעה לתובעים.

פירוט השתלשלות האירועים
ביום 15.03.20 הגיש הבנק, הנתבע 1 (להלן: "הבנק"), בקשה לדחיית התביעה על הסף בטענות שונות, ובין היתר בטענת חוסר יריבות /העדר זכות עמידה/העדר עילת תביעה לתובעים.
ביום 01.04.20 הוגשה תגובת התובעים לבקשה.
ביום 14.07.20 ביקש הבנק לקבל הכרעה בבקשה לדחייה על הסף שהוגשה על ידו.
הנתבעות 2 – 4 (להלן "הנתבעות"), טענו אף הן שיש מקום לדחיית התביעה על הסף, במסגרת כתב התשובה שהוגש על ידן, בטענות דומות כמו שטען הבנק.
ביום 12.08.20 התבקשה תגובת התובעים לטענות הסף של הנתבעות 2- 4 , כאשר נקצב לכך זמן עד ליום 06.09.20.
הזמן חלף ולא ניתנה כל תגובה.
לפיכך ניתנה ביום 27.09.20 החלטה מתזכרת.
ביום 03.11.20 שוחחה לבקשתי המזכירות עם ב"כ התובעים והסבה את תשומת ליבה לכך שטרם התקבלה תגובת התובעים. כלומר, חוץ מתזכורת כתובה, נעשתה גם תזכורת טלפונית, לפנים משורת הדין.
ב"כ התובעים מסרה למזכירות באותה שיחה כי תפעל בהקדם תוך 3 ימים להגיב (יש תרשומת של השיחה בתיק).
חרף האמור לא הוגשה כל תגובה.
רק ביום 18.11.20, ניתנה החלטתי בבקשת הנתבעים לדחייה על הסף, כאשר החלטתי לקבל את הבקשה.
מכאן עולה כי התובעים לא השיבו לטענות הנתבעות שעניינן דחייה על הסף של התביעה, על אף שניתנו להם כל ההזדמנויות לעשות כן.
יחד עם זאת, כמפורט לעיל, התובעים כן השיבו לבקשה לדחייה על הסף שהגישה בנק.
עיון בפסק הדין במסגרתו החלטתי לדחות את התביעה על הסף עולה כי הנימוק לדחייה היה טענת העדר חוסר היריבות/העדר זכות עמידה/העדר עילה, שהועלתה הן על ידי הבנק והן על ידי הנתבעות.
בנסיבות אלו הרי שעמדה לפני תגובת התובעים לטענה זו , ותגובתם אף מפורטת בסעיף 10 לפסק הדין.
בבקשה שלפני נטען כי בשל נסיבות אישיות לא הוגשה התגובה. כמו כן נטענו טענות לגוף העניין ובין היתר נטען שיש מקום לצרף את החברה כצד להליך.
הבנק התנגד לבקשה וציין כי בכל הנוגע לבקשה שהוגשה על ידו, הוגשה תגובת התובעים ואין מדובר בהחלטה בהעדר, כאשר בית המשפט לא יושב כערכאת ערעור על החלטותיו. כן ציין ניתנה כבר החלטה של בית המשפט לגבי נושא מחיקת החברה מהתביעה.
כן ציין כי דומה שהתביעה הפכה לתיאורטית בשל שינוי נסיבות שחל מאז הגשתה ועד היום. כן נטען שבבקשה נטענו לראשונה טענות שלא טענו במסגרת ההליך.
הנתבעות אף הן התנגדו לבקשה וטענו אף הן שבית משפט זה אינו יושב כערעור על החלטותיו. כן טענו כי החברה נמחקה מההליך, וכי התביעה הפכה לתיאורטית לאור שינוי הנסיבות מאז הגשתה ועד היום.
הוגשה תשובה לתגובה על ידי התובעים, בה נטען כי סעד של מחיקה הינו סעד קיצוני ואין מקום לתיתו במקרה דנן, כן נטען כי הסעד בתביעה לא הפך לסעד תיאורטי.

דיון והכרעה
בבקשה נטען כאמור כי בשל נסיבות אישיות לא הוגשה התגובה.
לא ניתן לקבל נימוק זה בענייננו. ככל ויש נסיבות אישיות בגינן לא ניתן להגיש תגובה, בית המשפט תמיד קשוב בעניין זה. כל שהיה צריך לעשות זה להגיש בקשה להארכת מועד, שזמן הכנתה הינו פחות מעשר דקות, ולשגר אותה לבית המשפט. הדבר לא נעשה. תזכורות שבוצעו לא זכו למענה.
מדובר בזלזול בהחלטות בית המשפט.
לכך אוסיף כי גם לאחר עיון בנימוקי הבקשה לגופה לא מצאתי לשנות מהחלטתי. לא מצאתי נימוק שמצדיק קבלת הבקשה, היינו לא מצאתי נימוק שמצדיק שינוי בהחלטתי.
את הדרישה המצויה בסעיף 5.13 לבקשה לצרף את החברה להליך לא ניתן לקבל , כאשר החברה הגישה בקשה למחיקתה מההליך, ולאחר קבלת תגובות הצדדים, ובין היתר תגובת הנתבעות 2 – 4 – החלטתי להיעתר לבקשת החברה ולמחוק אותה מהתביעה (ראו פסק הדין מיום 15.06.20).
אשר על כן הבקשה נדחית.
התובעים ישלמו לבנק ולנתבעות, סך של 1,170 ₪.
המזכירות תשלח לצדדים.

ניתנה היום, י"ד אדר תשפ"א, 26 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ליאל בן עזרי
נתבע: בנק דיסקונט בע"מ
שופט :
עורכי דין: