ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אגד אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ נגד עיריית חיפה :

בפני כבוד ה שופטת לובנה שלאעטה חלאילה

תובעת
אגד אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ

נגד

נתבעות

  1. עיריית חיפה
  2. הראל חברה לביטוח בע"מ ח.פ520004078

פסק דין

ענייננו בתביעה כספית נזיקית, שהוגשה בגין נזקי רכוש שנגרמו לתובעת עקב מעורבות של אוטובוס הנמצא בבעלותה בתאונת דרכים שאירעה ביום 18/2/18.

בכתב התביעה נטען כי ביום התאונה נסע נהג התובעת, ברחוב בן גוריון בחיפה, באוטובוס מספר 87082 01, והבחין ברכב הנתבעת מס' 1 בחניה בצידו הימני של הכביש כשהוא בולט לנתיב הנסיעה. נהג התובעת נעצר עצירה מוחלטת ועת שצפצף והבחין כי נהג הנתבעת לא זז ממקומו, החל לעקוף את רכב הנתבעת ועלה מעט על המדרכה משמאל כשלפתע נהג הנתבעת החל בנסיעה, פגע באוטובוס והסב לו נזקים.

התובעת טענה, כשהיא נסמכת על חוות דעת של שמאי שצורפה לתביעה, לנזק ישיר שנגרם לאוטובוס בסכום של 9,918 ₪ כשמעבר לסכום זה היא תובעת שכ"ט שמאי בסכום של 902 ₪ והפסד עקב ימי השבתת האוטובוס בסכום של 800 ₪.
התביעה הוגשה נגד הנתבעת 1 (להלן: "הנתבעת") שהינה בעלת הרכב שהיה מעורב בתאונה והמעסיקה של הנהג בו ונגד הנתבעת 2, מי שביטחה את הרכב בביטוח צד ג' בזמנים הרלוונטיים לתאונה.

הנתבעות הכחישו את גרסתה של התובעת וטענו להעדר אחריות לאירוע התאונה. הנתבעת טענה כי הנהג באוטובוס התובעת, אשר אצה לו הדרך, עקף את רכב הנתבעת ותוך כך פגע בו והסב לו נזק.

בדיון שהתקיים, שמעתי את עדותם של שני הנהגים. מהעדויות עולה כי שני הנהגים לא פעלו כמתחייב וכפי שנהג סביר היה נוהג . נהג התובעת בכך שיצא לעקיפה, לטעמי מיותרת ואף מסוכנת כפי שיובהר להלן, ו נהג הנתבעת בכך שחנה בחנייה כפולה באמצע הכביש וחסם את נתיב הנסיעה.
במחלוקת העובדתית בין שני הנהגים, אני קובעת כי לא הוכח שנהג הנתבעת נסע בנסיעה אחורנית (כפי שהעיד נהג התובעת) או נסע בכלל, ומכאן גם לא הוכח כי גרם להתרחשות התאונה. הוא תרם אומנם בעקיפין לאירועה בכך שחסם את נתיב הנסיעה, אבל אין בתרומה זו כדי להביא להטלת האחריות על הנתבעת. אנמק בתמצית;

נהג התובעת העיד באשר לאירוע התאונה, כדלקמן:
"הגעתי לשדרות בן גוריון רחוב הגפן. זה כיכר, מעגל תנועה. פניתי ימינה עד כמה שהיה לי שדה ראייה. כשהבחנתי תוך כדי פנייה, הבחנתי בטנדר עם עגלה של העירייה... הרכב של הנתבעות עמד בחנייה כפולה וחסם את המסלול... אני סטיתי שמאלה לכוון הנתיב השני, כדי לעקוף אותו. עליתי על אי התנועה ואפילו גלשתי לנתיב השני. זה אוטובוס ארוך. גלשתי לנתיב השני...אור הרוורס שלו היה דלוק. הוא כנראה נסע לאחור. אני כבר עקפתי. כמעט שני שליש מהאוטובוס עקף את העגלה... הפינה האחורית שמאלית של העגלה שלו, פגעה בדלת האחורית של האוטובוס" (עמ' 5 לפרוט')

עפ"י גרסתו של נהג התובעת, רכב הנתבעת עמד בחנייה כפולה כדי לאסוף עובד שהמתין לו בצד על המדרכה, ובכך חסם את נתיב הנסיעה. כדי שיוכל נהג התובעת להתקדם בנסיעה, נאלץ לעקוף את רכב הנתבעת ואגב כך עלה על אי תנועה ואז תוך כדי העקיפה, רכב הנתבעת נסע בנסיעה אחורנית ופגע ברכב התובעת.

נהג הנתבעת בתורו העיד כדלקמן:
"אני נכנסתי מרחוב גפן לכוון בן גוריון. באתי לאסוף את הפועל שחיכה לי... פתח דלת ימנית להיכנס לרכב, סגר את הדלת ובאותו רגע הרגשנו מכה. הרכב שלי עמד צמוד לחנייה ברחוב בן גוריון... אני עצרתי בכביש, צמוד לחנייה" (עמ' 10). נהג הנתבעת אמנם הכחיש בתחילת עדותו, כי הוא חסם את התנועה, אבל ברור לטעמי, לאור תנאי המקום כי לא ניתן לחנות בחנייה כפולה מבלי לחסום את נתיב הנסיעה. הנהג עצמו השיב בהמשך לשאלה, אם נהג התובעת יכול היה להמשיך בנסיעה מבלי שהיה עוקף אותו : "הוא חייב לעצור, לחכות לי" (שו' 7, עמ' 11).

ברור איפוא מעדויות הנהגים כי התאונה אירעה לאחר שהאוטובוס יצא לעקיפה בשל כך שנהג הנתבעת חסם את נתיב הנסיעה, ובעוד שנהג התובעת טען כי ההתנגשות נגרמה לאחר שנהג הנתבעת החל לנסוע בנסיעה אחורנית, טען נהג הנתבעת כי הפגיעה נגרמה אגב תנועת העקיפה עצמה.

שני הצדדים לא זימנו עדים מטעמם; נהג התובעת הסביר כי לאחר התאונה ובזמן שהחליף פרטים עם נהג הנתבעת, נוסעי האוטובוס התפזרו. מנגד העיד נהג הנתבעת כי העובד הנוסף, איתו היה ברכב בזמן התאונה, אינו עובד של העירייה עוד.

על אף שהסבריהם של שני הצדדים בדבר אי זימון עדים מטעמם אינו מניח את הדעת, הדבר נזקף בעיקר לחובת התובעת, אשר נושאת בנטל הוכחת התביעה. בנטל זה, היא לא עמדה.

ראשית אומר כי 'מקום' ההתנגשות בין שני כלי הרכב והנזק באוטובוס , יכולים להתיישב עם שתי הגרסאות ולמרות טיעוניהם של הצדדים בעניין זה , לא שוכנעתי כי יש במקום הפגיעה כדי להביא להעדפת אחת משתי הגרסאות;

שנית, הגרסה של התובעת בדבר נסיעה אחורנית של נהג הנתבעת כלל לא אוזכרה בתביעה (שם נטען "נהג הנתבעות החל בנסיעה"), הגם כי נכתבה בטופס ההודעה.

שלישית, לא מצאתי הצדקה לבכר את גרסתו של נהג התובעת על פני גרסת נהג הנתבעת, וקשה לומר כי גרסתו של הראשון היתה רציפה ואמינה. נהג התובעת ניסה לטעון כי עת פנה מרחוב הגפן לשדרות בן גוריון, הופתע לראות את רכבה של הנתבעת חוסם את הנת יב ונאלץ לחמוק ממנו ולבצע את העקיפה, שעה בתמונה שהוצגה עולה כי המקום בו עצר רכב הנתבעת, לא היה ממש בצומת אם כי מקביל למפרץ החנייה הראשון בכביש ובמקום שניתן היה לראות אותו לאחר הפנייה אל שדרות בן גוריון.
זאת ועוד, נהג התובעת בעדותו הספונטנית כלל לא ציין שצפר לרכב הנתבעת ורק רק לאחר שנשאל ע"י ביהמ"ש אם המתין לרכב הנתבעת או צפר לו, נזכר לומר כי הוא צפר. בהמשך אף טען כי הוא לא זוכר אם צפר לו אם לאו.

רביעית, לא הוצגה כל סיבה הגיונית או הסבר לכך שנהג הנתבעת צריך היה לנסוע אחורנית. לא נטען למשל כי היה רכב נוסף שנצמד אליו וחייבו לנסוע אחורנית. לא נטען כי היה צריך לנסוע אחורנית כדי לאסוף את העובד ו למעשה לא הוכחה, אף לא ניתנה כל השערה, הסיבה שהביאה לנסיעה אחורנית של נהג הנתבעת. הנהג העיד כי הוא בא לאסוף עובד נוסף וגרסה זו אושרה ע"י נהג התובעת. בין אם העובד הנוסף הספיק לעלות לרכב, כפי שהעיד נהג הנתבעת ובין היה עדיין על המדרכה, כפי שהעיד נהג התובעת, המטרה היתה לאסוף אותו ולהמשיך בנסיעה ישרה ועל פני הדברים, אין בתנאי המקום כל סיבה לנסיעה אחורנית.

חמישית, נהג התובעת הוא אשר יצא לעקיפה ולצורך כך צריך היה להתרחק מרכבה של הנתבעת ולא מן הנמנע כי בשל הערכה לא נכונה של המרחק בין הרכבים או של תנאי הדרך, פגע האוטובוס ברכב הנתבעת, במהלך אותה עקיפה.

לאור האמור, אני סבורה שהתובעת לא הוכיחה כי ההתנגשות אירעה בשל נסיעתו של נהג הנתבעת אחורנית, בזמן העקיפה שביצע נהג התובעת. נראה אף כי יותר סביר שה התנגשות אירעה בשל עקיפה מסוכנת או לא מוצלחת שביצע נהג התובעת.

אין ספק כי נהג הנתבעת תרם לתאונה בכך שחסם את נתיב הנסיעה, אם כי העקיפה שביצע נהג התובעת, היא אשר הביאה לאירועה. אם נהג התובעת לא היה יוצא לעקיפה או אם היה יוצא לעקיפה בטוחה, לא היתה נגרמת התאונה. למעלה מן הנדרש אוסיף כי איני נותנת אימון בגרסתו של נהג האוטובוס כי לא היה מנוס מעקיפת רכב הנתבעת ואף לא התרשמתי מעדותו כי ניסה להמתין לרכב כדי להמשיך בנסיעתו.

על כן, אני מורה על דחיית התביעה.
נוכח תרומתו של נהג הנתבעת לאירוע, איני מחייבת בהוצאות וכל צד ישא בהוצאותיו.

המזכירות תמציא את פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, י"ד אדר תשפ"א, 26 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אגד אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ
נתבע: עיריית חיפה
שופט :
עורכי דין: