ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סוהיל כראם נגד גסאן חמודה :

בפני כבוד השופטת הבכירה - שאדן נאשף-אבו אחמד
תובעים

1. סוהיל כראם
ת"ז XXXXXX073

נגד

נתבעים
1. גסאן חמודה
ת"ז XXXXXX322

2. אליאס נסאר
ת"ז XXXXXX028

3. גסאן אבו חנא
ת"ז XXXXXX737

4. מארון כראם

החלטה

החלטה זו עניינה בקשה לפסיקתם של הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, לנתבעים 3-4 שהתביעה נגדם הופסקה לפי הוראות תקנה 154 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984.
בקשה זו מצאתי לקבל וזאת מן הנימוקים שלהלן:
כלל נוהג בפסיקה הוא, כי בעל דין אשר זכה לסעד המבוקש על ידו, זכאי להוצאותיו לבל יצא בחסרון כיס ( ע"א 428/83 אורט ישראל נ' בנימין מזרחי ואח' (31.12.83)).
לצד האמור, רלוונטי לענייננו כלל נוסף הנוגע לחזרה מן ההליך המשפטי ביוזמת התובע עצמו, כפי שנפסק בע"א 3088/06 אליעזר ניר נ' יאיר רבינוביץ – יו"ר הרשות לבקרה תקציבית ואח' (24.1.08) :
"בעל דין המגיש הליך כלפי יריבו צריך וחייב להניח שאותו יריב יזדקק לשירותים משפטיים ויישא בהוצאות כדי לעמוד על זכויותיו, כפועל יוצא מכך חייב בעל דין להניח כי אם הוא חוזר בו מן ההליך שנקט, יעמוד יריבו על חיובו בהוצאות שנגרמו לו. אמנם, לא בכל מקום בו חוזר בו בעל דין מן ההליך יביא הדבר בהכרח לחיובו בהוצאות בעל דין שכנגד... אך כאשר יוזם ההליך מבקש למחקו ללא קבלת הסעד המבוקש, על פני הדברים, יש בכך כדי להצביע על כך שהגשת ההליך לא הייתה מוצדקת מלכתחילה. מדובר, עם זאת, בהנחה הניתנת לסתירה, כאשר הנטל לעשות כן מוטל על יוזם ההליך".
שיקול דעת נרחב מסור לבית המשפט בשאלת החיוב בהוצאות ושיעורן, ורשאי הוא להתחשב במכלול שיקולים רלוונטיים, ובכללם סכום הסעד המבוקש, אופי התביעה ומידת מורכבותה, היקף העבודה שהושקעה בתיק, האופן בו הצדדים פעלו בניהולה של התביעה, השלב הדיוני בו הסתיים ההליך, וסבירות ההוצאות ושכר הטרחה בהתחשב בנסיבות ובטיב העניין ובכפוף למגבלות של הכרחיות, סבירות ומדתיות (ע"א 9535/04 סיעת " ביאליק 10" נ' סיעת " יש עתיד ביאליק", פ"ד ס(1) 391).
בענייננו, התובע לא הראה התקיימותן של נסיבות המצדיקות לפטור אותו מנשיאה בהוצאות הנתבעים 3-4 לצורך התגוננות מפני התובענה.
אשר לקביעת שיעור ההוצאות, הבאתי בחשבון את סכום התביעה (1.8 מיליון ₪), מורכבותה, משך זמן ניהולה בבית המשפט (כשלוש וחצי שנים), היקף העבודה המשוער שנדרש לניהול ההגנה, מספר הישיבות שהתקיימו בתיק, הגשת תצהירי עדות ראשית והעובדה כי התביעה הופסקה לבקשת התובע בטרם נשמעו ראיות והוגשו סיכומים. עוד לקחתי בחשבון את הסיכון אליו חשופים הנתבעים 3-4, היה ותוגש תביעה חדשה בגין אותה העילה, וכן סכום ההוצאות המותנות שנפסקו לטובת האחרונים למקרה שכזה. כמו כן, נתתי את דעתי לכך שהנתבעים 3-4 לא צירפו אסמכתאות לגובה ההוצאות הריאליות או סכום שכ"ט עו"ד שהם שילמ ו בפועל (צורף אמנם הסכם שכ"ט שנערך בין הנתבע 4 לבא-כוחו, ואולם לא צורפה קבלה או חשבונית המלמדת כי שכ"ט המוסכם שולם בפועל). לפיכך, יש לקבוע שיעור הוצאותיהם של הנתבע ים 3-4 לפי הרמה המקובלת והמידתית, על פי שיקול הדעת, ובשים לב לנסיבות המקרה שלפנינו.
לעניין זה, יפים הדברים שנקבעו בבג"צ 891/05 תנובה נ' הרשות המוסמכת, (פורסם באתרים משפטיים):
"אכן, ההכרה בפסיקת הוצאות "ריאליות" כנקודת מוצא משמעה, כי הטוען להוצאות הוא שצריך להוכיח את שיעורן בפועל. כך, למשל, על דרך של הגשת הסכם שכר טרחה ....; פירוט העבודה שהושקעה בתיק ; בסיס החיוב בשכר הטרחה וראיות על ביצוע התשלום בפועל או חיוב בתשלום מעין זה. ... אולם, כדבר שבשגרה בעלי הדין ובאי כוחם טוענים לפסיקת הוצאות בלא פירוט של ההוצאות (ושכר הטרחה המבוקש). במצב דברים זה יש לראות את הטוען כמשאיר את ההכרעה בעניין ההוצאות לשיקול דעתו של בית המשפט, שיקבע מהו שיעור ההוצאות הסביר, ההכרחי והמידתי לנסיבות המקרה שבפניו".
לאחר שקילת מכלול השיקולים ועריכת איזון האינטרסים של הצדדים, מצאתי לחייב את התובע בתשלום הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 1 0,000 ₪, לכל אחד מהנתבעים 3-4.
התשלום הנ"ל יבוצע תוך 30 ימים מיום המצאת החלטה זו, שאם לא כן, יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מהיום ועד מועד התשלום המלא בפועל.
המזכירות תמציא העתק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, כ' תשרי תשפ"א, 08 אוקטובר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: סוהיל כראם
נתבע: גסאן חמודה
שופט :
עורכי דין: