ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין צלאח סלהב נגד הייזל קבלנים בע"מ :

לפני:

כבוד השופטת רחל בר"ג-הירשברג

התובע
צלאח סלהב ת"ז XXXXXX874
ע"י ב"כ: עו"ד רכאד דלאשה
-
הנתבעת
הייזל קבלנים בע"מ ח"פ 515216992

פסק דין

  1. מונחת לפניי בקשת התובע למתן פסק דין כנגד הנתבעת על יסוד כתב התביעה בלבד.
  2. לאחר עיון בכלל החומר שהונח לפניי, לרבות באישורי המסירה לנתבעת, שוכנעתי כי כתב התביעה והדרישה להגיש כתב הגנה הומצאו לנתבעת כדין הן ביום 20.1.2020 במסירה במענה הרשום, וכן באמצעות תחליף המצאה, היינו בהמצאה לבעל המניות והדירקטור, מר מוחמד הזיל, על פי מענו במרשם החברות וזאת ביום 8.3.2020. אף על פי כן ועד למועד זה לא התגוננה הנתבעת ולא הגישה כתב הגנה.
  3. בנסיבות אלה ובהתאם לסמכותי הקבועה בתקנה 43(א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991 ניתן בזאת פסק דין כנגד הנתבעת בהיעדר הגנה וזאת על יסוד כתב התביעה בלבד.
  4. הריני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע, בתוך 30 ימים מיום שיומצא לה פסק הדין , את הסכומים המפורטים מטה:

א. פיצוי בגין אי מתן הודעה לעובד על פי חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), התשס"ב-2002 בסך 3,000 ₪.
ב. דמי הבראה בסך 3,024 ₪ ברוטו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מאמצע התקופה (15.1.2018) ועד למועד התשלום המלא בפועל (להרחבה בנושא פסיקת הצמדה וריבית לרכיבים שמועד תשלומם חל במהלך תקופת העבודה ראו: ע"ע (ארצי) 2635-01-15 מוחמד – שורי (23.1.2018)).
ג. פדיון דמי חופשה בסך 4,160 ₪ ברוטו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד סיום יחסי העבודה ועד למועד התשלום המלא בפועל.
ד. פיצוי בגין אי הפרשה לפנסיה בסך 527 ₪.
ה. דמי נסיעות בסך 2,218 ₪ ברוטו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מאמצע התקופה (15.1.2018) ועד למועד התשלום המלא בפועל.
ו. הוצאות משפט בסך 350 ₪ ושכר טרחת עו"ד בסכום כולל של 2,000 ₪. לא ישולמו הוצאות המשפט ושכר הטרחה במועד יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק דין זה ועד למועד התשלום המלא בפועל.
5. לא מצאתי לנכון להיעתר לראשי התביעה האחרים מהטעם שלא הוכחו, ואנמק בתמצית:
התובע לא פירט בכתב התביעה את נסיבות סיום יחסי העבודה, למעט טענה כללית כי פוטר באופן מידי וללא הודעה מוקדמת. בכך אין די כדי לבסס את הטענה שהנתבעת יזמה את הפיטורים באופן שמקים עילת תביעה לפיצויי פיטורים ולתמורת הודעה מוקדמת. כך גם לא ניתן להתרשם מהשאלה אם קיים צידוק לפיטורים באופן שיקים לו עילה לפיצוי בגין פיטורים שלא כדין וללא שימוע.
התביעה לדמי חגים נדחית מהטעם שהתאריכים ברשימת החגים שצירף התובע לא חלו בתקופת עבודתו של התובע. תשומת לב התובע כי חלק מהתאריכים ברשימה הם תאריכים עתידיים שנראים שגויים.
התביעה להוצאות אש"ל נדחית משום שאינה עולה בקנה אחד עם הוראות הדין.
התביעה למתנות חג נדחית מהטעם שהיא "תביעה גורפת".
התביעה לפיצוי בגין דיווח לא נכון בתלושי שכר נדחית מהטעם שתלושי השכר לא הונפקו ישירות על ידי הנתבעת.
התביעה לדמי לינה נדחית מהטעם שלא בוססה בעובדות כדבעי.

6. בקשה לביטול פסק דין זה ניתן להגיש בתוך 30 יום מיום שפסק הדין יגיע לידי הצד שמבקש את ביטולו.
ניתן היום, כ' תשרי תשפ"א, (08 אוקטובר 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: צלאח סלהב
נתבע: הייזל קבלנים בע"מ
שופט :
עורכי דין: