ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רוני והב נגד דינה גטניו :

בפני כבוד הרשם הבכיר נועם רף

תובע

רוני והב

נגד

נתבעות

1.דינה גטניו
2.שירביט חברה לביטוח בע"מ

פסק דין

1. עסקינן בתאונת דרכים נטענת מיום 5.2.19 (להלן: "התאונה").
המחלוקת שבין הצדדים הינה האם רכב הנתבעות פגע ברכב התובעת וגרם לו לנזק.

2. ביום 15.9.20 התנהל דיון בתיק. במעמד זה נשמעה עדותו של התובע, עדותו של נהג רכב הנתבעות ועדותו של מר אמיר אהרון, מנהל בתחנת המוניות בנתב"ג.
הצדדים סיכמו את טענותיהם בעל פה.

3. רכב התובע משמש כמונית ולטענת התובע התאונה ארעה בחניון המוניות של נתב"ג.

4. לטענת התובע עת רכבו חנה במקביל למדרכה, רכב הנתבעות הגיע בזווית של 90 מעלות ממנו כאשר עליו לבצע פנייה שמאלה. במהלך פניי תו שמאלה של רכב הנתבעות, פגע הרכב עם הפינה הקדמית ימנית שלו בצד שמאלי אחורי של רכבו.

5. לגרסת התובע ברגע התאונה היה מחוץ לרכבו משוחח עם חברים למקצוע והוא ראה את התאונה במו עיניו.

6. לטענת נהג רכב הנתבעות עת עמד ב"ליין" המוניות כרבע שעה הגיע אליו התובע וטען בפניו שפגע לו ברכב. בשלב זה השיב שלא פגע ברכבו של התובע וכשהאחרון השיב לו שיש צילום, השיב לו שאם יש צילום ישלם את הכל.

7. מר אמיר אהרון העיד שלא ראה את התאונה ובאפשרותו היה אך להעיד על האירועים לאחריה.

8. לאחר ששמעתי טענות הצדדים, עיינתי בראיותיהם והתרשמתי מעדותם הגעתי למסקנה לפיה עדיפה בעיני גרסתו של התובע וזאת מהטעמים הבאים:

א. ראשית, עדותו של התובע בעניין אופן קרות התאונה נחזתה בעיני כעדות אמינה ועקבית שלא נסתרה בחקירתו הנגדית.

ב. התובע הציג בפני בית המשפט תמונות ממקום התאונה (ר' ת' 1) בהן ניתן לראות את הנזק לחלקו הקדמי ימני של רכב הנתבעות.

ג. לעומת זאת, עדותו של נהג רכב הנתבעות נחזתה בעיני כעדות מתחמקת, לא אמינה והפכפכה.

ד. ובמה דברים אמורים, נהג רכב הנתבעות העיד שמיד לאחר פנייתו של התובע אליו בטענה שפגע ברכבו, השיב שלא פגע ברכב.
דא עקא, משנטען בפניו מיד לאחר מכן שיש סרטון של התאונה, השיב כי אם יש סרטון ישלם את הכל.
דהיינו, משנטען בפניו שיש סרטון של התאונ ה, נהג רכב הנתבעות אינו מממשיך להכחיש באופן מפורש את קרות התאונה ובמצב דברים שכזה וככל שיוצג הסרטון הינו מוכן לשאת בנזקיו של התובע.
במאמר מוסגר אציין שלא הוצג בפני בית המשפט סרטון כאמור.

ה. יתרה מכך, מיד לאחר התאונה פנה נהג רכב הנתבעות לפחח מטעמו והורה לו שאם ובמידה מישהו יגיע עם סרטון של התאונה יש לתקן לו את הנזק. נהג רכב הנתבעות הוסיף והעיד שנתן לתובע את מספר הטלפון של הפחח.
בשלב זה תהה בית המשפט אם הפחח הוא זה אשר יקבע אם יש לתקן אם לאו בדברים הבאים:

"בימ"ש: הפחח קובע אם יש צילום או לא.
ת. הוא ישאל אותו וזהו" (ר' עמ' 3 ש' 4-5 לפרוטוקול)

דהיינו, נהג רכב הנתבעות הותיר את השאלה אם לתקן את רכב התובע אם לאו לפתחו של הפחח, מבלי שהוא עצמו ייתן את הדעת לסרטון, ככל שהיה.
התנהלותו זו של נהג רכב הנתבעות מעלה תהיות קשות בנוגע לאמינות גרסתו.

עד הנתבעות, מר אמיר אהרון, סיכם בעדותו את גרסתו ההפכפכה של נהג רכב הנתבעות בדברים הבאים:

"אני אמרתי לו אתה לא יכול לומר" אולי פגעתי או לי (אמור להיות אולי – הוספה אינה במקור נ.ר.) לא, אין דבר כזה, אם פגעת אז פגעת ". (ר' עמ' 6 ש' 21-22 לפרוטוקול)

ו. נהג רכב הנתבעות מאשר בעדותו את תיאור זירת התאונה כפי שתיאר התובע, לכך שהיה צריך לבצע פנייה שמאלה ולכך שהנהגים עומדים מחוץ לרכבם במקום בו עמד התובע.

ז. נהג רכב הנתבעות מתחמק ממתן תשובה בנוגע לנזק בחלק הקדמי ימני ברכב הנתבעות. למרות שעיין בתמונות של רכב הנתבעות קודם לדיון השיב שאינו יודע מה רואים בתמונה של רכב הנתבעות ובנזק שקיים ברכב בחלקו הימני קדמי (ר' עמ' 3 ש' 29-32 לפרוטוקול).
לאחר שעיין פעם נוספת בתמונות של רכב הנתבעות שצולמו מיד לאחר התאונה השיב:

"לא יודע מה זה הנזק בחלק הקדמי". (ר' עמ' 4 ש' 1 לפרוטוקול).

ח. לאור המפורט לעיל, התובע עמד בנטל שמוטל לפתחו להטות את מאזן ההסתברות לטובת גרסתו.

ט. בכל הנוגע לנזקיו הישירים של התובע, אלו לא נסתרו. בכל הנוגע לרכיב הנזק של ימי עמידה, רכיב נזק זה לא הוכח בפני.

9. לסיכומם של דבר ים, הנני מקבל את תביעתו של התובע בחלקה ומחייב את הנתבעות, ביחד ולחוד, לשלם לתובע סך של 6,276 ₪.

10. כמו כן, הנני מחייב את הנתבעות, ביחד ולחוד, לשלם לתובע הוצאות אגרת בית משפט כפי ששולמה ושכר טרחת עו"ד בסך של 2,000 ₪.

הסכומים ישולמו תוך 30 ימים. במידה והסכומים לא ישולמו במועד הנקוב לעיל, יישאו הסכו מים הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום המלא בפועל.

זכות ערעור תוך 45 יום לבית משפט מחוזי מרכז – לוד.

המזכירות תשלח פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, ט"ז תשרי תשפ"א, 04 אוקטובר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רוני והב
נתבע: דינה גטניו
שופט :
עורכי דין: