ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יורם בובליל נגד יוסף חדד :

לפני: כבוד ה שופט יעקב פרסקי

המבקשים:

  1. יורם בובליל
  2. דוד שמואל

ע"י ב"כ עו"ד רעות אביטל

3. מושב שובה- מושב עובדים של הפועל המזרחי להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד גיא אבני

נגד

המשיבים:

  1. יוסף חדד
  2. יהודית חדד

ע"י ב"כ עו"ד אוריאל ברששת

החלטה

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט השלום בבאר שבע (כבוד השופט תומר אורינוב) מיום 10.07.20, בת"א 56449-01-20 ולפי הורה על דחיית בקשת המבקשים ל עיכוב הליכים לצורך העברת מחלוקת שבין הצדדים לבוררות.

לאחר שעיינתי בבקשה כמו גם בתשובה, מצאתי שיש לקבל את הבקשה, ליתן רשות ערעור ולקבל הערעור בחלקו כפי שיפורט להלן.

המשיבים הינם בעלי משק באגודה השיתופית שובה, המבקש 3 בבקשה זו. המבקש 1 הינו יו"ר ועד האגודה. המבקש 2 הינו תושב האגודה. המשיבים הגישו תביעה אזרחית בהקשר לפרדס לימונים שבו הינם בעלי זכויות כולל באשר למכסת המים. המשיבים השכירו את זכויותיהם בפרדס למבקש 2. בקשר לשכירות זו, ולנזקים נטענים לפרדס כמו גם טענות כספיות, הוגשה התביעה בעיקרה לבית המשפט קמא. הטענות הינן כנגד המבקש 2 והמבקש 1 כאשר המשיבים טענו כי אלו צריכים לשאת בנזקיהם ובחיובים החוזיים ביחד ולחוד. סך התביעה נגד המבקשים 1-2 הועמד על כ – 700,000 ₪. המשיבים הוסיפו בסע' 32 לתביעה קמא, עילה נוספת נגד האגודה השיתופית היא המבקשת 3, טענה עצמאית, לנזקים הקשורים למכסת המים שמגיעה להם מהאגודה, כאשר עד להגשת התביעה הסכום כומת בסך של 50,000 ₪ כאשר המשיבים שמרו על זכותם לתבוע בקשר למכסת המים את האגודה מיום הגשת התביעה ואילך בתביעה נפרדת.

לבית המשפט קמא הוגשה בקשה לעיכוב הליכים בשל תנית בוררות שבין האגודה לחבריה. בית המשפט קמא שקל את טענות הצדדים והגיע למסקנה ולפיה המחלוקת שבין המבקשים 1-2 לבין המשיבים אינה נופלת בגדר "סכסוך בגלל עסקי האגודה" ולכן דחה הבקשה לעיכוב הליכים שהגישו המבקשים. בכול הנוגע למחלוקת ועילת התביעה הנפרדת, שבין המשיבים לאגודה, סבר בית המשפט קמא כי מדובר במחלוקת זניחה יחסית, ולכן הגם שמדובר במחלוקת שבין האגודה למי מחבריה, והגם שעל פני הדברים יש ממש בבקשת האגודה, מדובר בנסיבה מיוחדת, שלפי סע' 5(ג) לחוק הבוררות התשכ"ח – 1968 מאפשרת שלא לעכב ההליכים שכן מדובר בענין זניח יחסית ולכן ניתן לבררו ביחד עם התביעה שהוגשה. בית המשפט קמא חייב בהוצאות הבקשה את המבקשים 1-2 בלבד.

בקשת רשות הערעור לפיכך נסובה הן על כך שבית המשפט קמא לא הורה על עיכוב הליכים גם במחלוקת שבין המבקשים 1-2 למשיבים והן לגבי הקביעה ולפיה ישנו טעם מיוחד שלא לעכב ההליכים כנגד המבקשת 3 היא האגודה.

כפי שהקדמתי, דין הבקשה להתקבל ומצאתי לדון בה כערעור ולקבל הערעור בחלקו

בכול הנוגע למחלוקת שבין המבקשים 1-2 למשיבים הרי שקביעת בית המשפט קמא מקובלת עלי, מדובר בענין שאינו בזיקה ישירה לעסקי האגודה כהגדרתם בתקנון האגודה ולכן אין מקום לעכב ההליכים לצורך בירור מחלוקת זו. לפיכך אין הצדקה להתערבות בקביעות אלו של ביהמ"ש קמא.

שונים הדברים ביחד לטענות כלפי האגודה וכלפי נושא מכסות המים. אכן, התביעה מבחינה כספית, רובה ככולה עוסקת ביחסים שבין המבקשים 1-2 לבין המשיבים. המשיבים בחרו, להוסיף בסע' 32 עילת תביעה נפרדת ושונה הקשורה בעסקי האגודה. לשיטת המשיבים, מדובר בתביעה שיש לה משמעות כספית שנתית של 30,000 ₪, כאשר ברור כי ההכרעה במחלוקת תחייב גם לגבי התקופה שלאחר הגשת התביעה. מכל מקום, זה שהמשיבים כבר פנו לבית המשפט בתביעה על כ – 700,000 ₪, ובהזדמנות, הוסיפו עילת תביעה נגד האגודה, אין בכך די בכדי שהדבר יהווה "טעם מיוחד" לבירור מחלוקת מול האגודה שלא בהתאם למנגנון הקבוע בין המשיבים כחברים באגודה לאגודה. לצד כך שיש לשבח את בית המשפט קמא שביקש להקל על ה משיבים ולחסוך התדיינות נוספת בהליך אחר, הצד השני הינו בכך שהאגודה, עומדת על זכויותיה, ועומדת על כי בירור הזכויות הקשורות למכסת המים והנגזרות הרלבנטיות למשיבים, יהיה במסגרת נפרדת. מכאן שלא ניתן לומר שעסקינן בנסיבות מיוחדות המצדיקות כפיית האגודה לברר את המחלוקת שבעסקי האגודה שלא במנגנון הבוררות שנקבע. הקביעה המכוונת לשאלת חלק עיקרי בתביעת המשיבים לעומת חלק שולי, אינו רלבנטי, שכן מבחינת האגודה כנתבעת, מה שנתבע נגדה הוא עיקרי ולא זניח.

למעלה מהצורך אציין כי על פני הדברים, הדבר יפשט את בירור התביעה קמא, פישוט החלק העיקרי והמהותי של התביעה, בכך שההתמקדות תהיה בעיקרה של המחלוקת, כאשר נושא מכסת המים של המשיבים, ככול שיבקשו לברר זכויותיהם, יתברר בנפרד.

התוצאה המעשית לפיכך של הדברים, הינה שיש לעכב ההליכים בתביעה קמא כנגד האגודה היא המבקשת 3, ובאופן מעשי להורות על מחיקתה.

לפיכך וכאמור מצאתי כי דין הבקשה להתקבל, הדיון בה היה כערעור שהתקבל בחלקו.

לאור כך שהבקשה הוגשה במאוחד הן על ידי האגודה והן ע"י המבקשים 1-2, איני עושה צו להוצאות בערכאה זו.

הערבון שהופקד בידי המבקשים, יושב למפקיד באמצעות ב"כ.

ניתנה היום, ט"ז תשרי תשפ"א, 04 אוקטובר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יורם בובליל
נתבע: יוסף חדד
שופט :
עורכי דין: