ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מנורה מבטחים ביטוח בע"מ נגד יאנטק :

;;04 אוקטובר 2020

לפני:

כבוד הרשם טארק חסנין

התובעת
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד דוד בכור
-
הנתבעת
יאנטק

פסק דין

לפני בקשת התובעת למתן פסק דין בהעדר הגנה.
התובעת ציר פה לבקשה אישור מסירה ממנו עולה, כי כתב התביעה נמסר לנתבע ת ביום 02.06.20.
הנתבעת לא הגיש ה כתב הגנה מטעמ ה אף שחלף המועד להגשתו. התובע ת עתר ה למתן פסק דין בהעדר הגנה.
בהחלטה מיום 09.08.20 הוריתי לתובעת להמציא לנתבע ת, במסירה אישית, עותק מהבקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה וההחלטה. הנתבע ת נדרש ה להגיב לבקשה בתוך 14 ימים ממועד קבלתה.
ביום 24.08.20 המציאה התובעת לנתבעת, במסירה אישית, עותק מהבקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה וההחלטה מיום 09.08.20.
עד למועד זה, לא הוגש לבית הדין כתב הגנה או תגובה לבקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה, חרף חלוף המועד לכך.
בנסיבות אלה, יש מקום למתן פסק דין בהעדר הגנה בהתאם לתקנה 43 (א) ל תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב – 1991.
הנתבעת תשלם לתובעת, תוך 30 ימים מיום שיומצא לה פסק דין זה, סך של 16,862 ₪. סכום זה יישא ריבית פיגורים בהתאם לתקנה 11 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל) התשע"ד- 2014, מיום הגשת התביעה (04.12.19) ועד לתשלום המלא בפועל.
כמו כן, אני פוסק לתובעת הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך כולל של 2,800 ₪ שאף הם ישולמו לתובעת תוך 30 ימים מיום שיומצא לנתבע ת פסק דין זה. סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד מועד הפירעון.

ניתן היום, ט"ז תשרי תשפ"א, (04 אוקטובר 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
נתבע: יאנטק
שופט :
עורכי דין: