ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יונס עיסא אחלייל נגד חברת איוול למסחר ובניין בע"מ :

לפני:

כבוד הרשם עמי רוטמן

התובע
יונס עיסא אחלייל

ע"י ב"כ: עו"ד היבא מחול
-
הנתבעת
חברת איוול למסחר ובניין בע"מ

פסק דין

בהתאם לאישורים שהגיש התובע לתיק בית-הדין, כתב התביעה והדרישה להגשת כתב הגנה הומצאו לנתבעת ביום 24.10.19. בנוסף, בקשת התובע למתן פסק דין בהיעדר הגנה והחלטת בית הדין הומצא ו לנתבעת ביום 23.2.20.
על אף חלוף המועד לא הוגש כתב הגנה.
בהתאם לתקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב – 1991, ניתן בזאת פסק דין כנגד הנתבעת בהעדר הגנה. חרף החלטות בית הדין, התובע לא צרף תצהיר לתמיכה בטענות שהועלו בכתב התביעה, לא פרט את ימי החגים שבגינם הוגשה התביעה, לא פרט את אופן חישוב תביעתו במספר עילות כפי שנתבקש ולא צרף תלושי שכר . בנסיבות אלה, פסק הדין יינתן זאת על יסוד כתב התביעה והמסמכים שצורפו לו בלבד.
הנתבעת תשלם לתובע תוך 30 יום מיום שפסק הדין יומצא לידיה את הסכומים הבאים:
דמי הבראה בסך 1,800 ₪.
דמי נסיעות בסך 2,500 ₪.
דמי חופשה שנתית בסך 2,800 ₪.
שי לחג בסך 400 ₪.
בשל העובדה שפסק הדין ניתן על יסוד כתב התביעה בלבד, לא נפסקו פיצויים בגין ראשי נזק שהינם בשיקול דעת בית הדין, על אף שנכללו בכתב התביעה, וכן לא נפסקו סעדים בעילות נוספות שלא הוצגו להן תימוכין.
הסכומים הנ"ל יישאו הפרשי ריבית והצמדה מיום סיום העסקתו של התובע אצל הנתבעת, 1.8.16, ועד למועד תשלומם המלא בפועל.
כמו-כן, תשלם הנתבעת לתובע תוך 30 יום מיום שפסק הדין יומצא לה, הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בסך 1,600 ₪. לא ישולם סכום זה במועד, יישא הפרשי הצמדה וריבית ממועד פסק הדין ועד למועד תשלומו המלא בפועל.
בקשה לביטול פסק דין זה, ניתן להגיש לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים תוך 30 יום מיום המצאת פסק הדין לידי הצד המבקש את ביטולו.

ניתן היום, ד' אב תש"פ, (25 יולי 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: יונס עיסא אחלייל
נתבע: חברת איוול למסחר ובניין בע"מ
שופט :
עורכי דין: