ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אברהם שטרן נגד חברת בנק הדואר בע"מ :


בפני כבוד ה שופט אביגדור דורות

המבקש:

אברהם שטרן
בעצמו

נגד

המשיבה
חברת בנק הדואר בע"מ

החלטה

1. ביום 2.7.20 נדחתה בקשת המבקש למתן צו מניעה זמני כנגד המשיבה – חברת בנק הדואר בע"מ (להלן: "בנק הדואר"), בנוגע להחלטת בנק הדואר לסגור את חשבונו של המבקש.

2. ביום 5.7.20 הגיש המבקש בקשה לתיקון פרוטוקול הדיון מיום 2.7.20 וכן "הבהרות הערות והארות" להחלט ה מיום 2.7.20 .

3. ביום 6.7.20 ניתנה החלטה, בגדרה התבקשה תגובת בנק הדואר לבקשת תיקון הפרוטוקול. התגובה הוגשה ביום 10.7.20.

4. ביום 8.7.20 דחה בית המשפט העליון (כבוד השופט ע' גרוסקופף) את בקשת רשות הערעור על ההחלטה מיום 2.7.20.

5. ביום 10.7.20 הגיש המבקש בקשה לביטול ההחלטה מיום 2.7.20 בגין העדר סמכות. הבקשה נדחתה ביום 12.7.20.

6. ביום 12.7.20 ניתנה החלטה נוספת, בגדרה נקבע כי בקשת תיקון פרוטוקול הדיון מיום 2.7.20 התייתרה לאחר דחיית הבקשה לצו מניעה זמני ולאחר דחיית בקשת רשות הערעור על אותה החלטה וכן נקבע כי אין להיזקק לבקשה, משלא צורף תצהיר לתמיכה בה. בהחלטה הנ"ל נקבע כי יתר הטענות בבקשה במסגרת "הבהרות, הערות והארות" הן טענות ערעוריות שאין מקום לדון בהן לאחר דחיית בקשת רשות הערעור.

7. ביום 19.7.20 הגיש המבקש "בקשה לתיקון עיוות דין בגין ההחלטה מיום 2.7.20", שהיא למעשה בקשה לעיון חוזר. מאז ההחלטה מיום 2.7.20 חלפו 17 ימים בלבד ולא חל שינוי נסיבות המצדיק את שינוי ההחלטה. המבקש פירט בהרחבה נימוקים המתייחסים לתגובת בנק הדואר שהוגשה עובר לדיון מיום 2.7.20 ואשר כוללת את הטענות שנטענו מטעם הבנק בדיון ביום 2.7.20. אין מקום לדון עתה בטענות המבקש המתייחסות לתגובת בנק הדואר לבקשתו, לאחר שהבקשה הוכרעה. למעלה מן הדרוש אציין כי אחת הטענות שנכללו בבקשה הנוכחית, נוגעת לאי צירוף תצהיר לתמיכה בבקשה למתן צו מניעה זמני. נטען על ידי המבקש כי התצהיר היה בידיו בעת הגשת הבקשה ביום 28.6.20, אולם הוא לא הוגש לאור דברי מזכירות בית המשפט, שאין בכך צורך. בהחלטתי מיום 2.7.20 לא ניתן משקל להעדר תצהיר, אולם ראוי לציין כי התצהיר שצורף לבקשה הנוכחית כנספח 1, הינו תצהיר לקוני ביותר הכולל פסקה אחת בלבד לגופו של עניין (סעיף 2 לתצהיר), ואין בו את הפירוט העובדתי המינימלי הנדרש, לשם תמיכה בבקשה לצו מניעה זמני.

8. המבקש חזר בבקשתו מיום 19.7.20 על הבקשה לתיקון הפרוטוקול, בטענה שיש לה השפעה על הדיון שעתיד להתקיים בתיק העיקרי. איני סבור כי יש מקום לשנות את ההחלטה מיום 12.7.20, שדחתה את בקשת תיקון הפרוטוקול והמבקש יוכל להעלות את טענותיו בתיק העיקרי, מבלי שפרוטוקול הדיון מיום 2.7.20 יעמוד לו לרועץ, בעניינים בהם התבקש תיקון הפרוטוקול.

9. לא ניתן לסיים החלטה זו מבלי להתייחס ללשון הבוטה והפוגענית בה עושה המבקש שימוש שוב ושוב, בהתייחסו לבתי משפט השלום, המחוזי והעליון. בבקשה מיום 5.7.20 ציין המבקש את צערו על כך כי "זוהי הרמה של שופטים במדינת היהודים בשנת 2020". בבקשתו מיום 10.7.20 ציין המבקש את "חוסר המקצועיות" של ערכאות השלום והמחוזי וכן ציין כי בית המשפט העליון לא קרא את חמשת העמודים שצורפו לבקשה. בבקשה הנוכחית, ייחס המבקש לבית משפט זה "מידע שיקרי והטעיות" בהחלטה מיום 2.7.20.
בהחלטה מיום 12.7.20 לא חויב המבקש בהוצאות וכך גם בהחלטה הנוספת מאותו יום, על אף שצוין בסעיף 3 להחלטה כי המבקש נוקט בלשון בוטה כלפי בית המשפט. לבקשה הנוכחית לא התבקשה תגובה מטעם בנק הדואר ומשום כך אין לחייב את המבקש בהוצאות לטובת בנק הדואר. יחד עם זאת, בנסיבות העניין ולאחר שהמבקש הגיש כבר שלוש פעמים בקשות לשינוי ההחלטה מיום 2.7.20, אין מנוס מחיובו בהוצאות לטובת אוצר המדינה.

10. אשר על כן ולאור כל האמור לעיל, הבקשה נדחית.

המבקש ישלם לאוצר המדינה הוצאות בסך של 1,500 ₪ תוך 45 ימים מהיום ולאחר מועד זה יישא סכום החיוב הפרשי הצמדה וריבית כחוק, עד למועד התשלום בפועל.

המזכירות תשלח ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, כ"ח תמוז תש"פ, 20 יולי 2020, בהעדר הצדדים.

אביגדור דורות, שופט


מעורבים
תובע: אברהם שטרן
נתבע: חברת בנק הדואר בע"מ
שופט :
עורכי דין: