ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נאור אריה נגד זיו כהן :


בפני כבוד הרשם הבכיר נועם רף

מבקש

נאור אריה

נגד

משיבים

1.זיו כהן
2.מאסטר ויזה בע"מ ח.פ. 515969590

החלטה

בפני בקשת המבקש להוספת מסמך/ראיה לתיק, תכתובת דואר אלקטרוני מיום 17.3.14 בה ביקש לבטל את העסקה ולקבל את כספו בחזרה.

לטענת המבקש לא היה בידו להשיג את ה ראיה בעת הגשת תצהירו וראיותיו ורק לאחר מאמצים רבים שכללו שחזור חשבון Gmail ( [email protected]) שלא היה בשימוש איתר את התכתובת. לטענת המבקש הראיה חיונורך הוכחת טענותיו והמשך הדיון בתיק.

המשיבים מתנגדים להגשת הראיה בשלב זה של ההליך. לטענתם הבקשה הוגשה בניגוד להחלטות בית המשפט שמייחסות למועדי הגשת מסמכים וראיות ובניגוד להוראות תקנות סדר הדין האזרחי.

המשיבים מוסיפם וטוענים שחשבון הדוא"ל אליו התייחס המבקש בבקשתו היה פעיל מתחילת ההליך ואף נשלח לכתובת דוא"ל זו מכתב ההתראה. זאת ועוד, המבקש לא צירף כל ראיה שתומכת בטענתו שאכן ביצע שחזור לדוא"ל הנ"ל

שיקולי בית המשפט לעניין הגשת ראיות נוספות פורטו בהרחבה ברע"א 2137/02 אליהו ממן נ' פז חברת נפט בע"מ (פורסם בנבו) כדלקמן:

"הכלל לעניין הגשתן של ראיות לבית המשפט הוא, כי בעל דין צריך להגישן ב"חבילה אחת". רק מקום בו מצביע בעל-דין על טעמים סבירים והוגנים המצדיקים סטייה מן הכלל הנ"ל, יענה בית המשפט לבקשתו להגיש ראיות נוספות (ראו: ע"א579/90 מרדכי וגילה רוזין נ' ציפורה בן-נון, פ"ד מו (3) 738, 742; ע"א ג'ני בטאן נ' יעקב זאבי ואח', פ"דיט (4) 337, 339). בשאלת הגשתן של ראיות נוספות, יתחשב בית המשפט, בין היתר, באופי הראיה הנוספת, האם היא "פשוטה"; מהו השלב אליו הגיע המשפט; ככל שהמשפט מצוי בשלב מתקדם יותר כן יטה בית המשפט שלא לקבל את הראיה; יש לבחון גם האם הצד המבקש את הבאת הראיה הנוספת ידע או היה עליו לדעת על קיומה של ראיה זו בשלב מוקדם יותר (ראו: ע"א188/89 פיאד אחמד עזאיזה נ' המועצה המקומית כפר דבוריה, פ"ד מז (1) 661, 665)".

עוד נקבע, כי בית המשפט עשוי להיעתר לבקשה להגשת ראיה נוספת אף אם נסתיים שלב שמיעת הראיות, ואפילו אם אי הגשתה במועד נבעה ממחדלו של בעל הדין, במקרים בהם הגשת הראיה הנוספת דרושה לשם בירור האמת ויש בה כדי לסייע לבית המשפט לעמוד באופן מלא על זכויותיהם המהותיות של בעלי הדין (ראה: רע"א1297/01 מיכאלוביץ נ' כלל חברה לביטוח, פ"ד נה (4) 577, 579).

ומן הכלל אל הפרט, איני סבור כי יש לקיים "משפט זוטא" לצורך בחינת השאלה האם בוצע שחזור של כתובת הדואר האלקטרוני אם לאו.

הבקשה מוגשת בשלב שלאחר הישיבה המקדמית וזמן ניכר טרם דיון ההוכחות שקבוע ליום 25.1.21.

בהתחשב בטענות הצדדים, מדובר בראיה שלכאורה יש לה משקל משמעותי ביותר במסגרת טענות ההגנה של המבקש.

ניתן לכפר על מועד הגשת הראיה בדרך של חיוב בהוצאות ואף במתן האפשרות למשיבים להגיש תצהיר משלים שמתייחס לראיה החדשה.

לסיכומם של דברים, הנני נעתר לבקשת המבקש להגשת הראיה.

המבקש יישא בהוצאות המשיבים בסך של 1,000 ₪.
הסכום ישולם תוך 30 ימים.

המשיבים רשאים להגיש תצהירי עדות ראשית משלימים מטעמם שמתייחסים לראיה וזאת תוך 60 ימים מהיום.

ניתנה היום, י"ג תמוז תש"פ, 05 יולי 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: נאור אריה
נתבע: זיו כהן
שופט :
עורכי דין: