ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מועצה מקומית מסעדה נגד חרמון התנועה לשוויון זכויות ומנהל תקין ע"ר :

לפני: כבוד השופט מוסטפא קאסם, סגן נשיא

המבקשים:
1. מועצה מקומית מסעדה
ע"י ב"כ עו"ד נג'יב מדאח
2. מדינת ישראל
ע"י ב"כ עו"ד קרול נורה שתווי
3. פיסל ספדי
ע"י ב"כ עו"ד שמואל קזס
-
המשיבה:
חרמון התנועה לשוויון זכויות ומנהל תקין ע"ר, מס' 580640605
ע"י ב"כ עו"ד ראמי אבו ג'בל

החלטה

1. לפני בקשת המבקשים 1 ו-3 לסילוק התביעה על הסף מחמת העדר עילה, שיהוי, חוסר תום לב , העדר ניקיון כפיים, מעשה עשוי והסתמכות.
מדובר בטענות שהועלו במסגרת כתב ההגנה מבלי שהוגשה בקשה נפרדת בעניין זה.

המשיבה מצידה, טענה כי עילתה של התביעה ברורה ומוצדקת , כך גם התביעה הוגשה תוך זמן סביר ובתום לב ועל כן ביקשה לדחות את הבקשה.

הרקע לבקשה

2. המשיבה הגישה תביעה כנגד ה מבקשים, במסגרתה טענה כנגד מינויו של המבקש מס' 3 לתפקיד גזבר המועצה המקומית מסעדה – היא ה מבקשת מס' 1.

לטענת המשיבה, המבקש מס' 3 סיים את תפקידו הקודם, כגזבר מועצה מקומית כסרא סמיע , וזאת על רקע הוצאתו לפנסיה רפואית עקב מחלה. על אף האמור, המבקש מס' 3 החל לעבוד כגזבר מועצה בשירות המבקשת מס' 1 מבלי שמסר לוועדת הבחינה פרטים אודות מצבו הרפואי ונכות ו אשר מנעו ממנו לבצע את תפקידו כגזבר בכסרא סמיע. זאת ועוד, המבקש מס' 3 הגידל לעשות ולא מסר לוועדת הבחינה אודות החיוב אישי שהוטל עליו במהלך מילוי תפקידו הקודם כגזבר מועצה.

לפיכך, טענה המשיבה בכתב התביעה, כי מדובר במינוי שלא כדין ועל כן יש להורות על ביטולו ועל פרסום מכרז פומבי חדש.

3. המבקשים 1 ו-3 כפרו בכתבי ההגנה בטענות המשיבה, וטענו כי המבקש מס' 3 נבחר לתפקידו כדין. בנוסף, כאמור, העלו טענות מקדמיות שיש בהן – לדידן – כדי לסלק את התביעה על הסף – כבר בשלב זה.
המבקשת מס' 2 הגישה כתב הגנה במסגרתו הדגישה כי אין לה ידיעה באשר לכלל העובדות מושא המחלוקת ועל כן הסתפקה בהבעת עמדה עקרונית.

4. ביום 3.7.19 התקיים דיון מוקדם במסגרתו ניתנה החלטה לפיה על המדינה להגיש עמדה מטעמה. ביום 6.2.20 התקיים דיון נוסף, לאחר קבלת עמדת המדינה, במסגרתו ניתנה החלטה לפיה המשיבה תגיב לטענות המקדמיות שהועלו כנגדה.

דיון והכרעה

5. סילוק תביעה על הסף, מוסדר בתקנות 44-45 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991, הקובעות כי בית הדין רשאי בכל עת, לבקשת בעל דין או אף בלא בקשה כזאת, לסלק על הסף כתב טענות.

6. הלכה פסוקה היא כי "סעד זה של מחיקה על הסף מופעל על ידי בתי המשפט ביד קמוצה ובמשורה, ובבתי הדין לעבודה קצרה המשורה עוד יותר" (דב"ע (ארצי) מז/15-3 אפנר נ' מפעלי הדסה לנוער, עבודה ארצי, כרך כ(2) 242) שכן נקבע כי מחיקת תובענה או דחייתה על הסף "הן בגדר אמצעים, הננקטים בלית ברירה, ודי בכך שקיימת אפשרות, אפילו קלושה, שעל פי העובדות המהוות את עילת התביעה יזכה התובע בסעד שאותו הוא מבקש, כדי שהתביעה לא תימחק בעודה באיבה" (א. גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורת תשיעית, עמ' 168). לפיכך, דחיית תובענה על הסף או מחיקתה הן בגדר אמצעים הננקטים בלית ברירה. כאשר על בית הדין להעדיף בירור ופתרון המחלוקת לגופה.
זאת ועוד, מתן סעד של מחיקת תביעה על הסף מחוסר עילה מחייב קביעה, שגם אילו היו העובדות הנטענות לביסוס העילה מוכחות במלואן, אין בנמצא עילה מצד הדין אשר מאפשרת היענות לתביעה (דב"ע (ארצי) נא/3-31 חיפה כימיקלים בע"מ נ' כלפון, פד"ע כב 518; דב"ע (ארצי) נא/3-195 תובנה מכונות תרגום נ' סגל, פד"ע כג 274).

בבר"ע (ארצי ) 67197-01-17 רותם גיספאן נ' בסט שרותי קירור בע"מ (3.4.17), חזר בית הדין הארצי על ההלכה הנוגעת לסילוק על הסף בהאי לישנא:

"אכן, ההלכה פסוקה קבעה כי, ככלל, הסעד של סילוק על הסף יינתן במקרים חריגים בלבד, וכי "סעד זה של מחיקה על הסף מופעל על ידי בתי המשפט ביד קמוצה ובמשורה, ובבתי הדין לעבודה קצרה המשורה עוד יותר" (דב"ע (ארצי) מז/3-15 אפנר יצחק ואח' נ' מפעלי הדסה לחינוך (18.8.87); דב"ע נא/3-31 חיפה כימיקלים בע"מ נ' אברהם רמי כלפון, פד"ע כב 518). הזהירות היתרה מתבטאת כי גם אם קיים סיכוי שכתב התביעה מגלה עילה או שקיים ספק בנוגע להתקיימות יסודות ההתיישנות או השתק עילה, כי אז אין לסלק את התובענה על הסף. הזהירות מסילוק על הסף נובעת, בין היתר, מכיבוד זכות הגישה לערכאות, שכן קבלת טענות מסוג זה (העדר עילה, התיישנות או מעשה בית דין) – יוביל לכך שהתובענה כלל לא תתברר לגופה בשום ערכאה".
(ההדגשות אינן במור – מ.ק).

7. בענייננו, אין מקום לחרוג מהכללים המשפטיים שצוינו דלעיל. מטיעוני הצדדים, הן בכתבי הטענות והבקשות השונות והתגובות, עולה שורה של שאלות עובדתיות ומשפטיות, באשר להליך מינויו של המשיב מס' 3 לתפקידו, אשר ראוי כי יתבררו. שאלות אלו, לרבות באשר לעיקרון תום הלב שהינו, כידוע, עיקרון על בשיטה המשפטית הנוהגת במחוזותינו, צריכות להתברר במסגרת ההליך העיקרי ובוודאי שלא ניתן לקבוע בשלב זה כי כתב התביעה אינו מגלה עילה.

בטרם נעילה אבהיר כי אותן שאלות הטעונות בירור נכונות גם באשר לשאלת השיהוי ואף באשר ליתר הטענות המקדמיות שהועלו על ידי המבקשים .
על כן יהיה זה נכון לברר טענות אלה במסגרת ההליך כמקובל.
סיכום

8. לאור כל האמור לעיל, לא מצאתי מקום בשלב זה לדחות את התביעה על הסף, בטרם ייערך בירור מקיף לרבות שמיעת ראיות.
הוצאות הבקשה יילקחו בחשבון במסגרת פסק הדין.

9. החלטה בדבר הגשת תצהירי עדות ראשית יחד עם מועד לישיבת הוכחות תינתן בנפרד ותישלח לצדדים.

ניתנה היום, א' תמוז תש"פ, (23 יוני 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: מועצה מקומית מסעדה
נתבע: חרמון התנועה לשוויון זכויות ומנהל תקין ע"ר
שופט :
עורכי דין: