ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין א.ע נגד משרד החינוך-מחוז דרום המחלקה המשפטית :

בפני: כבוד השופט אור אדם, סגן הנשיא

תובעת

א.ע
ע"י עו"ד רועי אסור

נגד

נתבע
משרד החינוך-מחוז דרום המחלקה המשפטית
ע"י עו"ד שמואל צור

נגד

צד ג'
עיריית אילת

החלטה

התובעת הגישה תביעה לפיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו לה לטענתה במהלך עבודתה אצל הנתבעת ביום 15.3.17, עת תלמיד דחף את התובעת והתובעת נחבלה בראשה, כתפה, זרועה השמאלית ושתי ברכיה.
כתב הגנה להודעה לצד שלישי יוגש עד ליום 13.9.20. שולחת ההודעה תודיע לצד השלישי הודעה זו ותוודא הגשת כתב הגנה במועד.
לעיוני 14.9.20.
התובעת הגישה חוות דעת מומחה בתחום האורתופדי, בה נקבעו לה 32.8% נכות צמיתה. הנתבעת הגישה חוות דעת מומחה מטעמן בתחום האורתופדי בה נקבעו לתובעת 15% נכות צמיתה .
נוכח הפער בין חוות הדעת, אני מורה על מינויו של ד ר' יחזקאל טיטיון כמומחה מטעם בית משפט בתחום האורתופדי, אשר פרטיו ליצירת קשר הינם: רח' שדרות הרדוף 2/1 רעננה, טל' 054-XXXX723. בידי הצדדים להודיע בתוך 7 ימים אם ברצונם להחליף את המומחה שמונה.
המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי של התובעת בעקבות האירוע מיום 15.3.17 (להלן: "האירוע") תוך התייחסות, בין היתר, לנקודות הבאות:
האם לוקה התובעת כיום בנכות , ואם כן, לאיזה תקופה ומה שיעור הנכות.
ככל שהייתה נכות זמנית בסמוך לאחר האירוע, יקבע המומחה את גובהה ומשכה.
המומחה יתייחס לקשר הסיבתי שבין האירוע לבין מצב התובעת נכון להיום.
האם תהיה התובעת זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
האם מצבה של התובעת עלול להחמיר בעתיד או להשתפר.
בעלי הדין רשאים להעביר למומחה כל מסמך רפואי שבידיהם, לרבות חוות דעת מומחים. המומחה יציין בחוות הדעת אילו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות הדעת.
שכרו של המומחה לא יעלה על 4,500 ₪ בתוספת מע"מ.
בשלב זה, יישא ו התובעת והנתבע במחצית שכר טרחתו של המומחה כל אחד כאשר הדבר יילקח בחשבון לעניין הסכומים שייפסקו.
הצדדים יפקידו בקופת בית המשפט סך של 2,250 ₪ בתוספת מע"מ כל אחד וזאת עד ליום 22.7.2020.
לעיוני ביום23.7.2020 .
המזכירות לא תוציא כתב מינוי למומחה טרם הפקדת כספי הפיקדון על ידי הצדדים.
חוות הדעת תימסר לבית המשפט ולבעלי הדין ככל האפשר עד יום 6.9.2020.
לעיוני ביום 7.9.2020.
תשומת לב המומחה כי שכר טרחת המומחה ישולם ישירות לידיו מקופת בית המשפט וזאת לאחר הגשת חוות הדעת לתיק בית המשפט ולצדדים. על המומחה לצרף לחוות דעתו דף מקדים בו הוא מבקש לשלם לו שכר הטרחה וכן יציין פרטי חשבון הבנק אליו יש להעביר שכר הטרחה בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות הדעת והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים.
תחשיב נזק מטעם התובעת יוגש עד יום 1.11.2020.
תחשיב נזק מטעם הנתבעות וצדדים שלישיים יוגשו עד יום 22.11.2020.
לעיוני 23.11.20.
תחשיבי הנזק יוגבלו לארבעה עמודים ויכללו, בין היתר, טיעון בכתב לגבי תקופת אי הכושר שאושרה, התייחסות למשך זמן ההיעדרות (בפועל) מהעבודה, התייחסות בכתב לסכומי הניכוי, שלדעת הצדדים יש לנכות, בציון הסכום הסופי לניכוי ושיטת החישוב לגבי כל אחת מהקצבאות (דמי פגיעה, מענק נכות, קצבת נכות וכיוצ"ב), אליהם יצורפו אישורי אי כושר לעבודה, אסמכתא מהמעביד לגבי תקופת ההיעדרות בפועל, תלושי שכר (לפחות ארבעה חודשים לפני התאונה, ברצף תלושים עד חלוף ארבעה חודשים לפחות לאחר חזרה לעבודה), נתונים אודות תקבולים ששולמו ע"י המוסד לביטוח לאומי, חוות דעת אקטואריות, קבלות וכל מסמך רלוונטי אחר לתמיכה בטענות שנטענו בתחשיב.
הדיון הקבוע ליום 13.10.2020 ידחה ליום 29.12.2020 בשעה 10:00.
לאחר קבלת חוות הדעת יבואו הצדדים בדברים וינסו לגבש הסכמה מלאה או חלקית, כדי לחסוך הכרעה שיפוטית שהוצאותיה בצידה.
התובעת תתייצב בעצמה לקדם המשפט.

ניתנה היום, א' תמוז תש"פ, 23 יוני 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: א.ע
נתבע: משרד החינוך-מחוז דרום המחלקה המשפטית
שופט :
עורכי דין: