ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד ממוש לאוי :

בפני כבוד ה שופטת הגר אזולאי אדרי

מבקשת

מדינת ישראל

נגד

משיב
ממוש לאוי

החלטה

בפני בקשה לפסילה עד לתום ההליכים המשפטיים כנגד המשיב, על פי סעי ף 47 (ט) לפקודת התעבורה [נוסח חדש] תשכ"א – 1961.

כתב האישום מייחס למשיב עבירות של נהיגה בשכרות, סירוב לבדיקת שכרות לפי דרישת שוטר ונהיגה בקלות ראש, בגין אירוע מיום 30.05.2020.

עיון בתיק החקירה מגלה כי הנאשם לא נפסל פסילה מנהלית בסמוך לקרות האירוע.

ביום 14.06.2020, המבקשת הגישה בקשה לפסילה עד לתום ההליכים ונקבע דיון במעמד הצדדים להיום. הצדדים טענו לפרוטוקול.

המבקשת חזרה על בקשתה והוסיפה כי בתיק ישנן ראיות לכאורה טובות להוכחת אשמת המשיב, הדגישה את המסוכנות הנובעת מהמשיב, שעה שמדובר בנהג חדש , אשר הוסמך לנהיגה אך בשנת 2019 וכבר עומדים ותלויים לחובתו 5 דו "חות מסוג ברירת משפט והפנתה לפסיקה בנושא.

ב"כ המשיב ביקש שלא להיעתר לבקשה וטען אך ובעיקר לנסיבות אישיות של המשיב , בעודו נשוי והפנה לעובדה כי אשתו בחודש השישי להריונה והוא זקוק לרישיון בין היתר גם כדי לסייע לה.
ב"כ המשיב טען כי לא נשקפת מסוכנות מהמשיב והצורך של המשיב ברישיון הוא בסיסי, בייחוד בתקופה שאנו מצויים כרגע.

מדברי ב"כ המשיב לא עלתה מחלוקת בדבר קיום ראיות לכאורה.

דיון והכרעה
שני שיקולים מנחים את בית המשפט בדיון בבקשה זו: ראשית, קיומן של ראיות לכאורה בדבר אשמתו של המשיב, ושנית, הקביעה האם יש בהמשך נהיגת המשיב כדי לסכן את שלום הציבור.

ראיות לכאורה
תיק המשטרה הוגש לעיוני.

עיון בחקירת המשיב במשטרה מעלה כי המשיב לא כופר בכך שנהג ואף מודה כי שתה כוסית וויסקי כשעה לפני שנעצר.

בשלב זה של הדיון ו בהיעדר מחלוקת בדבר הראיות לכאורה, די בדו"ח הפעולה, במבחני הביצוע ובדברי המשיב עצמו, כדי לקבוע שבידי המבקשת ראיות לכאורה, שיש בהן כדי להביא להרשעת המשיב בדין.

מסוכנות
בב"ש 7399/00 לחמי נ' מדינת ישראל, עמד בית המשפט העליון על אופן בחינת המסוכנות בהליך של פסילה עד תום ההליכים, וקבע בין היתר כי:
"בבואו להשיב על השאלה עליו להקדים ולהשיב על מספר שאלות משנה: האם יש ראיות לכאורה...האם מעידות נסיבות התאונה על כך שאופן נהיגתו מסוכן? האם מדובר באירוע בעל אופי מקרי, או בדרך התנהגות אופיינית? האם יש גורמים אחרים הטבועים בנהג - כגון מצב בריאותו הגופנית או הנפשית - העושים אותו מסוכן? מתוך מכלול התשובות, תוך שימוש בנסיון החיים ובשכל הישר, מרכיב בית המשפט את התמונה הכוללת שממנה הוא מסיק את מסקנותיו".

האם נסיבות הארוע מלמדות על מסוכנות המשיב?

מחומר הראיות שהוצג לי, אכן ניתן לקבוע כי נסיבות האירוע מלמדות על מסוכנות. מתיק החקירה עולה כי ניתנו למשיב מספר הזדמנויות לבצע בדיקה לצורך גילוי אלכוהול, אולם הוא הכשיל את כולן. התנהלות כזו, לכאורה, נוכח וותק נהיגה קצר בעייתית.

עיון בעברו התעבורתי והפלילי חושף כי אין המדובר בארוע בעל אופי מקרי.

מצאתי מקום לצטט מהחלטתו המנומקת של בית המשפט המחוזי באר שבע בע"ח 32737-06-20, שם בבקשה לפסילה עד לתום ההליכים במקרה של הפרזת מהירות, קבעה כבוד השופטת דינה כהן כי:
"... היה נכון, לתת משקל משמעותי יותר לשיקולים שבאינטרס הציבורי.
אשר למידת הסיכון מנהיגתו של מי שנתבקשה שלילת רישיונו עד תום ההליכים בשל אישום עקב נהיגה במהירות העולה על המותר, נכון יהיה לומר, שככל שמהירות הנסיעה חורגת במידה גבוהה יותר מזו המותרת, כך מצטמצמת עוצמת התמיכה הנסיבתית החיצונית לעבירה, הנלמדת מן העבר התעבורתי והפלילי של הנהג".

בהיקש למקרה שלפניי, אני למדה מכך שבבחינת מידת הסיכון מנהיגתו של נהג, במסגרת בקשה לפסילת רשיון עד לתום ההליכים, על ביהמ"ש לייחס משקל רב יותר לאופי העבירה המיוחסת למשיב ונסיבותיה מאשר לעוצמת התמיכה הנסיבתית החיצונית לעבירה , כפי שהיא משתקפת מעברו התעבורתי והפלילי של הנהג.

המדובר במשיב, צעיר בגיל, האוחז ברישיון נהיגה משנת 2019 וכבר מיוחסות לו עבירות מן החמורות שבפקודת התעבורה. המסוכנות מתחדדת עוד יותר נוכח וותק הנהיגה הקצר של המשיב והעובדה כי תלויים ועומדים כנגדו 5 דו"חות תנועה, ביניהם בעבירות חמורות.

עיון בעברו הפלילי של המשיב מגלה, כי קיימות לחובתו 5 הרשעות קודמות, ביניהן בעבירות חמורות ובעבירות בעלות זיקה לתחום התעבורה של נהיגת רכב ללא רישיון נהיגה ונהיגה פוחזת של רכב.

עוד קבעה כבוד השופטת דינה כהן שם כי: "... מסוכנות נהיגתו של המשיב נלמדת לא רק מנסיבות העבירה ומן המהירות הגבוהה בה לכאורה נהג, אלא גם עברו הפלילי והתעבורתי מלמדים על כך שבסיטואציות מסוימות, לא שיקולי מורא החוק, בראש מעיניו של המשיב...".

ניכר כי המסוכנות הנשקפת מן המשיב היא גבוהה וכי שיקולי מורא מן החוק אינם בראש מעי יניו של המשיב.

רבות נכתב על המסוכנות שנעוצה בעבירת הנהיגה בשכרות.

כך למשל בבש"פ 10865/06, ישעיהו נגד מדינת ישראל, קבע כבוד הש' לוי:
"מקובלת עלי ההשקפה, כי נגד העורר ניצבות ראיות לכאורה לכך שנהג בעת שהיה בגילופין. בתקופה שבה הולך וגדל מספרן של תאונות הדרכים, הנגרמות בעטיים של נהגים שיכורים, לא ניתן להשלים עם התנהגות מופקרת זאת, הואיל וכרוך בה מחיר דמים אותו נדרש הציבור הרחב לשלם כמעשה של יום- יום. כדי לקדם את הרעה, יש לנהוג בנהגים מסוג זה ביד קשה, ובכלל זה פסילתם מלנהוג ברכב מנועי, גם בטרם הוכרע דינם על ידי ביהמ"ש המוסמך".

הנה כי כן, המחוקק ובתי המשפט הביעו דעתם לא אחת באשר לסיכון הנשקף מעבירת השכרות תוך הצדקה של הרחקת הנהג מהכביש אף טרם הרשעתו.

בשקלול של כל האמור לעיל, מצאתי כי המשך נהיגתו של המשיב עלול לסכן את ציבור המשתמשים בדרך, אני נעתרת לבקשה ומורה על פסילת המשיב עד לתום ההליכים המשפטיים בעניינו ועל פי ההלכה הנוהגת, קוצבת את משך הפסילה לתקופה של שישה חודשים מהיום.

המזכירות תעביר העתק החלטה זו לצדדים ותוודא קבלתה על ידם.

זכות ערר כחוק.

ניתנה היום, א' תמוז תש"פ, 23 יוני 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: ממוש לאוי
שופט :
עורכי דין: