ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דניס קוטוניוק נגד אבי ועקנין :

בפני: כבוד השופט אור אדם, סגן הנשיאה

מבקש העיון (צד ג'): דניס קוטוניוק
ע"י עו"ד דוד חיגר

נגד

התובעת (הנתבעים שכנגד):
1.מולטי סקיי מערכות הצללה דינמיות בע"מ
2.ויקטור (איטו) עליה- נתבע שכנגד
ע"י ב"כ עו"ד טל שפרנט

נגד

הנתבע (התובע שכנגד):
אבי ועקנין (לינארי)
ע"י ב"כ עו"ד ניר חזן

החלטה

המבקש, אשר הינו בעל זיקה חיצונית לתיק, הגיש בקשה להיתר עיון בתיק.
הבקשה הינה לאפשר זכות עיון כללית בתיק, בהתאם לתקנה 4 לתקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקים), תשס"ג-2003 (להלן: "התקנות"), מהנימוקים הבאים:
המבקש זכה בפסק דין חלוט נגד התובעת 1, או בשמה האחר "איטו אחזקות בע"מ" (להלן: "התובעת"). פסק הדין לא שולם, וביום 13.5.2020 נתקבלה החלטת רשמת ההוצאה לפועל, על פיה על מנהל התובעת לפע ול לגילוי נכסים ופעילות של התובעת. לטענת המבקש, עיון בתיק בית משפט יסייע לו להתחקות אחר פעילות החברה, לאתר נכסים ברי מימוש ולאמת מידע אשר אמור למסור מנהל התובעת. נטען כי התנהלות התובעת מלמדת כי היא מצויה במצב כלכלי קשה, והתביעה שמתנהלת כאן עשויה להניב לה סכומי כסף. נוכח כל האמור לעיל, עותר המבקש להיתר עיון בתיק.
התובעת 1, בתגובתה לבקשה להיתר עיון, התנגדה לבקשה . לטענתה , מדובר בבקשה לעיון שאינה נובעת מעניין בתיק גופו, אלא מהווה רתימה של בית המשפט כאן להליכי הוצאה לפועל בתיק אחר. נטען שלא זו המטרה לשמה התיר המחוקק את העיון בתיקי בית המשפט ולשירות זה מגוון כלים במסגרת הליכי ההוצאה לפועל.
הנתבע התנגד לבקשה, בטענה כי מדובר בבקשה כללית וכי החומר בתיק כולל פרטים אישיים ועסקיים של הנתבע, שאין לו דין ודברים עם המבקש, ושחשיפתו תפגע בו שלא לצורך.

דיון והכרעה
הבקשה לעיון במסמכי התובענה, נסמכת על הוראותיה של תקנה 4 ל תקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקים), תשס"ג-2003, הקובעת כדלקמן:
"(א) כל אדם רשאי לבקש מבית המשפט לעיין בתיק בית משפט (להלן – בקשת עיון), ובלבד שהעיון בו אינו אסור על פי דין.
(ב) ...
(ג) ...
(ד) בבואו לשקול בקשת עיון, ייתן בית המשפט את דעתו, בין השאר, לעניינו בתיק של המבקש, לעניינם של בעלי הדין ושל מי שעלול להיפגע כתוצאה מהעיון, וכן לסבירות הקצאת המשאבים הנדרשת לשם היענות לבקשה.
(ה) ...
(ו) החליט בית המשפט להתיר את העיון, רשאי הוא לקבוע בהחלטתו כל תנאי או הסדר, הדרושים כדי לאזן בין הצורך בעיון לבין הפגיעה אשר עלולה להיגרם לבעלי הדין או לצד שלישי בשל העיון, לרבות השמטת פרטים, הגבלת מספר המעיינים ונקיטת אמצעים למניעת זיהוים של בעלי דין או אנשים אחרים ; בית המשפט רשאי להגביל את היקף העיון ולהתנותו בתנאים, אם ראה כי הקצאת המשאבי הנדרשת מחייבת זאת.
(ז) ..."
בבוא בית המשפט לבחון בקשה לעיון בתיק של מי שאינ ו צד לתיק, על בית המשפט ליתן דעתו, בין היתר, לעניינו של המבקש ולעניינם של הצדדים לתיק ושל מי שעלול להיפגע מהעיון וסבירות הקצאת המשאבים הנדרשת.
בעניין תומר לוי (בג"ץ 10003/08 תומר לוי נ' מדינת ישראל - משרד החקלאות ופיתוח הכפר (05.04.2012) ), ניסח רשם בית המשפט העליון את הכללים לבחינת בקשה לעיון, בשלושה שלבי בחינה: בשלב הראשון נבחנת השאלה אם יש איסור בדין לעיון בחומר המבוקש. בשלב השני נבחנת השאלה אם העיון מוצדק. בשלב זה נקודת המוצא היא שיש לאפשר את העיון לאור זכות העיון הנתונה לכל אדם, ובעל דין המתנגד לעיון נדרש לעמוד בנטל לשכנע כי אין להתירו. עם זאת, נפסק כי זכות העיון אינה זכות מוחלטת, ולעתים יש מקום להגביל אותה לאור אינטרסים נוגדים. בסופו של דבר, ההכרעה בשאלת העיון מחייבת איזון בין האינטרסים של מבקש העיון, של בעלי הדין ושל הציבור בכללותו. בשלב השלישי, בהנחה שיש הצדקה עקרונית לאפשר את העיון, נבחנת השאלה כיצד ניתן להגשים את מטרת העיון תוך פגיעה מידתית ככל האפשר בזכויות ובאינטרסים של בעלי הדין שהתנגדו לעיון (שם, פסקה 6 לפסה"ד).

מן הכלל אל הפרט
בענייננו, בשלב הראשון נראה כי אין איסור בדין לאפשר למבקש את זכות העיון.
השלב השני הוא השלב הקריטי לבחינת עניינו של המבקש. המבקש טען לעניין לגיטימי שיש לו בתיק, בטענה כי הוא נושה של ה תובעת, ועיון בתיק יסייע לו להתחקות אחר פעילות ה תובעת, ולבחון מידע אשר אמור למסור מנהלה בהוצאה לפועל .
התובעת טענה, כי לא ראוי לרתום את התיק הנוכחי להליכי הוצאה לפועל בתיק אחר, שכן לא זו המטרה לשמה נקבעו תקנות העיון. עם זאת, התובעת לא הצביעה על פגיעה ממשית שעשויה להגרם לה ממתן העיון .
כאמור בעניין תומר לוי, הכלל הוא החשיפה והחריג הוא דחיית הבקשה.
לנוכח טענות הצדדים כפי שהובאו כאמור, נראה כי עניינו של המבקש עשוי להצדיק עיון בתיק בית המשפט, שכן למבקש עניין ממשי באיתור נכסים למימוש לנוכח חוב של התובעת, אם כי הבקשה היא כללית למדיי, ואין נתון קונקרטי שהמבקש ציין שהוא מבקש למצוא בתיק , אלא מעין "מסע דייג" כללי אחר פרטים עסקיים של התובעת אשר עשויים לסייע לו לגבות את חובו ממנה. בנסיבות אלה, במסגרת השלב השלישי תינתן זכות עיון מצומצמת בלבד.
בשלב השלישי , נבחנת הסוגיה כיצד ניתן להגשים את מטרת העיון, תוך פגיעה מידתית ככל האפשר בבעלי הדין שהתנגדו לבקשה.
בתיק בית המשפט נמצאים דוחות כספיים ומסמכי הנהלת חשבונות הן של התובעת והן של הנתבע. לגבי הנתבע, אפשר שמדובר בפגיעה לא מידתית בעניינים אישיים ובסודות מסחריים, כגון מחירונים והזמנות עבודה, זאת כאשר אין לו דבר עם התובע.
בנסיבות אלה, ולאחר שאני שוקל ומאזן בין זכותו של המבקש לחומר כלכלי הקשור לתובעת, לבין זכויות הנתבע שלא לחשוף עניינים כלכליים, מצאתי כי יש להעתר לבקשת המבקש רק בחלקה, ולהתיר לו לעיין בכתב התביעה שהגישה התובעת מולטיסקיי / איטו אחזקות בע"מ בלבד.
ביצוע העיון יהיה בהתאם לתקנות.
בנסיבות העניין אין צו להוצאות.

ניתנה היום, ט"ו סיוון תש"פ, 07 יוני 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דניס קוטוניוק
נתבע: אבי ועקנין
שופט :
עורכי דין: