ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ נגד לולבי הגבעה בע"מ :

לפני:

כבוד הרשם עמי רוטמן

התובעת
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ

ע"י ב"כ: עו"ד אייל לשם
-
הנתבעת
לולבי הגבעה בע"מ

פסק דין

בהתאם לאישור שהגישה התובעת לתיק בית הדין, כתב התביעה והדרישה להגשת כתב הגנה הומצאו לנתבעת ביום 30.7.19. בנוסף, בקשת התובעת למתן פסק דין בהיעדר הגנה והחלטת בית הדין הומצאו לנתבעת ביום 12.3.20.

על אף חלוף המועד לא הוגש כתב הגנה או כל תגובה אחרת מטעם הנתבעת .

בהתאם לתקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב – 1991, ניתן בזאת פסק דין כנגד הנתבעת בהעדר הגנה וזאת על יסוד כתב התביעה בלבד.

הנתבעת תשלם לתובעת תוך 30 יום מיום שפסק הדין יומצא לידיה את הסכומים הבאים:
[א] סך של 7,927.98 ₪ בגין תשלומים עבור פוליסות לעובדיה. סכום זה ישולם בצירוף ריבית פיגורים בהתאם לתקנה 11 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(תשלומים לקופות גמל), תשע"ד-2014, ממועד הגשת התביעה (11.2.19) ועד לתשלום המלא בפועל.
[ב] הוצאות משפט בסך 244 ₪ ₪ ושכ"ט עו"ד בסך 1,391 ₪. לא ישולמו הסכומים בתוך 30 יום ממועד המצאת פסק הדין לנתבעת, יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין ועד לתשלום בפועל.

ניתן בזאת פסק דין הצהרתי ולפיו הפיגור בגביית החוב חל שלא עקב רשלנותה של התובעת ולחילופין הוא חל עקב נסיבות אחרות המצדיקות את התובעת.

בקשה לביטול פסק דין זה, ניתן להגיש לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים תוך 30 יום מיום המצאת פסק הדין לידי הצד המבקש את ביטולו.

ניתן היום, ט"ו סיוון תש"פ, (07 יוני 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
נתבע: לולבי הגבעה בע"מ
שופט :
עורכי דין: